A friss és szeletelt zöldség-gyümölcsök eredetmegjelölésének új szabályairól folytat nyilvános konzultációt az Európai Bizottság.

Az alábbiakban Freshfel Europe tervezett rendelettel kapcsolatos állásfoglalását közöljük:

A Freshfel Europe a hét folyamán figyelmeztette az Európai Bizottságot a forgalmazási előírásokra vonatkozó javaslattervezetének messzemenő következményeire, amennyiben az országspecifikus eredetmegjelölés kötelező szabályait fenntartják az előre szeletelt gyümölcsök és zöldségek esetében. A tervezetről jelenleg nyilvános konzultáció folyik az érdekelt felekkel. Az ágazat sürgeti az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza vagy módosítsa a javaslattervezet egyes részeit, amelyek hatással lesznek a versenyképességre, emelik az árakat és negatívan befolyásolják a friss késztermékek fogyasztását.

A forgalmazási előírásokról szóló rendelettervezet célja, hogy összhangban legyen a „Farm to Fork” stratégia célkitűzéseivel, nevezetesen a fogyasztók fokozott tájékoztatására és az élelmiszer-pazarlás csökkentésére vonatkozó rendelkezésekkel. Bár az Európai Bizottság szándékai megfelelnek a „Farm to Fork” stratégia célkitűzéseinek, a javasolt szövegtervezet várhatóan jelentős áremelkedést fog eredményezni a friss, szeletelt zöldségek és gyümölcsök (ún. IV gamma termékek) esetében. A Freshfel Europe úgy véli, hogy az új szabályok csökkenteni fogják a friss termékek vonzerejét a fogyasztók számára, és ellentétben állnak a „Farm to Fork” stratégia azon célkitűzésével, amely a növényi alapú étrendre való áttérésre irányul. A Freshfel Europe meggyőződése az is, hogy a Bizottság javaslata jelenlegi formájában növelni fogja a műanyag csomagolási hulladék mennyiségét, és az ágazat több élelmiszerhulladékot fog termelni. Eglė Baecke, a Freshfel élelmiszer-minőségért és -biztonságért felelős igazgatója kijelentette:

„A Bizottság javaslata nem teszi lehetővé, hogy a IV gamma ágazat, azaz a szeletelt, friss zöldségeket és gyümölcsöket gyártó vállalatok „csúnya” gyümölcsöket és zöldségeket vagy túlméretezett termékeket dolgozzanak fel. Bár a Bizottság csökkenteni kívánja az élelmiszer-pazarlást azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy a „csúnya” gyümölcsöket és zöldségeket a termelők helyben és közvetlenül a fogyasztóknak értékesítsék, az ilyen gyümölcsök és zöldségek aránya elhanyagolható a IV-gamma ágazat által felhasznált és a fogyasztóknak konyhakész vagy fogyasztásra kész formában értékesített mennyiségekhez képest. Elfogadása esetén a szabályok tisztességtelenül hátrányos megkülönböztetést jelentenek a IV gamma termékek előállításában részt vevő gazdasági szereplők számára a fagyasztott vagy konzerv gyümölcs- és zöldségfélék gyártóival szemben. A feldolgozott élelmiszerek gyártói továbbra is beszerezhetik a „csúnya” gyümölcsöket és zöldségeket. Így az IV gamma szektor többé nem fog tudni hozzájárulni az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez. Ráadásul vannak olyan termékek, mint például a fejes saláta, amelyeket nem lehet másképp feldolgozni, mint vágással, ezért pazarló módon kidobásra kerülhetnek”.

A nyersanyagok beszerzése esetében a diverzifikáció nem egyszerű és általában hosszú folyamat. A javaslattervezet az összes IV gamma termék esetében kötelező eredetmegjelölést javasol. Ez jelentős kihívás a jelenlegi ellátási minták és üzleti gyakorlatok számára, és hatással lesz az élelmiszerbiztonságra és a nyersanyagok beszerzésének diverzifikálására.

Philippe Binard, a Freshfel Europe titkára kiemelte:

„A szövegben nagy fokú következetlenségeket észleltünk a IV gamma termékek eredetének címkézése tekintetében. Nem minden élelmiszer-kategóriára vonatkoznak a származási hely címkézését illető szabályok. Különböző címkézési szabályokat javasolnak a keverékekben alkalmazott és az egyetlen összetevős termékekre. Ezen túlmenően a szabályok különböznek a különleges vagy általános forgalmazási előírások hatálya alá tartozó nyersanyagokból álló termékekre vonatkozóan. Ez nagymértékben korlátozni fogja a IV gamma termékek előállításában részt vevő gazdasági szereplők mindennapi működését. Ráadásul akadályokat fog gördíteni a nyersanyagok beszerzése elé, mivel a származási hely megjelölését tartalmazó csomagolóanyagokat előre ki kell nyomtatni. Ez az európai fogyasztók számára a végső árban is tükröződni fog, ami további nyomást gyakorol a friss gyümölcs- és zöldségfogyasztásra. A fogyasztás már ma is a WHO által ajánlott napi 400 g-os szint alatti. Az új szabályok hatással lesznek az amúgy is alacsony fogyasztásra. A fogyasztók a IV gamma termékeket a kényelem és az ár miatt választják”

Jelenleg a IV gamma termékek címkézése a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendelet hatálya alá tartozik, és az ágazat ragaszkodik ahhoz, hogy ez így is maradjon. Másik lehetőségként az ágazat sürgeti az Európai Bizottságot, hogy módosítsa javaslatát, és kössön kompromisszumot az uniós fogyasztók egészségének, az élelmiszer-pazarlás csökkentésének és a környezetvédelmi célok elérésének érdekében. Ezt úgy lehet elérni, hogy olyan jogi keretet biztosítanak, amely lehetővé teszi az ágazat számára, hogy a „csúnya” gyümölcsöket és zöldségeket, valamint a túlméretezett termékeket IV gamma termékek összetevőjeként használja fel. Ezen túlmenően a kompromisszumnak tartalmaznia kell azt a jogi keretet, amely lehetővé tenné az „EU, „nem EU”, „EU és nem EU” eredetmegjelölést a IV gamma termékek fogalommeghatározása alá tartozó valamennyi termék valamennyi összetevője esetében.

Eglė Baecke hozzátette: „Az ágazat sürgeti a Bizottság szolgálatait, hogy olyan politikai kezdeményezéseket javasoljanak, amelyek indokoltak és megfelelnek a „Farm to Fork” stratégia célkitűzéseinek, és amelyek tényszerű bizonyítékokon alapulnak arra vonatkozóan, hogy ezek a politikai kezdeményezések nem fognak-e pusztító következményekkel járni az ugyanezen stratégia keretében javasolt más területeken. Bizottsági szintű szabályozási kompatibilitásra van szükség a „Farm to Fork” stratégia keretében kitűzött célok megvalósításához”.

.

A cikkhez szemlézett írások:

Freshfel Europe warns the European Commission on far-reaching implications of proposed marketing standards for the pre-cut fruit and vegetables industry

Kapcsolódó cikkek:

Nemzetközi növényegészségügyi szabványok bevezetését sürgeti a Freshfel Europe

A csomagolási előírások uniós harmonizációját sürgeti a Freshfel

Freshfel: 5 lépés az energiaválság hatásainak enyhítésére