A FruitVeB 2017. június 20-án konferenciát tartott a zöldség-gyümölcs termékpálya szabályozásban bekövetkező változásokról.

A konferencia délelőtti programjában Czinege Attila, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója tartott előadást az EKÁER működésének tapasztalatairól, valamint a rendszerben várható idei és jövőbeli változásokról.

A délelőtt további részében Krázli Zoltán a GS1 Hungary implementációs és értékesítési igazgatója ismertette a nyomonkövetési rendszerek jelentőségét az ágazatban. Az előadó felvázolta annak szükségességét, hogy az EKÁER legyen összeköthető az áruk nyomonkövetési rendszerével annak érdekében, hogy a fogyasztók teljeskötő információt kaphassanak a zöldségekről és gyümölcsökről a termőföldtől az asztalig.

A konferencia délutáni programja keretében Lepsényi Mária, adószakértő tartott előadást a mezőgazdasági őstermelőket és a mezőgazdasági egyéni vállalkozókat érintő személyi jövedelemadó változásokról. Felhívta a figyelmet azokra a buktatókra, amelyek a leggyakrabban okoznak problémát az őstermelői, egyéni vállalkozói szektor adózásában.

A konferenciát Matlné Kisari Erika, a NAV Központi Irányításában dolgozó szakreferens előadása zárta, aki a őstermelők, egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségeiről, a járulékfizetésben, járulékkedvezmények körében várható változásokról tartott igen értékes előadást.

A rendezvényt fórum zárta, amelyen a résztvevők kérdéseire a jelenlévő szakemberek válaszoltak.

Előadások:

Czinege Attila_EKAER_előadás

Matlné Kisari Erika előadása: A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési 

Lepsényi Mária előadása: Perfekt 2017 06 20 Őstermelők és egyéni vállalkozók mezőgazdasági tevékenysége_új