Bevezető- Ledó Ferenc, elnök, FruitVeB

A zöldségtermesztés területén a tészeknél dolgozó szaktanácsadások számára 2016-ban kezdődött meg a képzési program a FruitVeB szervezésében. Korábban a TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.-vel közösen szervezték a szakmai programokat, tavaly óta a FruitVeB célirányosan külön foglalkozik a zöldségtermesztést érintő témákkal. A tész elismerés feltétele a szaktanácsadó alkalmazása. Ezért is fontos a szaktanácsadók számára a szakmai képzés. Az ilyen jellegű rendezvények szakmai találkozóként is szolgálnak, ahol megbeszélhetők a napi, időszerű szakmai kérdések.

A szakma specifikus témák mellett a FruitVeB mindkét ágazat számára szervez általános szakmai, szakma politikai kérdésekben programokat, ilyen lesz március 2-án az évnyitó rendezvény, ahová 400 főt várnak. Idén 15 zöldségtermesztési rendezvényt terveznek, ami mind növény csoporthoz kötött, az irányadó termelő gazdaságokhoz kapcsolódva. Fontos programok a külföldi szakmai utak, májusban Izraelbe utazik egy csoport, a fő téma az öntözés kérdése. Szeptember második felében Lengyelországba terveznek utat a szántóföldi zöldségtermesztés témában. A harmadik út Spanyolországba lesz október második felében, a hajtatás téma Almeria, a szabadföldi termelés Murcia területén kerül bemutatásra. A nemzeti támogatás teszi lehetővé a tészeknél a szakmai képzések finanszírozását, ami egyben kötelező is.

Növényvédőszer- hatóanyag engedélyezés kérdései az Európai Unióbanelőadó- Kratancsik Elvira, fejlesztési és regisztrációs vezető, Bayer Hungaria Kft.

Az előadó az engedélyezés területén dolgozik régóta. 2011. júniusa óta nagyon megszigorodtak az engedélyezési szabályok. Mi a véleményük a jelenlegi engedélyezési eljárásról?

Az uniós engedélyezés két lépcsős. Első az uniós engedélyezés. 2011-es rendelet életbelépése, kizáró kritérium fogalmát vezette be, ha egy feltételnek a szer nem felel meg, automatikus kivonásra kerül. Kockázat alapú besorolást a veszély alapú váltotta fel. Zonális értékelés – mi a középső zónában vagyunk, az egyik ország levizsgálja, a többinek át kellene venni, de legtöbbször a nemzeti szabályokat figyelembe véve nem veszik át. Még Magyarország ebben a kérdésben a legrugalmasabb! A biológiai vizsgálatokat el kell fogadni. Mi okoz nagy gondot? Az előadó egyes termékekkel kapcsolatos tapasztalatokat, eljárási folyamatokat osztott meg a hallgatósággal. Felméréseket mutatott be az uniós szer engedélyezési eljárások folyamatáról.

Ismertette cége stratégiáját a témával kapcsolatban: Mit teszünk a cégnél? – Komplex programokat indítanak. Pld.Xarvio program – Okos telefonos applikációk különböző felismerő rendszerek pl. gyom, betegség tünetek. Okiratok kockázatcsökkentő intézkedéseire nagyobb gondot fordítanak- Várakozási idő, Pufferzóna, Méhkímélő technológia. Ezeket mindenképpen be kell tartani! Ez az engedély feltétele. Stewardship program- oktatás, felvilágosítás, miért fontos az előírások betartása? Easy flow- pontos kimérés, cseppmentes töltés, nem találkozik a dolgozó a szerrel. Kimosható is vele a könnyen a növényvédőszeres flakon. Idén 160 db-ot ingyen osztanak ki termelőknek.

