Gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezése

A 383/2016 (XII. 2.) kormányrendelet a NÉBIH-et jelölte ki a
GYÜMÖLCS TERMŐHELYI KATASZTERÉNEK VEZETÉSÉRE. A gyümölcs
termőhelyi kataszterbe vonás engedélyezésének kérelmezésére
szolgáló űrlapot és tájékoztatást megtalálja a
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok weboldalon.

2017. január 1-től A GYÜMÖLCS ÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSÉT, valamint a gyümölcsültetvény kataszter
vezetését ugyanezen jogszabály alapján a tervezett ültetvény helye
szerint illetékes MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MEGYESZÉKELY SZERINTI
JÁRÁSI HIVATALÁNAK AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLYA
végzi. A kérelem űrlapot és a vonatkozó tájékoztatást keresse a
www.kormanyhivatal.hu címen a megyei járási hivatalt kiválasztva
a /Járási hivatalok/ menüpont alatt.