Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a NÉBIH, mint engedélyező hatóság a korábban kiadott 6300/1088-2/2020 számú szükséghelyzeti felhasználási engedélyt az alábbiak szerint módosította:

A készítmény felhasználására vonatkozó technológiai információk:

  • Bogyósgyümölcsben Drosphila suzukii ellen a kezeléseket előrejelzés alapján maximum 2 alkalommal 0,75 l/ha dózisban 650 – 800 l/ha permetlével kell elvégezni.

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználása saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak figyelembevétele és betartása mellett történhet!

A permetezések időpontjáról a felhasználók a kezelések megkezdése előtt kötelesek tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát!

A módosításra vonatkozó 6300/1088-3/2020 határozat letölthető: