A TMR folyamatos fejlődése miatt a NAK részletes ismertetést ad a 2024-ben bevezetendő új ellenőrzésekhez.

A Területi Monitoring Rendszer (TMR) műholdas adatok elemzésével követi nyomon a Közös Agrárpolitika területalapú támogatásaihoz kötődő jogosultsági feltételek teljesülését. A rendszer segítségével a Magyar Államkincstár azt vizsgálja, hogy a termelők a különböző támogatások keretében tett vállalásaikat teljesítik-e, az ott előírt gazdálkodási gyakorlatokat betartják-e. Az ellenőrzések között szerepel például a nem támogatható területek kimutatása, amely azonosítja azokat a területrészeket vagy teljes parcellaigényléseket, amelyekre a nem mezőgazdasági jellegük miatt helytelen területalapú igénylések kerülnek benyújtásra. Ilyen például a tábla területén elhelyezkedő állandó vízfelszín, mesterséges építmény, infrastruktúra létesítmény, napelempark vagy a parcella területén állandósult raktározások, anyagtárolások. A gazdálkodóknak lehetőségük van módosítani a parcella határát az Egységes Kérelmében, hogy a nem támogatható területi elemeket ne tartalmazza a rajz. A TMR folyamatosan fejlődik, és a 2024-ben bevezetendő új ellenőrzések is részletesen bemutatásra kerülnek.

Túllegeltetett területek azonosítása2024.04.16 13:32

A ’TMR – Túllegeltetett területek azonosítása’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, vagy akár komplett igénylések, melyek a támogathatósági kritériumokat meghaladó mértékben legeltetettek.

Gyomos területek azonosítása2024.04.09 14:31

A ’TMR – Gyomos területek azonosítása’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, vagy akár komplett igénylések, melyeken a lágyszárú gyomok a művelést akadályozó mértékben vannak jelen, így a nem támogathatóságuk miatt pontatlan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra.

Mezőgazdasági táblák hasznosításának azonosítása2024.04.02 15:43

A ’TMR – Mezőgazdasági táblák hasznosítása’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a mezőgazdasági táblák, amelyeken nem az adott évi Egységes Kérelemben feltüntetett hasznosítás került detektálásra, ezáltal pontatlan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra.

Parcellán belüli inhomogenitás vizsgálata2024.03.25 16:21

A ’TMR – Parcellán belüli inhomogenitás’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, melyekre a parcellán belül két (vagy több) eltérő hasznosítás jelenléte miatt pontatlan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra.

Nem támogatható területek ellenőrzése2024.03.21 15:43

A ’TMR – Nem támogatható területek ellenőrzés’ egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, vagy akár komplett igénylések, melyekre a nem támogathatóságuk miatt jogtalan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra.

A cikkhez szemlézett írások:

Területi Monitoring Rendszer információk