Felméréseket végeztek, a növényvédőszer használattal kapcsolatos információkat hogyan alkalmazzák a termelők? Legtöbben a zöldkönyvre hagyatkoznak, pedig a zöld könyvet csak évente frissítik! A gyártók az okiratot azonnal módosítják. Folyamatos kapcsolatra lenne szükség a termelőkkel! A NÉBIH adatbázis is hetekkel később frissül. Ez gond lehet ellenőrizéskor. Nagyon fontos a partnerség- oktatás és kutatás között.

Az integrált növényvédelem kihívásai és lehetőségei a zöldségtermesztésbenelőadó- Hataláné Zsellér Ibolya, növényvédelmi szaktanácsadó

A zöldségtermesztésben helyettesítésre jelölt hatóanyagok bemutatása. A hormon háztartást szabályozó szereknél a paraméterek sincsenek tisztázva. Összehasonlító elemzést kell végezni.

Mikor jár le az érvényesség? Több réz készítmény van, aminek idén lejár az engedélye. 2020-21-ben sok szer engedélye jár le. Mind a gomba- és rovarölő készítmények esetében. A zöldségnövényeket károsító kórokozók általános bemutatása. Obligát és fakultatív paraziták. A főbb kórokozók részletes bemutatása, vírusok (CMV, TMV ToMV, TSWV), baktériumos betegségek. Komoly gond lesz, ha a rézkészítményeket helyettesíteni kell. A főbb kultúrákat mindenképpen érinti. Főbb gombabetegségek bemutatása. Milyen helyettesítő hatóanyag jöhet szóba a gombai betegségek elleni védekezésben? 75 gombaölő szer van jelenleg engedélyezve, a jelölt szerek engedélye már 2018-ban lejár. Vannak már helyettesítésre kijelölt készítmények.

Lombszinten károsító kártevők bemutatása. Biológiai védekezés lehetőségeinek bemutatása makro szervezeti –Parzitoidok, Paraziták, Ragadozók A mikro szervezetekre szinte ugyan olyan engedélyezési eljárás vonatkozik, mint a növényvédő szerekre.

Bemutatta a levéltetvek természetes ellenségeire ható rovar és gombaölő szerek hatását. Természetes körülmények között a természetes ellenségek mindig megjelennek az állományban!

Liszteskék és természetes ellenségeikre ható gomba –és rovarölő szerek hatásait. Aknázó legyek és a parazitoidjaik-a legkevésbé toxikus szerek „pozitív” listájának bemutatása, hazai fajok, természetes betelepülésük lehetséges. Tripszek és ragadozóik- egyre nagyobb gond a növényházi termesztésben. Általános higiénia gyommentesítés a környezetben, ebben van előrelépés. Hernyók és ellenségeik, védekezési lehetőségek és a szerek hatása a természetes ellenségeikre. Atkakártevők elleni védekezés. Foltszerű kezelések. Atkaölő szerek mellékhatásainak bemutatása a hasznos szervezetekre.

Másodlagos szabályok- most és a jövőben-előadó-Najat Attila, ügyvezető, Biocont

Az előadó felvázolta a növényvédelemmel szemben támasztott sokrétű követelményt. Mást vár el a termelő, a kereskedő és a fogyasztó.

A termék a fogyasztó szempontjából biztonságos, egészséges, olcsó legyen, folyamatosan elérhető. Általában a fogyasztó mindent külseje alapján vásárol. Társadalom, állam- környezet védelemi szempontokat veszi figyelembe. Ezeket az igényeket mind a termelőnek kell megoldani!

Az előadó feltette a kérdést: Mi a szermaradék? Mi befolyásolja a szermaradékok mértékét? A hatóanyag és a formuláció is! Azonos hatóanyag más formulációban, más lehet a szermaradvány. Időtényező is fontos, nem lehet egymás után, egymásra rákezelni a szerekkel. Sok tényező befolyásolja még: a növény, hatóanyag mennyiség, környezeti tényezők. Mit mutatnak a vizsgálati szermaradvány értékek jelentései? Az eltérő MRL-ek kereskedelmi problémákat okoznak. Külön eljárás szükséges az Eu-ban pld. ha olyan szert alkalmaznak a termesztő országban, ami itt nem engedélyezett. Megoldás, ha külön technológiát alkalmaznak a termelői helyen, az exportáló ország igénye szerint.

