Néhány változtatás a NAK összefoglalásából:

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása értelmében termelői csoport tagjára vonatkozó kötelezettségvállalások a 4.§-ból átkerültek a 1.§. (3) bekezdésébe. A kötelezettségek nem változtak.

A termelői csoportként történő elismerés feltételeiben történt módosítások:

– A módosítással lehetővé vált, hogy a termelői csoport választott tisztségviselője (beleértve az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjait) a termelői csoport jogi személy tagjának képviselője

is lehet. [4.§. (2) bekezdés d) pont].
– Törlésre került a 4.§ (2) bekezdés e) pontja. Így az alapszabályban nem kötelező rögzíteni a személyes közreműködés (termékértékesítés) hiányában a tagság megszüntetésére vonatkozó részletszabályokat.
– Új előírás, hogy, ha a termelői csoport és kereskedelmi partnere között bármilyen szinten tulajdonosi összefonódás van, úgy az árbevételt is generáló üzleti tranzakciókat az évenként kötelezően előírt beszámolóban, külön írásos indoklással kell alátámasztani. Az indoklásban igazolni kell, hogy a tranzakció piaci viszonyok között valósult meg. [4.§. (3) bekezdés]

Az üzleti tervvel szemben támasztott elvárások kiegészültek:

– Új elemként a termelői csoport megalakulásának köszönhető termelői koncentráció javulás is bemutatásra kell, hogy kerüljön az üzleti tervben, figyelembe véve a tagkör, a földrajzi elhelyezkedés és a termelés sajátosságait. [5.§. (2) bekezdés d) pont]

– Új elemként azt is be kell mutatni, hogy a tervezett intézkedések, beruházások és fejlesztések miként szolgálják a teljes tagság érdekeit, figyelembe véve kapacitásbeli és földrajzi szempontokat is. [5. §. (2) bekezdés g) pont]

A termelői csoportként történő elismerésben történt módosítások:

– Új szabály, hogy az üzleti terv végrehajtásáról évente részletes szöveges értékelést kell készíteni, melyet a tárgyévet követő május 31-ig kell elküldeni elektronikusan a miniszternek. A határidő elmulasztása esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, 15 napos határidővel. Eredménytelen hiánypótlás esetén az elismerés visszavonásra kerül. [6/A.§. (1) bekezdés]

Az üzleti terv módosítására vonatkozó változások:

Új elem a változás-bejelentés, amely ütemezést, költségvetést érintő változásokra vonatkozhat. Változás-bejelentésre egyszerűsített eljárásrend keretében, évente egy alkalommal, az üzleti terv megvalósulásának szöveges értékelésével egyidejűleg van lehetőség. [6/A.§. (2) bekezdés] A változást formanyomtatványon rögzítve, elektronikus úton, a minisztérium honlapján

közzétett tcs@fm.gov.hu email címen lehet benyújtani.

A rendeletmódosítás a kihirdetést, 2019. május 31.-t követő 5. napon, azaz 2019. június 5-én lépett hatályba.

A témával kapcsolatban bővebben itt olvashat.