Agrár-kárenyhítésre tízezernél több bejelentés érkezett tavaly, összesen 178 ezer hektárnyi területre. Idén augusztus 22-ig közel 15 ezer kárbejelentés érkezett, legnagyobb területeken aszálykárra, de jelentős mértékben jégesőkárra is jelentettek káreseményt a kárenyhítési rendszerben részt vevő gazdák.

Felhívjuk a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy az idei évben is november 1-től van lehetőség a kárenyhítő juttatás igénylésére! Az igényeket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén lehet benyújtani. Mivel 2019. november 30-a szombatra esik, a kérelmek benyújtására 2019. december 2-án éjfélig van lehetőség! A kérelemhez szükséges referenciaárak ide, az átlaghozam adatok ide kattintva letölthetők!

Az idei kárenyhítési év aszálykár szempontjából változik a megszokotthoz képest. Az agrárminiszter aszályközleménye szerint az egész ország területén aszály volt, így igazolt aszálykár és az egyéb támogatási feltételek mellett fennállása mellett az érintett termelők Magyarország teljes területén jogosultak kárenyhítő juttatásra.

Az aszályközleményt tartalmazó Földművelésügyi értesítő ide kattintva letölthető!

A kárenyhítésről röviden

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény értelmében az agráriumot érintő időjárási és egyéb természeti kockázatok hatásának enyhítése céljából az állam kockázatközösséget alakít, kockázatkezelő rendszert működtet és kezeli annak pénzügyi alapjait.

A kárenyhítési rendszerben minden olyan gazdálkodónak kötelező részt vennie, aki

  • szántóföldi kultúrákat 10 hektárnál nagyobb
  • gyümölcsültetvényt 1 hektárnál nagyobb
  • szabadföldi zöldségeket 5 hektárnál nagyobb földterületen művel, vagy
  • szabadföldi zöldségtermesztést és gyümölcstermesztést is folytat és az erre a célra használt földek összesített területe meghaladja az 5 hektárt

Amennyiben a gazdálkodó mindhárom tevékenységet folytatja, abban az esetben kötelezett a kárenyhítési rendszerben történő részvételre, ha a szántóföldi kultúrák, a gyümölcsültetvény és a szabadföldi zöldségtermesztő területek összesített felülete meghaladja a 10 hektárt.

A fentebb említett kritériumoknak nem megfelelő – tehát a kötelező részvételhez szükséges küszöbértéket nem meghaladó területtel rendelkező – mezőgazdasági termelők önkéntes alapon csatlakozhatnak a kárenyhítési rendszerhez. Az önkéntességről tett nyilatkozattal a termelő három évre vállalja, hogy a kockázatközösség tagja lesz.

A kárenyhítési rendszer tagjai kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek, mely ültetvények és szabadföldi zöldségek esetén 3 000 Ft/hektár/év, szántóföldi kultúrák esetén 1 000 Ft/hektár/év.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő területén időjárási vagy természeti káresemény (téli-, tavaszi-, őszi fagykár, aszály, jégeső, vihar, belvíz, árvíz) következik be és ezt a káreseményt 15 napon belül, aszály esetén legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig bejelenti, kárenyhítést igényelhet. A kárenyhítésre a termelő abban az esetben jogosult, ha a károk következtében 30 %-ot meghaladó hozamkiesés és 15 %-ot meghaladó bevételkiesés következik be.

Összeállította: Hunyadi István szakmai igazgató, FruitVeB