Az idei évben is elérhető a mezőgazdasági termékek tájékoztatására és promóciójára vonatkozó, belső piacon vagy harmadik országokban megvalósuló összetett és egyszerű programok támogatása.

Az Európai Unió idén is meghirdette a mezőgazdasági termékek tájékoztatására és promóciójára vonatkozó, belső piacon vagy harmadik országokban megvalósuló összetett és egyszerű programok támogatását a 2024 évre meghirdetett Munkaprogram és az ahhoz kapcsolódó támogatási keretösszegek alapján, összesen 185,9 millió EUR értékben az EU-ban működő reprezentatív szakmai szervezetek, elismert szakmaközi szerveztek és termelői szervezetek valamint az agrár-élelmiszeripar területén működő, a promóciós tevékenységet közfeladatként ellátó, az ágazatot képviselő szervezetek részére.

Az intézkedés jogszabályi hátterét, valamint a támogatás igénybevételének feltételeit 2024-ben az alábbi közösségi rendeletek és tájékoztató dokumentumok tartalmazzák:

Mind az összetett, mind az egyszerű pályázatokat közvetlenül az Európai Bizottsághoz kell benyújtani az erre rendszeresített EU Funding & Tenders online felületen. Idén a pályázatok leadási határideje 2024. május 14. 17.00 óra. A pályázatok elbírálását mindkét programtípus esetében a Bizottság végzi. A pályáztatási folyamat lebonyolítását a Bizottság a REA ügynökségén keresztül valósítja meg, illetve összetett programok esetén a támogatási szerződés megkötését is az ügynökségen keresztül bonyolítja, valamint a programok végrehajtásának ellenőrzését is közvetlenül végzi.

Az egyszerű programok esetében állapít meg feladatot a közösségi szabályozás a tagországi illetékes hatóságok számára, amelyet a 31/2017. (VI. 9.) FM rendelet szabályoz. A rendelet továbbá a pályázókra vonatkozóan állapít meg bizonyos kötelezettségeket. Magyarországon az egyszerű programok irányításával kapcsolatos feladatokat, a támogatási szerződés megkötését, a program végrehajtásának ellenőrzését és kifizetését a Kincstár végzi.

A most közzétett 22/2024 (IV.05.) Kincstári Közlemény a Bizottság által elfogadott egyszerű programok esetében a támogatás igénybevételének feltételeit állapítja meg, amely a következő lépésekből áll:

 1. A végrehajtó szerv(ek) kiválasztásának ellenőrzése:
 • a pályázó (javaslattevő szervezet/kedvezményezett) a program végrehajtására végrehajtó szerve(ke)t választhat ki;
 • a legjobb ár-érték arányt biztosító versenyeztetési eljárással, az összeférhetetlenség kizárásával kell kiválasztania a program végrehajtásával megbízott szerv(ek)et;
 • amennyiben nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá, legalább három árajánlatot kell bekérnie. Ha a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, akkor közbeszerzési eljárás során kell kiválasztani a végrehajtó ügynöksége(ke)t.
 • A programot a pályázó szervezet is végrehajthatja, ha hároméves tapasztalattal rendelkezik promóciós intézkedések végrehajtási területén és biztosítja, hogy a költségek nem haladják meg a szokásos piaci árakat.
 • A pályázó (javaslattevő szervezet) köteles a végrehajtó szervezetre és a kiválasztására vonatkozó dokumentumokat a pályázat támogatásáról szóló Bizottsági döntés tagország felé történő értesítésétől számított 45 naptári napon belül benyújtani a Kincstár részére elektronikus úton, az mvh.allamkicstar.gov.hu honlapon keresztül.
 1. A szerződés (támogatási megállapodás) felek által történő aláírása:
 • a pályázónak a program elfogadásáról szóló Bizottsági határozat Magyarországhoz történő hivatalos megküldésének napjától számított 90 naptári napon belül szerződést kell kötnie a Kincstárral;
 • az aláíráskor rendelkeznie kell:
  • ügyfél-azonosítóval
  • bejelentett fizetési számlaszámmal
  • jóváhagyott végrehajtó szervezettel (kivétel, ha a programot maga hajtja végre)
 1. A program megvalósítása és a tevékenységek Kincstár részére történő bejelentése:
  • program végrehajtásának kezdőnapja a támogatási megállapodás aláírásának időpontját követő hónap első napja.
  • A támogatási megállapodás aláírását megelőzően kérelmezhető a kezdőnap legfeljebb 6 hónappal történő elhalasztása. A halasztás iránti kérelmet az mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül elektronikusan kell benyújtani.
  • A program végrehajtása során a támogatás igénybevételéhez, a programbejelentő,

a megállapodásban előírt tevékenység megkezdésének első napja előtt legkésőbb 10 nappal, kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül nyújtható be.

 1. Az előlegfizetés iránti kérelem benyújtása:
 • Az előlegfizetés iránti kérelem a támogatási megállapodás aláírásától számított 30 napon belül, kizárólag az mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon nyújtható be
 • Az előleg mértéke az az Unió által jóváhagyott pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 20%-a lehet.
 • előleg igénybevételének feltétele az igényelt előleg összegével megegyező összegű biztosítékot letétbe helyezése a Kincstárnál.
 1. A támogatás kifizetés iránti kérelem benyújtása:
 • az időközi (időszakos) kifizetés iránti kérelem a program végrehajtási évének utolsó, befejező napját követő 60 napon belül, kizárólag az mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, elektronikusan nyújtható be.
 • Az időközi kifizetés iránti kérelemhez időközi jelentést kell csatolni, amely két részből áll:
  • az időközi (időszakos) pénzügyi jelentésből és
  • az időközi (időszakos) szakmai (technikai) jelentésből.
 • Az időközi kifizetés igénybevételének feltétele, hogy a Kincstár az időközi jelentést jóváhagyja.
 1. Az egyenleg kifizetés iránti kérelem benyújtása:
 • Az egyenleg kifizetés iránti kérelem a program befejezésétől számított 90 napon belül, kizárólag az mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, elektronikusan nyújtható be.
 • Az egyenleg kifizetés iránti kérelemhez csatolni kell:
  • a program végrehajtásának utolsó évére vonatkozó végső időközi jelentést
  • a végleges (záró) jelentést (amely két részből áll, a pénzügyi zárójelentésből és a szakmai (technikai) zárójelentésből), illetve
  • a program eredményeit értékelő, független értékelő szervezet által készített tanulmányt.
 • Az egyenleg kifizetés igénybevételének feltétele, hogy a Kincstár a végleges (záró) jelentést jóváhagyja.

A cikkhez szemlézett írások:

A mezőgazdasági termék promóciós támogatás igénybevételének feltételei