A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény értelmében az idei évben is lehetősége van a termelőknek támogatást igényelni a téli fagykárok után. A támogatást a kárenyhítési alap terhére igényelhetik azok a termelők, akik tagjai az önkéntes alapon működő agrárkárenyhítési rendszernek. Az eljárás különlegessége, hogy azok a károsult gazdálkodók is kárbejelentést tehetnek, akik még nem tagjai a kárenyhítési rendszernek, de a 2018. áprilisában megnyíló egységes kérelem beadási felületen jelzik belépési szándékukat.

A 2011. évi CLXVIII. törvény 2 §. 32 pontja szerint téli fagy akkor áll fenn, ha a kockázatviselés helyén téli időszakban a talajszinttől mért kettő méteres magasságban -15°C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet alakul ki. A törvény 2 §. 32 a. pontja szerint a téli fagykár ültetvényben a termőrész vagy növényegyed téli fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódó hozamcsökkenéssel járó káresemény.

A téli fagykár bejelentésének határideje a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4 §. (4) pontja értelmében 2018. április 15.

A téli fagykár bejelentés elektronikus úton, a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) felületén keresztül tehető meg. A bejelentésben szerepeltetni kell a 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 1. mellékletében felsorolt adatokat.