Önállóan támogatható tevékenységek köre:
III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása” a következővel egészült ki:
szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése;

Nem támogatható tevékenységek kiegészítése:
Azon projektek, amelyek a „VP2-4.1.3.2.- 16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című pályázati felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott gyümölcsfajtákból létrehozott ültetvényekhez kapcsolódnak nem támogathatók, KIVÉVE A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN A TELEPÍTÉSTŐL SZÁMÍTOTT 12 ÉVET MEGHALADÓ KORÚ ÜLTETVÉNYEKET

Engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos változás:
Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási
kérelem benyújtásának feltétele (kiegészült a következővel):
d) amennyiben a projekt kizárólag a 3.1.1. II., III., VI. pontjaiba tartozó tevékenységet tartalmaz, az engedélyezési eljárás megindításának igazolása elegendő;

Módosult a pályázat benyújtásának megkezdése, valamint változás történt az értékesítési határnapokban:
„A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2018. augusztus 1. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen bírálatra:
2016. november 7.
2017. március 6.
2017. július 6.
2017. november 6.
2018. március 6.
2018. augusztus 1.

Forrás: http://agrarkozosseg.hu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=59&key=zzwFTfaB&tmpl=component