• az Inazuma rovarölő permetezőszer

valamint

  • a Mospilan 20 SG rovarölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását csemegekukorica kultúrában fiatalkori állati kártevők (barkók, mocskos pajor, egyéb fiatalkori kártevők) ellen

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználása saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak figyelembevétele és betartása mellett történhet!

A permetezések időpontjáról a felhasználók a kezelések megkezdése előtt kötelesek tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát!

A vonatkozó határozatok letölthetők: