Megjelent a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerekhez történő csatlakozásának támogatása” című (VP3-3.1.1-22 kódszámú) felhívás.

A mezőgazdasági termelők 2023. március 1. és 2023. augusztus 31. között ismét pályázhatnak az európai uniós és a nemzeti minőségrendszerekhez történő csatlakozás kapcsán vissza nem térítendő támogatásra. Ilyen notifikált, nemzeti minőségrendszer a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy, így a KMÉ-hez csatlakozók is igényelhetik az említett forrásokat. Írja a kme.hu

Az Agrárminisztérium a felhívás keretében azon mezőgazdasági termelőket vagy az általuk alkotott csoportokat támogatja, akik termékeiket a különböző minőségrendszerek előírásainak megfelelően állítják elő, és

– legfeljebb 5 éve vesznek részt az adott rendszerben

– vagy most kívánnak csatlakozni valamely minőségrendszerhez.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő jogosult legyen a minőségrendszer szerinti termék előállítására, és az általa előállított termék valóban megfeleljen a minőségrendszer követelményeinek.

Magyarországon a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy az egyetlen elismert és notifikált nemzeti minőségrendszer az élelmiszerek viszonylatában. Weboldalunkon megtekinthetők azok a nyitott termékkategóriák, amelyekre KMÉ-védjegy igényelhető, illetve amelyekkel a most meghirdetett támogatási lehetőség is elérhetővé válik.

A támogatásról:

A vissza nem térintendő támogatás célja, hogy a nemzeti minőségrendszernek megfelelő, azaz magasabb minőségű termékek előállításából fakadó többletkiadást kompenzálja. A támogatás évente, termelőnként 1000 eurónak megfelelő összeg forintban, amely legfeljebb 5 éven keresztül folyósítható. A támogatásból fedezhetők a minőségrendszerbe való belépés (azaz a KMÉ audit) és az abban való részvételhez kapcsolódó éves hozzájárulás (azaz a KMÉ védjegyhasználati díj) költségei, szükség esetén beleértve a minőségrendszer előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is.

További információ a támogatás igénylésével kapcsolatban:

A mezőgazdasági termelők számára meghirdetett felhívás részletei a pályázati oldalon olvashatók. Amennyiben a pályázattal kapcsolatban további információkra van szüksége, kérjük, keresse a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatát a +36 1 896-0000 telefonszámon!

További információ a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy megpályázásáról:

Ha a KMÉ-re való pályázással kapcsolatban érdeklődik, forduljon bizalommal a Védjegyirodához a +36 30 306 4238 vagy a vedjegy@elbc.hu elérhetőségeken!

Forrás:

Megjelent a mezőgazdasági termelők minőségrendszerhez történő csatlakozását támogató pályázati felhívás