2023. március 1. és augusztus 31. között ismét pályázhatók az EU-s és a nemzeti minőségrendszerekhez történő csatlakozás című vissza nem térítendő támogatások. 

Felhívjuk a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy 2023. március 1. és 2023. augusztus 31. között ismét pályázhatnak az EU-s és a nemzeti minőségrendszerekhez történő csatlakozás című vissza nem térítendő támogatásra. A támogatás célja, hogy a nemzeti minőségrendszernek megfelelő, magasabb minőségű termékek előállításából fakadó többletkiadást kompenzálja. A támogatás termelőnként, 1000 eurónak megfelelő forintösszeg évente, amely legfeljebb 5 éven keresztül folyósítható. A támogatásból fedezhetők a minőségrendszerbe való belépés és az abban való részvételhez kapcsolódó éves hozzájárulás költségei, szükség esetén beleértve a minőségrendszer előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is.

A felhívás keretében azon mezőgazdasági termelők vagy az általuk létrejött csoportok támogathatók, akik termékeiket a különböző minőségrendszerek előírásainak megfelelően állítják elő és legfeljebb 5 éve vesznek részt az adott rendszerben vagy most csatlakoznak valamely minőségrendszerhez.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő jogosult legyen a minőségrendszer szerinti termék előállítására, és az általa előállított termék valóban megfeleljen a minőségrendszer követelményeinek.

A támogatási kérelmek értékelése szakaszosan történik. 2023. május 31. értékelési határnapig benyújtásra került projektek kerülnek elbírálásra.

..

A cikkhez szemlézett írások:

Május 31. a következő szakaszzárás a minőségrendszerekhez történő csatlakozás pályázatnál

Kapcsolódó cikkek:

Március 1-től pályázható a minőségrendszerekhez történő csatlakozást ösztönző felhívás

AM: pályázati felhívás minőségrendszerekhez történő csatlakozáshoz