IDŐPONT VÁLTOZÁS!!! - DIÓ SZAKMAI NAP ÉS KÉPZÉS

Sajnálattal értesítjük a tisztelt jelentkezőket, hogy a 2016. május 21-re meghirdetett ''Dió szakmai nap és képzés'' című rendezvényünk meghívott előadónk váratlan betegsége miatt elmarad.

A rendezvényt új időpontban megtartjuk, melyről minden regisztrált résztvevőnek e-mailben értesítést küldünk.

Bízva megértésükben,
tisztelettel:
A FrutiVeB csapata

AZ ÁPRILISI FAGYKÁROK MÁJUS 23-IG FOLYAMATOSAN BEJELENTHETŐK

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2016. áprilisi fagykárok folyamatosan bejelenthetőek az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján elérhető Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elektronikus alkalmazáson keresztül egészen 2016. május 23-ig.

A korai és enyhe tavasz után 2016. április 20-tól kezdődően az ország számos megyéjében fagykárokat szenvedtek el a termelők, akik elsősorban az agrárkár-enyhítési rendszeren keresztül igénybe vehető kárenyhítő juttatás formájában részesülhetnek kompenzációban.

Csatlakozás a Kárenyhítési Rendszerhez

Kárenyhítő juttatásra azonban csak azok a termelők lehetnek jogosultak, akik az agrárkár-enyhítési rendszer tagjaiként vannak regisztrálva, ezért fontos, hogy a fagykárban érintett, de az agrárkár-enyhítési rendszerben még nem tag termelők - beleértve az 1 hektár területnél kisebb területet használó, területalapú támogatást egyébként nem igénylő termelőket is – a 2016. május 23-ig nyitva lévő Egységes Kérelem felületen jelezzék a kárenyhítési rendszerhez való csatlakozási szándékukat.

(FM Sajtóiroda)

A kárbejelentés menetéről, a támogatás mértékéről további információk a http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-aprilisi-fagykarok-majus-23-ig-folyamatosan-bejelenthetok weboldalon.

TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben tagjaiknál a tavaszi fagykár miatti kiesés volt, a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

A vis maior rendeletek a következők:

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet.

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben a forgalmazott termékek értékében 35 %-nál nagyobb terméskiesés következett be, úgy a következő év tervezésénél a Bizottság 543/2011/Eu végrehajtási rendeletének TCs esetében a 42. cikk (2) bekezdése, TÉSZ esetében az 51. cikk. (4.) bekezdése az irányadó.

Bittsánszky Márton
főosztályvezető-helyettes

DIÓTERMESZTŐK FIGYELEM!!!

2016. május 21-én intenzív szakmai képzést tartunk azon diótermesztők részére, akik elkötelezettek a hazai diótermesztés ersenyképességének fenntartása, fokozása iránt.
A képzés szakmai előadója dr. Alberto Valier, olaszországi diótermesztő és nemzetközileg elismert szaktanácsadó.


A részletes programot és a részvételi feltételeket tartalmazó meghívó ide kattintva letölthető!

FruitVeB elnökségi sajtóközlemény

Továbbra is várják a kertészek az áfacsökkentést!

A FruitVeB örömmel fogadta a kormány bejelentését, miszerint 2017-től tovább folytatódik az élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése. A szakmaközi szervezet szerint azonban aggodalomra ad okot, hogy – a tej, baromfi és tojás mellett- a zöldség és a gyümölcs adóterhe nem csökken ezzel egy időben, így 2017-től tovább nőhet az áfacsalás mértéke a zöldség-gyümölcs szektorban! Feltételezhető ugyanis, hogy az eddig a tej- és hússzektorban áfacsalással foglalkozó csoportok "átlovagolnak" a kertészeti termékekre. A kereskedelmet nagymértékben befolyásoló és torzító áfacsalás minden élelmiszerágazatban jelen van a magas áfakulcs miatt, de a zöldség-gyümölcs ágazatban a legnagyobb mértékű, éves szinten 40-50 % közötti!
A feketegazdaság legfőbb fenntartója a magas áfakulcs (27 %) és az áfacsalás lehetősége. Az áfacsalás törvényi és hivatali eszközökkel történő felszámolása európai szinten sem működik, ezért az utóbbi években az unió országai fokozatosan csökkentették a zöldség- és gyümölcsfélék áfáját 5-6 százalékra. Ezt a lépést Magyarország sem tudja kikerülni, mert ez az egyetlen módszer, amellyel felszámolható a feketekereskedelem!
A FruitVeB véleménye szerint a piaci és termelési problémák további fokozódásának megakadályozására – a preferált állati termékkel összhangban – 2017. január 01.-től csökkenteni kell a zöldség-gyümölcs áfáját is 27-ről 5 százalékra.

Budapest, 2016.04.28

Kiadó: FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Copyright © FruitVeBFruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet.