A nemzeti értékmozgalomról az alábbiakat fontos és érdemes tudni:

„Nemzeti értékeinkkel a magyarság „szép arcának”megmutatása a cél, hogy ezáltal is növeljük önbecsülésünket és erősítsük önmagunkban és a nagyvilágban is a nemzetünkről alkotott valódi képet. A magyar nemzeti érték egy megalkuvás nélküli minőség, az a bizonyos „magyar geniusból fakadó erő”, amelyet már világszinten is ismernek és elismernek.”

Kocsi Erika

Ezúttal a 2012 óta hatályos magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény által szabályozott magyar nemzeti értékmozgalom kapcsán szeretnénk gazdagítani az Önök ismereteit is. A jelen tájékoztató kihelyezésekor, 2023-ban immár 11 esztendős múlttal büszkélkedő hungarikumtörvény 8 szakterületi kategóriában teszi lehetővé a nemzeti értékek azonosítását, besorolását a hungarikum-piramis szintjeire, amelyek a következők:

1. Agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi és tárgyi termékei az erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területén fontos szerepet játszó értékek tartozhatnak ide.

2. Egészség és életmód: a tudományos és népi gyógyászat, valamint megelőzés, természetgyógyászat szellemi és tárgyi termékeinek nemzeti értékkategóriája.

3. Épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgáló épületek és azok szellemi termékei tartozhatnak ide.

4. Ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai sorolhatók be ide.

5. Kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai tartoznak ide, s jelenleg ez a legtöbb nemzeti értéket magába foglaló értékkategória.

6. Sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység értékei kerülhetnek be ide.

7. Természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi elemei, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek sorolhatók ide.

8. Turizmus és Vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi eredményei és termékei tartozhatnak ide.

Valamennyi értéknél figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy nemzetiséghez kapcsolódó értékek-e, amely az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen, vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományai összességének, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökségnek a kincseit jelenti.

Forrás és további információ: www.hungarikum.hu

A helyi értékmozgalomba való bekapcsolódás menetéről és a benne rejlő egyéb lehetőségekről az alábbi oldalon is tájékozódhat: www.hungaroptimum.com


Hungarikum-Piramis

„Minden hungarikum nemzeti érték, de nem minden nemzeti érték hungarikum.”

A magyar nemzeti értékmozgalom egy alulról felfelé építkezve bővülő piramis-szerű tagozódásban működik. A 8 szakterületi kategórián belül van lehetőség egy-egy értéket – a törvény által meghatározott javaslattételi tanulmány alapján – besorolni az adott szintre. Annak tekintetében, hogy mi és hogyan válhat nemzeti értékké és meddig juthat fel a piramisban, az Agrárminisztérium Hungarikumok Főosztályának hivatalos weboldalán tudnak tájékozódni az érdeklődők:

www.hungarikum.hu/Nemzeti értékek

Néhány összegző támpont az egyes értékszintek kapcsán:

Hungarikummá kizárólag olyan kiemelkedő nemzeti érték nyilvánítható, amely előzőleg már felvételt nyert a Magyar Értéktárba.

Kiemelkedő nemzeti érték Magyar Értéktárba való felvételét pedig az kezdeményezheti, akinek javaslata a megyei értéktárba, külhoni nemzetrész értéktárba, vagy az ágazati értéktárba már bekerült.

Nemzeti érték a megyei, vagy külhoni nemzetrész értéktárba kizárólag akkor kerülhet be, ha a települési vagy tájegységi, illetve külhoni települési vagy tájegységi értéktárba korábban már felvételt nyert.

Ezt az alulról történő építkezést nevezzük a nemzeti értékpiramis rendszerének, amelyet közismert nevén a hungarikum-piramis szemléletesen reprezentál.