Egyre nagyobb gondot okoznak a tagállamonként eltérő csomagolási és címkézési szabályok – célszerű lenne a harmonizáció.

Az egyre bonyolultabbá váló működési viszonyok és a növekvő költségek fémjelezte helyzetben ültek össze október 21-én a frisspiaci ágazat fenntarthatósági szakértői a Freshfel Europe online rendezvényén, amely a ’National Packaging Legislation’ címet viselte. A rendezvényen felszínre kerültek azok a nehézségek, amelyekkel a frisspiaci zöldség-gyümölcs ágazat nap mint nap megküzdeni kénytelen, és amelyek fő oka az uniós tagállamok eltérő csomagolási előírása. Látszólag ellentmondásról van szó, mivel a zöldségek és gyümölcsök csomagolását az Unió közös piacán egy direktíva, nevezetesen az egyszer használatos műanyagokról szóló 2019/904 irányelv (Single Use Plastics Directive) szabályozza, azonban ennek az irányelvnek az alkalmazását tagállami hatáskörben eltérő módon értelmezték és vezették be. Az ágazatot egyre inkább frusztrálja a csomagolási előírások uniós szintű harmonizációjának hiánya, ami jelentősen hátráltatja a szektor fenntarthatósági törekvéseit, mind környezetvédelmi, mind gazdasági alapon. A Freshfel Europe arra szólítja fel az uniós intézményeket, hogy a csomagolásról és csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK irányelv (Packaging and Packaging Waste Directive, 94/62/EC of 20 December 1994) folyamatban lévő felülvizsgálata keretében igyekezzenek elérni az előírások magasabb szintű harmonizációját.

A Freshfel Europe uniós intézményekhez intézett felhívásának legfőbb célja, hogy frisspiaci ágazat a harmonizáció révén javítani tudja a csomagolások fenntarthatóságát a közös piacon. Az október 21-i online konferencia másik fő témája az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelv tagállami eltérései miatt adódó működtetési nehézségek mellett a címkézési előírásokkal kapcsolatos problémák kezelése volt, amely nagyrészt a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv (Waste Framework Directive, 2008/98/EC) eltérő előírásaival kapcsolatos. Az előző két évben ugyanis a frisspiaci termékekre vonatkozó eltérő nemzeti csomagolási jogszabályok végrehajtása jelentősen megbonyolította az egységes piacon végzett üzleti tevékenységet, ami ráadásul a fenntarthatósági eredmények elérése nélkül eredményezett magasabb költségeket a gazdasági szereplők számára. A Freshfel Europe tagjai megerősítették, hogy a helyzetet a csomagolási szabályok uniós harmonizációjával kell megoldani (különösen a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv (94/62/EK irányelv) folyamatban lévő felülvizsgálata keretében), hogy az ágazat valódi lépéseket tehessen a csomagolás fenntarthatósága terén.

A cél az uniós tagállamok eltérő csomagolási jogszabályaiból eredő nem szándékolt és fenntarthatatlan következmények megszüntetése az ellátási lánc teljes hosszában. Laurent Grandin, a Freshfel Europe szakmaközi bizottsága, egyben pedig az Interfel elnöke hangsúlyozta: „Az egyes országok eltérő csomagolási jogszabályaiból eredő jelenlegi működési bonyolultság sem környezetvédelmi, sem gazdasági szempontból nem fenntartható. Az Európai Unióban a csomagolási jogszabályok, előírások ethosza a következő kell, hogy legyen: egyetlen közös piac, egyetlen szabály”. A friss termékekkel foglalkozó piaci szereplők számára egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy egyes nemzeti jogszabályok diszkriminatív módon kezelik az ágazatot, amely más élelmiszeripari ágazatokhoz képest rövidebb átmeneti időszakokkal, a friss gyümölcsök és zöldségek minőségére és biztonságára gyakorolt káros hatásokkal, valamint az európai zöld megállapodás (Green Deal) keretében az EU más fenntarthatósági célkitűzéseivel – például az élelmiszer-hulladék megelőzésével – való szakpolitikai koherencia hiányával szembesül.

Mivel a tagállami szintű csomagolási szabályokról nem készültek megfelelő hatásvizsgálatok, az eltérő jogszabályok nem fenntartható gyakorlatokkal járó költséges működtetést, bonyolult viszonyokat eredményeznek. Nicola Pisano, a Freshfel Europe fenntarthatósági igazgatója a következőket nyilatkozta: „A frisspiaci ágazatot frusztrálják a legújabb nemzeti csomagolási jogszabályok, amelyek akadályozzák az ágazat erőfeszítéseit és a fenntarthatóság fokozására irányuló törekvéseit. A jelenleg hatályos szabályok, amelyek tagállamonként eltérő csomagolást és címkézést írnak elő, több csomagolási hulladékhoz és erőforrás-pazarláshoz vezetnek, ami sem környezetvédelmi, sem gazdasági szempontból nem előnyös, egyben pedig ellentétes is az uniós jogszabályok célkitűzéseivel”. Pisano hozzátette: „A 94/62/EK irányelv felülvizsgálatának ezen változtatnia kell. Most van itt az ideje a cselekvésnek, különös tekintettel arra, hogy az uniós élelmiszerbiztonság fenntartására irányuló erőfeszítések új lendületet kaptak „.

A frisspiaci gyümölcs- és zöldségágazat továbbra is elkötelezett a környezetbarát megoldások alkalmazása felé, és ennek érdekében minden lehetőséget, minden csomagolási típust számításba vesz, miközben éppen a címkézésre és nyomon követhetőségre vonatkozó követelményekkel birkózik, egyben igyekszik a fogyasztás növelése érdekében megfelelni a fogyasztói elvárásoknak, amelyek a gyümölcsök és zöldségek kényelmes elérhetőségével, biztonságosságával és frissességével kapcsolatosak.

A cikkhez szemlézett írások:

Harmonised EU legislation key to fresh produce packaging sustainability success

Kapcsolódó cikkek:

Az (EU) 2019/904 irányelv egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről