Megjelent a mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozását támogató pályázat tervezete. A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, a minőségtanúsító rendszerekben szereplő termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében.

A támogatás célterületei:
A) célterület: uniós minőségrendszerek (az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezések).

B) célterület: nemzeti minőségrendszerek (ezeket az Agrárminisztérium tartja nyilván).
C) célterület: a nemzeti elismerési rendelet által elismert és a 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerek.

A támogatás évenkénti igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő által előállított termék megfeleljen valamely célterület szerinti minőségrendszer követelményeinek, és jogosult legyen a minőségrendszer szerinti termék előállítására. A kedvezményezettnek a támogatási időszak legfeljebb 5 éve alatt nem kötelező ugyanazzal a termékkel, ugyanabban a minőségrendszerben részt vennie. A kifizetés feltétele, hogy a kifizetési kérelem benyújtásának évében valamely termékével részt vegyen olyan minőségrendszerben, mely megfelel a felhívásban támasztott feltételeknek.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,44 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1500 db.

A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 5 naptári év, de legfeljebb 2023. december 31-ig folyósítható, vagyis a 2022-ben elnyert támogatást már csak két éven át utalják.

A bírálók a pályázatban ezt értékelik a legtöbbre:

  • Részvétel termelői csoportban (TCS) vagy termelői szervezetben vagy szakmaközi szervezetben
  • Szakirányú iskolai végzettség
  • A támogatást igénylő fiatal mezőgazdasági termelő
  • Többféle minőségrendszerben való részvétel
  • Többféle termékkel vesz részt minőségrendszerben

Forrás: agrárszektor.hu