A 2019. augusztus 17-én kiadott almapiaci prognózisunkat követően (lásd: https://fruitveb.hu/alma-2019-evi-termes-es-piaci-prognozis/) egy hónap elteltével aktuálissá vált újabb tudósítás a piac jelenlegi helyzetéről. A főfajták közül a Gála szürete befejeződött, és elkezdődött a Golden, valamint a Red Delicious fajtakör gyümölcseinek szedése, továbbá egyéb, kisebb volumenű fajták betakarítása. Ezekkel az információkkal bővítve mostanra még tisztább kép alkotható a termés mennyiségéről és minőségéről.

A 2019. évben eleve gyenge, 400-450 ezer tonnás termést vártunk, ami a tavalyi termés fele, de a sokéves, 600 ezer tonna körüli átlagtermésnél is mintegy 25%-kal kevesebb. Az almaszezon középső harmadába érve megállapítható, hogy a leszüretelhető gyümölcs mennyisége – a korábbi vizuális megítélésen alapuló előzetes termésbecslésekhez képest – némi csalódást kelt. Jelenleg az valószínűsíthető, hogy a hazai össztermés az augusztus közepén prognosztizált 450 ezer tonnától mintegy 15-20%-kal elmarad, így alulmúlhatja a prognózisban szereplő pesszimista 400 ezer tonnás becslést is. A terméskilátások romlása – többek között – az alábbiakkal magyarázható:

  • Az ültetvények jelentős részében a tavaszi fagyok „csak” részleges kárt okoztak. A fagyok következtében elsősorban a fák koronájának alsó felében gyengébb a termés, míg a felső zónában jó a termésterhelés. Ez különbség a szüretet megelőző vizuális becslések során pozitív irányú torzítást okozott, a leszedett mennyiségek azonban már elmaradnak a várttól.
  • A július eleje-közepe óta tartó vészes csapadékhiány számos termesztőkörzetben – a gyümölcsméret növekedését hátráltatta, ami mostanra már jelentős mennyiségi kiesést okozott az öntözetlen ültetvényekben (melyek az ültetvényfelületünk ¾-ét teszik ki).
  • Egyes fajták esetében (Jonagold, Idared, Red Delicious fajtakör) az átlagosnál jóval nagyobb a szüret előtti gyümölcshullás mértéke. A jelenség a tavaszi fagyokkal van összefüggésben. A kisebb fagyot elviselt, még megtermékenyülésre képes virágokból ugyan fejlődött gyümölcs, de a magház fejletlen maradt, nem alakult ki kellő számú mag. Az ennek következtében fellépő hormonális változás idő előtti gyümölcshulláshoz vezet. Súlyosbító körülményként tetézi a bajt az aszály, ezért a jelenség várhatóan fennmarad vagy akár még fokozódik is a következő hetekben.

Az étkezési alma piacán eddig a prognosztizáltnak megfelelően alakulnak a termelői árak, melyek tételtől, értékesítési csatornától és egyéb körülményektől függően a nettó 80-110 Ft/kg intervallumban mozogtak (tárolás, válogatás, csomagolás és szállítás nélkül, azaz „fa alól” értékesített, tartályládás, lédig I. osztályú árura vonatkoztatva). A július közepe és augusztus közepe között szüretelt nyári almák iránti kereslet erősen visszafogott volt. Ennek oka a nyári gyümölcsbőség és a tavaly betárolt, áthúzódó almakészletek nyomasztó hatása volt.

A Gála, mint első főfajta szüretére már érdemben javult a helyzet, nettó 100 Ft/kg körüli árcentrum alakult ki az I. osztályú, 65+ méretű árura. Az árcentrumot alkotó kép vegyes, a kisebb minőségi hibákkal (pl. enyhe jégütés, méret- vagy színeződésbeli hiányosságok, stb.) rendelkező és/vagy kisebb volumenű tételeknél nettó 80-90 Ft/kg ár is tapasztalható volt. Ezzel szemben egyes esetekben (nagy árutétel, kiváló minőség, 70+ méret) a 110 Ft/kg árat is megfizette a piac.

Megítélésünk szerint a következő hetekben – kisebb, fajtánkénti eltérésekkel – hasonló árcentrummal, illetve ársávval találkozhatunk majd. Az Idared és a Jonagold fajtakör várható ára még kérdőjelekkel terhelt. E fajták ugyanis általában alacsonyabb árakon értékesülnek, de ebben az évben – a lengyel fagykárok miatt – éppen e fajtákból van jelentős kiesés az EU piacán).

A kiskereskedelem vonatkozásában a gyenge termés miatti szűkös kínálat alapján egyelőre nehezen találunk magyarázatot arra, hogy a Gála jelentős része 199 Ft/kg, illetve 229 Ft/kg akciós fogyasztói áron került az áruházláncok polcára, ami visszavezetve legfeljebb 70-80 Ft/kg nettó termelői árakat tenne lehetővé. Ezt csak részben indokolhatja az a jelenség, hogy e fajta esetében a kielégítő mennyiség mellett valamivel gyengébbek voltak a minőségi kihozatalok. Apró jégütések, fagy miatti perzselődés/parásodás, apróbb méret, gyengébb színeződés volt tapasztalható, az ilyen árutételek pedig érdemben akciók keretében értékesíthetők. Továbbá kis mennyiségben, de nyomják még a piacot tavaly betárolt, áthúzódó Golden- és Idared-tételek is.

A fogyasztói árak vonatkozásában az prognosztizálható, hogy a visszafogottabb kínálat miatt az előttünk álló, 2019/2020. évi almaszezonban a tavalyinál kevesebb áruházlánci akcióval lehet majd számolni, és 300 Ft/kg alatti akciós fogyasztói árakkal kevésbé lehet majd találkozni. Az akciókon kívüli, „normál” értékesítés esetében az elmúlt években „megszokott” 200-500 Ft/kg közötti fogyasztói árintervallumnak valószínűsíthetően inkább a felső felében, 380-500 Ft/kg között várhatóak majd a fogyasztói árak.

Megjegyzendő továbbá, hogy egész Európában minőségi problémákkal (jégverések, fagykárosodások, napégés, apróbb méret, rosszabb színeződés) küzd az iparág. Ez a teljes európai piac vonatkozásában tovább mérsékli az étkezési alma kínálatot az átlagosnál egyébként is 10%-kal alacsonyabban várt össztermésből.

A léalma piacán eddig szintén az előzetes várakozásoknak megfelelően alakul a helyzet. A léüzemek augusztus 21-én, illetve szeptember elején nettó 33-35 Ft/kg induló árakkal kezdték a szezont (az árak a feldolgozó üzembe beszállított tételekre vonatkoznak), majd szeptember 09-13. között 37-39 Ft/kg-ra emelkedtek az árak. A lengyelek jelen vannak a hazai piacon, és keresik a magyar léalmát, de úgy tűnik, hogy egyelőre nem olyan intenzitással, mint 2017-ben. A lengyel léüzemek azonban csak a napokban kezdték meg működésüket (mint ahogyan érdemben a lengyel almaszüret is most indul), így várhatóan a következő másfél hétben alakul ki tisztább kép a lengyel kereslet mértékéről, és annak, a hazai árakra kifejtett hatásáról.

Budapest, 2019. szeptember 18.
(Összeállította: dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB és az ÉKASZ alelnöke)