Valójában milyen problémát jelent a szermaradvány Eu-ban? 2009-ben 1,2 %-ban mértek MRL érték felett. Viszont kérdés, mennyi a növényvédőszer- maradékok miatt aggódók aránya az Eu-ban? Az aggódók aránya magas, ez hat a zöldség-gyümölcs piacra.

Mit jelent a másodlagos szermaradék- szabvány rendszer? Vannak un. fekete listák, ha van bizonyos szermaradvány a termékben nem veszik át. Végül is minden minőségbiztosítás is másodlagos szabvány. A kereskedők prémium kategóriát akarnak képezni. A márkáról alkotott képet akarják javítani, elnyerni a fogyasztó bizalmát, árverseny van, ez nem jó, de ki kell törni a konkurenciától. Csökkenteni akarják a kockázatot a hatóság felé. A mai hírvilágban nem lehet bekerülni, óriási anyagi veszteséget jelenthet a cégnek. A környezetvédő szervezetek is résen vannak.

Mo-n mi a helyzet? Nálunk is a bio sarok növekszik legjobban az áruházakban. A növényvédő szer gyártók reagálása is más, a hagyományos gyártók célja is változik. A legnagyobbak is fejlesztenek biológiai készítményeket. Saját maguk szűkítik a saját szereik forgalmazását, visszavonatják, vagy szigorítják a felhasználást, hogy ne legyen szermaradék gond, illetve csökkenjen a negatív esetek kockázata. Lehet javítani technológiával is a szerek felhasználásán: a növény fenológiai fázistól, régiótól függő lémennyiség és dózis használatával.

Termelői oldalon mi a megoldás? A módszerek kombinációja: fajtaválasztás, ökológiai készítmények- rohamosan fejlődik, nő a piaci igény. Pld. a virágzó sávok alkalmazása. Ez nem egyszerű, mert ha van, nappal nem lehet permetezni a méhék miatt. A termelői résztől távolabb kell alkalmazni. Csak őshonos növényekkel lehet ezt elérni. Erre helyi kutatással lehet kísérletezni. Látható, az eu támogatás egyre a zöldítés irányába hat.

Korszerű növényvédelmi technikák a zöldséghajtatásban-előadó-Gulyás János, szaktanácsadó, DélKerTÉSZ

Az előadó bevezetőjében felvázolta a múltban jellemző növényvédelmi szokásokat, amin mindenképpen változtatni kell. Pld. felül kell vizsgálni a dózis számítás kérdését, a növény méret függvényében kell megtenni. Új lehetőség az alternatív, talajban alkalmazható biológiai szerek, hasznos szervezetek alkalmazása, még a közegekben is.

Az előadó hangsúlyozta, fontos a kártevők észlelése. Nem tudunk minden kártevőt csapdázni, pld. a poloskákat. Így védekezési lehetőség a szellőzők borítása jéghálóval, ehhez megfelelő lyuk méret szükséges, ami biztosítja a kártevő távoltartását, de megfelelő szellőzést is ad.

A jövőben egyre nagyobb szerepe lesz a precíziós növényvédelmi gépeknek, ami csak bizonyos növényszinten juttatja ki a permetszert.

Végül az előadó részletesen ismertette a ködképző növényvédelmi eszközök alkalmazását, a módszer alkalmazásának előnyeit a dolgozók, a növénykultúra, a szer mennyiség szempontjából. A növényvédelem hatékonysága, jobb, mivel a cseppméret, a lebegő részek több ideig hatnak. Technikailag a kijuttatás automatizálható is. Bemutatta a géptípusokat. Az ún. bio ködképző előnyeit. Milyen lehetőség van a szántóföldi alkalmazásra? Akár kisebb felületen, enyhébb fagy esetén gyümölcsösökben fagyvédelemre is lehet alkalmazni. Hollandiai példa- fix, üvegházban felrakott, automatizálható típusokat alkalmaznak.

