Feromonos légtértelítés a lepkefajok ellen!

Hogyan működik a feromonos légtértelítés?

A szex-vagy másnéven ivari feromonok olyan kémiai vegyületek, amelyek a párosodási időszakban egy lepkefaj különböző nemű egyedei közötti kommunikációt (egymás megtalálását) szolgálják.

A feromonos légtértelítés során a szexferomon nagy tömegű kijuttatására speciális párologtatók (diszpenzerek) szolgálnak, melyek gyárilag vannak feltöltve a célkártevő faj feromonjával. Ezek a nőstény egyed ivari feromonját akkora mennyiségben juttatják a légtérbe, hogy az elfedi a nőivarú lepkék természetes csalogató anyagát. Ennek következtében a hímek nem találják meg a nőstényeket és a párosodás, így a tojásrakás nem valósul meg, ami által a kártétel teljesen elmarad, illetve jelentősen lecsökken.

Az évről-évre folyamatosan, nagyobb területen alkalmazott légtértelítés következményeként a károsító-populáció lecsökken. A rágókártevők kártételének elmaradása a sérüléseken át fertőző kórokozók (pl. botritisz, monília) kártételét is mérsékli.

A szex- vagy másnéven ivari feromonok olyan kémiai vegyületek, amelyek a párosodási időszakban egy lepkefaj különböző nemű egyedei közötti kommunikációt (egymás megtalálását) szolgálják. Ugyanis az egyedek kis testméretüknél és nagy repülési távolságuknál fogva látással nem képesek megtalálni egymást, ehhez jóval hatékonyabb kommunikációs eszközre van szükségük:

kémiai jel kibocsátására és annak érzékelésére. Ez a kémiai jel a feromon, amit általában a nőstény bocsát ki, hogy a hím egyedek megtalálják.

Milyen előnyei vannak a feromonos kezelésnek?

  • Az adott faji feromon csak a célfajra hat, segíti a hasznos élő szervezetek felszaporodását, a természetes rovarfauna fennmaradását. A légtértelítés a vegetáció időszaka alatt folyamatosan stabil védelmet nyújt az állománynak, hatását az időjárás és a kipermetezett készítmények nem befolyásolják.
  • A kihelyezést követően a diszpenzerek hatásideje a hőmérséklettől, napfénytartamtól és az adott alkalmazásmódtól függően 120-180 napig tart.
  • A légtértelítés használatával a rovarölő szeres kezelések száma radikálisan lecsökkenthető, az adott faj ellen a rovarölő szerekkel szembeni rezisztencia kialakulása kivédhető, valamint a már kialakult rezisztens kártevő törzsek kezelése hatásos.
  • A feromonoknak nincs szermaradéka így az ültetvényekben dolgozók és a fogyasztó kockázata – e tekintetben – kizárt.

Milyen készítményeket kínál a BIOCONT MAGYARORSZÁG Kft.?

A légtértelítés almamoly (Isomate CTT) almamoly, almailonca (Isomate CLR), keleti gyümölcsmoly, szilvamoly (Isomate OFM Rosso Flex), illetve tarka- és nyerges szőlőmoly (Isonet L plus) és paradicsom-levélaknázómoly (Isonet T) ellen használható gyakorlati viszonylatban és elviekben sok egyéb károsító ellen is van lehetőség a technológia alkalmazására, ha a feltételek adottak (pl. kompakt, egybefüggő, megfelelő méretű tábla).

Párosodás gátlás a növényvédelemben?

A termékekről további információt itt olvashat:

Isomate CTT: https://biocontmagyarorszag.hu/termek/isomate-c-tt/

Isomate CLR: https://biocontmagyarorszag.hu/termek/isomate-clr/

Isomate OFM Rosso Flex: https://biocontmagyarorszag.hu/termek/isomate-ofm-rossoflex/

Isonet L plus: https://biocontmagyarorszag.hu/termek/isonet-l-plus/

Isonet T: https://biocontmagyarorszag.hu/termek/isonet-t/

Védekezés az atkák és a szúró-szívó/rágó szájszervű rovarok ellen

Az éghajlat fokozatos melegedésével, az enyhe telek arányának növekedésével látványosan növekszik a különféle szúró-szívó szájszervű ízeltlábúak mezőgazdasági jelentősége, amit tetéz az ellenük hatásosan alkalmazható hatóanyagok csökkenése is. 

Bár nem mikrobiológiai, de mégis mikroszkópikus hadviselés az atkák (esetleg tripszek) ellen bevethető ragadozó atkák – és több más élő szervezet – alkalmazása. A Typhlodromus pyri és a Phytoseiulus persimilis ültetvénybe/állományba telepítése, illetve rájuk nézve kíméletes növényvédelmi technológia alkalmazása meghozza a várt eredményt: a kistestű ízeltlábúakat, főként atkákat, de lisztecskéket, tripszeket teljesen képesek felszámolni az állományokból, vagy legalább olyan szinten meggyéríteni, hogy azok értékelhető kárt már nem képesek okozni.

Hogyan tudunk védekezni a Typhlodromus pyri-vel?

Typhlodromus pyri a szőlőt és a gyümölcsöket károsító fitofág atkákat fogyasztja. Magyarországon is őshonos, áttelel az ültetvényekben, telepítése nem jelent környezeti kockázatot. Az ültetvény teljes élettartama alatt gátolja a kártevő atkák felszaporodását, telepítésével vegyszermentesen megoldható a fitofág atkák elleni védelem hosszú távra. Az atkaölő szerek elhagyhatóak, ezzel jelentős költségmegtakarítás érhető el. Az ültetvény növényvédő szer terhelése és az ott dolgozók növényvédő szer expozíciója, valamint a termésben előforduló szermaradékok mennyisége jelentősen csökken.

Előnyei:

  • Jelentős szermaradék csökkenés érhető el
  • Az atkaölő szerek szinte teljesen elhagyhatóak
  • Használatával csökkenthetjük a költségeket

A termékek elérhetőségével kapcsolatban keresse a területileg illetékes kollégát: