A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról készült 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. december 16-án lépett hatályba. A módosítással megvalósuló szabályozás célja, a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) végrehajtásának megkönnyítése, a veszélyhelyzet beruházási projekteket érintő káros hatásainak mérséklése révén.

A Korm. rendelet alapján lehetőség nyílik többlettámogatás igénybevételére a VP keretében támogatott 2020. január 1-jét követően benyújtott, beruházásra irányuló támogatási kérelmek alapján létrejövő támogatási jogviszonyok esetében – a közszféra szervezetinek kivételével – az építésre irányuló projektelemekkel kapcsolatban igazoltan felmerülő költségnövekményre. A többlettámogatás igénylését változás bejelentés keretében egy alkalommal, legkésőbb az első építési kiadást tartalmazó kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően lehet kezdeményezni. A többlettámogatás igénylésére vonatkozó változás bejelentés egyéb változásra, így kifejezetten műszaki, szakmai tartalom módosítására nem irányulhat, azt külön változás bejelentésben lehet kezdeményezni.

10-IH-kozlemeny_koltsegnovekmeny-1