• a Luna Experience gombaölő és  
  • a Scala gombaölő permetezőszerek szükséghelyzeti felhasználását gombás betegségek (Botritis squamosa; Stemphylium vesicarium) ellen

továbbá engedélyezte

  • a Movento rovarölő,
  • a Karate Zeon 5 CS rovarölő és
  • a Vertimec Pro rovarölő permetezőszerek szükséghelyzeti felhasználását dohánytripsz (Thrips tabaci) ellen.

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználása saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak figyelembevétele és betartása mellett történhet!

A permetezések időpontjáról a felhasználók a kezelések megkezdése előtt kötelesek tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát!

A vonatkozó határozatok letölthetők: