A rendezvényt Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a résztvevőket és elmondta, az idei már a hetedik alkalom, hogy a szakmai nap megrendezésre kerül. Külön öröm az, hogy a DélKerTÉSZ ismét a házigazdája lehet az eseménynek, a résztvevők nagy számából pedig arra látszik, az évek során nem csökkent az érdeklődés, van igény a speciális szakmai párbeszédre. Ledó Ferenc elmondta, a mostani rendezvény felépítése kissé eltér a korábban megszokottaktól. A délelőtt három szakmai előadást követően a háttéripari cégeké a porond, akik a korábbinál nagyobb teret kapnak újdonságaik bemutatására. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a szervezők alapgondolata az volt, hogy a hajtató kertészek munkáját segítendő a termelők a lehető leghamarabb megismerkedhessenek a technológiai újdonságokkal, azok minél előbb a napi rutin részévé váljanak. Az idei évben az integrált termesztés és növényvédelem egyik legfontosabb eleme, a rezisztens fajták használatának témaköre került górcső alá.

Az első előadó Kovács Judit, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési koordinátora volt, aki a mezőgazdasági szakoktatás átalakításáról tartott ismertetőt. Előadásában bemutatta az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT-k) működését és az átszervezésben betöltött szerepüket. Az ÁKT-k gazdálkodó szervezetek által delegált tagokból, a munkavállalói érdekképviselet képviselőjéből, valamint tanácskozási joggal a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter delegáltjaiból áll. Minden ÁKT figyelemmel kíséri saját szakterülete szakképzésének szerkezeti fejlesztéseit, a gazdasági, munkaerőpiaci, technikai és technológiai változások folyamatait. Az ÁKT a szakképzési törvény alapján javaslatot tehet az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) módosítására, a képzések tartalmának korszerűsítésére, az iskolai rendszerű szakképzés képzési rendszerének működtetésére. A cél az élethosszig történő tanulás megvalósítása a szakképzési rendszeren belül, ezt szolgálja a széles ágazati kompetenciák kialakítása is. A feladat az alapszakmák szakmunkás és technikusi szintjén rövid ciklusú, rugalmas, kereslet által vezérelt felnőttképzési elvek megvalósítása. AZ előadó felvázolta az új szakképzés alap struktúráját és intézményi rendszerét, mely az általános iskola és a felsőfokú vagy munkaerőpiac közötti képzési szakaszt foglalja magába. Az új struktúrában alapvetően két intézmény, a szakképző iskola és a technikum lesz. A képzési szintek egymásra épülnek, a tanuló rugalmasan átléphet magasabb szintre, ha képessége és felkészültsége ezt lehetővé teszi. A rendszerbe beépíthető a duális képzés. Az alapszakmákról készült, részletes információkat tartalmazó tájékoztató füzet a https:/ikk.hu/ honlapon érhető el.

A következő előadó Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője volt, előadásában a DélKerTÉSZ idei év hajtatási időszakának tapasztalatairól számolt be. Elmondta, hogy a 2019-es termesztési szezonra jelentős hatást gyakorolt az időjárás. Az átlagostól eltérő klimatikus körülmények kedvezőtlenül befolyásolták a hozamokat. Az áruházlánci értékesítésben felerősödött a globális beszállítási tendencia, valamint tovább nőtt a csomagolt termékek aránya. Egyes árufélék iránt nőtt a kereslet, ami az elnök-ügyvezető szerint a fogyasztók életszínvonalának emelkedését jelzi. A termelői fedezeti jövedelem szintje emelkedett, de nőttek a fogyasztói árak is. Utóbbi azzal magyarázható, hogy a munkaerőhiány miatt szükséges volt a munkabérek emelkedése és az input anyagok ára is nőtt. Az előadó főbb termékcsoportonként részletesen ismertette az idei tagi áruátvételi mennyiségeket, mely összeségében a 2018. évihez hasonló tendenciát mutatott. Az adatokból kimutatható, hogy a pénzforgalmi növekedés inkább a magasabb eladási árakból következett és nem a mennyiségek bővüléséből. A 2019. évi magas árszint különbség különösen a korai időszakban volt jelentős. Ez arra enged következtetni, hogy a hazai áru piaci fogadtatása kedvezőbb, mint korábban. A kedvezőtlen időjárás okozta mennyiségi kiesést a magasabb árszint jól kompenzálta a bevételi oldalon. A fehér paprika és a kápia esetében a nyár végi eladási árak jelentősen meghaladták a korábbi évek átlagát, az un. lecsó minőségre kifejezetten nagy kereslet volt.

Az eredmények megtartása és növelése érdekében még sok feladat vár a tész szervezetére és tagságára egyaránt. A termelésben a vírusok okozta károk és a klimatikus hatások mérséklése érdekében a legkorszerűbb rezisztencia csomaggal rendelkező fajták minél szélesebb körű használata szükséges. Már a termesztési időszak korai szakaszában is alkalmazni kell a biológiai növényvédelmet, melynek hatékonyságát új módszerek bevezetésével növelni szükséges. Egyéni termelői szinten a klímaszabályozás, az integrált növényvédelem és a higiénia területén további fejlesztéseket kell tenni, hogy a szigorú élelmiszerbiztonsági követelmények teljesíthetők legyenek. A logisztika és a kereskedelem területén a termelői árujelentések pontosításával kiegyensúlyozottabb értékesítési árképzés érhető el. A csomagolt termékek iránti igény növekedése miatt növelni kell a csomagolási kapacitást, első sorban automata rendszerek beszerzésével. Az egyes logisztikai munkafolyamatok digitalizálásával a papír alapú adminisztráció csökkenthető. Ezzel humánerőforrás takarítható meg és a folyamatok is felgyorsíthatók, növelhető a versenyképesség. A jelenleg meglévő laza kapcsolatok, együttműködések erősítése, főleg Európa közép-keleti régiójában a jövőbe történő egyfajta befektetésnek fogható fel, ebbe az irányba is lépéseket kell tenni. A belföldi értékesítés az áruházláncok miatt erős ugyan, de idővel korlátok jelentkeznek, ezért az export piacokat bővíteni kell, melyhez értékesítési programokat kell kialakítani.

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka szaktanácsadó a zöldségfélék ellenállásának feltételeiről és a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szembeni védekezés lehetőségeiről beszélt. Elmondta, az eredményes termesztés fontos kritériuma a növények abiotikus és biotikus stresszfaktorokkal szembeni ellenállósága. A nem megfelelő víz- és tápanyagellátás, a szélsőséges hőmérsékletek, a talajállapot a növényi anyagcsere megváltozását okozzák. A növények gyökérműködése nagyon fontos, mivel a növények elsősorban a víz és a tápanyagok felvételének megváltoztatásával reagálnak a stresszre. Ezért a nemesítés során fontos a gyökérjellemzők ismerete, ma már a zöldségféléknél is egyre nagyobb figyelem irányul a gyökérszelekcióra. A stresszel szembeni ellenállóság fokozására a fotoszintetikus aktivitás növelése is megoldás lehet. A biotikus stresszel szembeni ellenállás a növények károsítókkal szembeni rezisztenciáját jelenti, mely genetikailag meghatározott, lehet morfológiai és élettani eredetű is. A rezisztencia tulajdonságok beépítése a fajtákba összetettségük függvényében hosszabb vagy rövidebb időt vesz igénybe. A rezisztencia a kórokozótól függően is változik, lehet vertikális (egy rasszal vagy változattal szemben működik) és lehet horizontális (több rassz vagy változat ellen nyújt védelmet).

Az előadó vázlatosan ismertette egy rezisztens fajta előállításának lépéseit, egy-egy zöldségféle vonatkozásában példákkal illusztrálta a rezisztencia gének azonosítását, tesztelését. Részletesen beszélt a paprika jelentősebb vírusai, így a TSWV és a CMV elleni rezisztencia nemesítésről, valamint a hazai rezisztencia nemesítés sikereiről baktériumnak ellenálló paprikafajták példáját felhozva. Beszélt a tripszek elleni nemesítői munkáról is, mely egy új kutatási terület. Kiemelte, a rezisztencia önmagában terméssemleges, nem ad többletet, azonban járvány esetén elkerülhető a terméskiesés. A rezisztencia gének beépítésén túl továbbra is nagy jelentősége van a toleráns típusok kiválasztásának, ezt kizárólag a termőhelyi adottságok mellett történő szelekciós munkával érhetik el a termelők.

A következőkben Oltyán István, az Árpád-Agrár Zrt. palántanevelési ágazatvezetője beszélt a palántaszerződések aktuális kérdéseiről. Az előadó részletesen bemutatta az őszi palántaszerződések feltételeit, lebonyolítási módját, a palántanevelésben bevezetett technológiai újdonságokat.

A rendezvény második felében háttéripari cégek képviselői tartottak rövid előadást, bemutatva egy-egy újdonságnak számító terméküket. Vizi Bernadett a Biocont Magyarország Kft. képviseletében a paradicsommoly ellen alkalmazható légtértelítéses technológiát mutatta be. Rózsa Tamás, a ZFW Hortiservice Kft. szaktanácsadója a vírusok elleni védekezés genetikai és technológiai lehetőségeit mutatta be. Sándor László, a Nunhems Hungary Kft. paprikafajtáját, a Ceremony F1-et mutatta be. Halasy Endre az Orosco Kft. képviselője termesztéstechnológiai kihívásokról és újdonságokról beszélt, Basa János Richárd a Tempel Kft. ajánlatában szereplő zöldségtermesztésben használható kertészeti gépeit mutatta be. Barabás Máté az Ekoprevent Kft. által forgalmazott talajfertőtlenítési technológiát ismertette, majd Boldizsár Zoltán a Brinkman Magyarország Kft. által forgalmazott új kókuszrost közeg és a növényházakban alkalmazható higiéniai készítményeik tulajdonságairól beszélt. Végül Hegedűs Richárd, a Seedplus Kft. munkatársa a tápelem növényvédelemben betöltött szerepéről beszélt.

A szakmai előadások után az érdeklődők a DélKerTÉSZ telephelyén folyó tevékenységekkel ismerkedhettek meg.

(Lejegyezte: Ledóné dr. Darázsi Hajnalka)