2019. szeptember 19-én Hajóson tartott tanácskozást az ipari gyökérzöldségtermesztés eddigi eredményeiről és lehetőségeiről az AUSTRIA JUICE Hungary Kft. A szakmai nap első felében a résztvevők előadások keretében ismerkedhettek meg a cég sárgarépa termeltetési programjával, különböző talajelőkészítő és -művelő eszközökkel, a sárgarépa növényvédelmében alkalmazható megoldásokkal. Ebéd után a nap második felében lehetőség volt megtekinteni az érsekhalmai feldolgozó üzemet működés közben, majd alkalom nyílt a termelői tapasztalatcserére is.

A rendezvény nyitásaként dr. Kádár András szaktanácsadó köszöntötte a résztvevőket. Örömét fejezte ki, hogy a jelen lévők az őszi munkákra alkalmas időjárás ellenére is inkább a szakmai eseményt választották. A rendezvénynek ideális időpontot találni nagyon nehéz, mivel téli időszakban feldolgozás sem történik és terepi bemutatót sem lehet tartani. 

Elsőként Balogh Gábor felvásárlási és Veress Zsolt alapanyag termeltetési vezetők mutatták be az AUSTRIA JUICE Hungary Kft.-t és ismertették tevékenységét, jövőbeni terveit. A cégnek jelenleg öt magyarországi feldolgozó üzeme van, az érsekhalmai egység 2017-ben indult és első sorban sárgarépa feldolgozásra létesült. A tervek között azonban szerepel, hogy a későbbiekben más zöldségeket is feldolgoznak majd itt. 

Sárgarépából az éves alapanyagszükséglet 30-40 ezer tonna. A meghatározott fajtákból – melyek jelenleg a ’Warmia’ és ’Komarno’ – készülő sűrítményt japán ügyfél vásárolja fel, kizárólag ezeket a fajtákat fogadja el.   Az üzem napi kapacitása 200 tonna sárgarépa. A feldolgozási periódus viszonylag szűk, augusztus 15. és november 30. között zajlik. A cég termelői integrációjában az idei évben 270 hektár sárgarépa került elvetésre. Egyelőre a termeltetési szerződést terültre kötik a termelőkkel és az összes megtermelt répát átveszik. A tervek között szerepel, hogy a későbbiekben a nagyobb termelőkkel mennyiségre szerződnek majd.

 A termelés akkor sikeres, ha a hektáronkénti hozam minimum 70-80 tonna között van, a répatest korona alatti átmérője pedig nagy, 5-6 cm. Ezen kívül fontos, hogy a béta-karotin tartalom és a Brix° magas legyen. Ügyelni kell arra is, hogy a nitrát (NO3) a lehető legalacsonyabb értéket mutassa, ezért a tápanyagutánpótlásra nagy figyelmet kell fordítani. Kihívást jelent a gyomirtás kérdése is, sikere nagyban függ az előveteménytől. Az eddigi tapasztalatok alapján ebből a szempontból a gabonafélék bizonyultak a legjobbnak.

Veress Zsolt szerint kockázatot rejt az is, hogy a teljes termelést két fajtára alapozzák, ezért bővíteni tervezik mind a sárgarépa fajtakört, mind a feldolgozható zöldségfélék körét is. Sárgarépánál 7 lehetséges fajtát már teszteltek és az eredmények jók, további 12 fajta tesztelése jelenleg is folyik. A 2020 évi terv 300 hektár sárgarépa terület elérése, valamint színes sárgarépák és cékla feldolgozásának megkezdése.

A következő előadó Kis Pál, az Agroskill Kft. tulajdonos-ügyvezetője volt, aki a talajelőkészítésre, a gyomirtásra és bakhátápolásra alkalmas mechanikus eljárásokat ismertette. Elmondta, hogy a gyökérzöldségek gyomirtása a hatóanyag kivonások miatt egyre inkább nehezebben megoldható kémiai úton, ezért a mechanikus művelési módszerek előretörése figyelhető meg. Tendencia, hogy azok a gépgyártók, melyek a kémiai növényvédelem kivitelezésére kínálnak gépeket, elkezdték felvásárolni a mechanikus módszereken dolgozó fejlesztő cégeket.

Az előadó érintette a termikus gyomirtás kérdését is, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy sárgarépában a kivitelezése nehézkes. A korai vetésidő miatt a területen még nincsenek gyomok, azok kelése egybe eshet a kultúrnövény kelésével. A bakhát művelésére ma már hozzáférhetők olyan speciális precíziós eszközök, melyekkel igen jó eredményeket lehet elérni. Lényeg, hogy az eredményes munkavégzéshez használni kell a technika vívmányait, így például a GPS-t. A bakhátnak nyílegyenesnek, a bakhátprofilnak egyenletesnek, a vetésnek a bakhát középvonalára szimmetrikusnak kell lennie, mert a későbbi művelést, kultivátorozást csak így lehet sikeresen elvégezni. A talaj előkészítésével kapcsolatban az előadó elmondta, hogy a forgatásos szántással szemben tapasztalatok szerint az ásógép használata sokkal jobb eredményeket ad. Ásógép használatával a talajszerkezet homogenitása nagyobb, így sokkal könnyebb a bakhátak elkészítése. Egy hátránya, hogy forgatás híján lényegesen több a felszínen maradó szármaradvány, ezért előveteménynek nem minden kultúra alkalmas, például a kukoricát kerülni kell.

Ásógép munka közben (fotó: Agroskill Kft.)

Varga István, a Róna Szövetkezet főkertésze hozzászólásában elmondta, olyan talajművelési eljárást kell választani, mellyel a talaj vízmegtartó képessége javítható. Tapasztalatai szerint ásógép használatával nem alakul ki eketalp-betegség, nincs pangó víz probléma és nincs eliszaposodás sem. Az így művelt táblákon az állomány is szebb képet mutat a vegetációs időszakban, tehát egyértelműen pozitív a véleménye az ásógépes művelésről. 

A következőkben Benák Péter növényorvos ismertette a gyomirtási kísérletek eredményeit, majd Ankucza Béla, a QCA Mastertrade Kft. fejlesztőmérnöke mutatta be a cég által gyártott és forgalmazott BSPF nevű növénykondicionáló készítményt, ismertette annak alkalmazási körét.

Ezt követően felkért hozzászólókként dr. Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos kertészeti és beszállítóipari osztályelnöke és Hunyadi István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai igazgatója ismertették szervezeteik álláspontját. Mindketten hangsúlyozták az ipari termelés fontosságát és azt, hogy ez a kertészeti termelés egyik túlélési formája lehet a jövőben. Mindketten elmondták, látják az iparági gondokat és igyekeznek megoldást találni azok enyhítésére. Például a NAK és a FruitVeB közösen lépéseket tesz a kiskultúrák növényvédelmi problémáinak megoldása felé. Céljuk, hogy a kiskultúrákkal foglalkozók – így a sárgarépa termelők – számára is hasonló vagy azonos lehetőségek álljanak rendelkezésre a növényvédelem terén, mint amivel a nyugati versenytársak rendelkeznek.

Ebéd után lehetőség nyílt az AUSTRIA JUICE Hungary Kft. érsekhalmai üzemének meglátogatására és egy ipari sárgarépát termelő gazda területének megtekintésére, helyszíni tapasztalatcserére.

A fogadókból a szalagra kerülve útjára indul a sárgarépa az üzemben (fotó: Hunyadi István)

/szerző: Hunyadi István szakmai igazgató, FruitVeB/