Alternatív növényvédelmi lehetőségek a zöldségtermesztésben – előadó-Fülei Zoltán, ügyvezető, HortiService

Az előadó röviden összefoglalta eddigi szakmai tevékenységét, hogyan jutott el a biokert létesítéséig, ahol a biológiai védekezési módokat választotta. Először különböző zöldség fajok bio termesztésével foglalkozott, utána egy retard aminósavak alkalmazásán alapuló technológia bevezetésén dolgozik. Szermaradvány mentes termelést jelent- Aminoret márkanéven. Ismertette a technológia hatásmechanizmusát, fizikai beavatkozást jelent, a rovarok kiszárítását, az életfolyamataikba beavatkozást. A másik hatás a növényi életfolyamatokon keresztül a növény immunreakcióinak erősítése. Ezeket a szereket növénykondícionálóként engedélyeztetik. Mára elérték, hogy a szerek 95%-ban engedéllyel rendelkeznek, amivel kísérleteznek. Minden növénykondícionáló szert hatékonysági vizsgálatnak kell alávetni.

Jövőkép- un. bioracionális termesztés, az előadó véleménye szint. Ez négy technológiai elemből áll: 1.talajélet-talaj termékenység javítás, fenntartás, 2. biostimulátor hatás aminosavakkal, 3. hasznos élő szervezetek, 4.növény immunrendszerének erősítése. A felsorolt elemekre hozott kísérleti példákat és javasolt készítményeket.

A biostimulátorok tápanyag visszapótlásra alkalmasak, tápanyagokhoz kell bevezetni a termesztési naplóba, de csak akkor, ha már van engedélye, ha a NÉBIH honlapján felkerült a honlapra!

Új technikai megoldások és technológiai irányok a zöldséghajtatásban előadó-Forrai Alfréd, szaktanácsadó

Az előadó azokat a technikai, technológiai újításokat mutatta be szemléletesen, amelyek a mai, korszerű zöldséghajtatásban nélkülözhetetlenek. A külföldi példák mellett a hazai jó példákat is kiemelte.

Évek óta figyeli, hogy a hazai paradicsom hajtató kertészek közül ki, milyen hozamot ér el. Az eddigi legnagyobb eredményt antireflex, diffúz üveg alatt érték el. Újabb ilyen típusú házak épülnek, most bizonyítani lehet majd több termelőnél is, hogy legfontosabb tényező a fény a paradicsom termesztésben! A hollandok szerint csak antireflex üvegre van szükség, de nálunk az erős fény és meleg miatt a diffúz üveg előnyösebb.

Fóliablokk esetén, ha a nyári adatokat nézzük, a fóliában sokkal jobb a klíma a legjobb üvegházhoz képest, viszont a tavasszal és ősszel rosszabb. Szabadföldön a termesztés a nyitott oldalú házakban eredményes, egyrészt védelem és a  jó szellőzés miatt ( Haygrow vagy KITE típusú házak).

A legkorszerűbb üvegházak a hűtött-fűtött ház rendszerek, amelyek mintegy 30%-kal drágább rendszerek, mint az eddigiek. Túlnyomás van a házban, a kártevők nem jutnak be. Zárt a ház, bent mesterséges környezet, 10% ablak van, ha megáll az áramszolgáltatás, gond van. Mo-on volt már hűtött ház, az volt a gond, hogy a hideg levegőt nem tudták szétosztani. Az új házaknáI a sorok alatt elosztó csöveket helyeznek el. A túlnyomás miatt a szellőző nyitással nem jut be a hideglevegő.

Air and energy rendszerv- új, kevesebb energiát használ fel, hőcserélőt építenek ki a ház oldalában. 30% energia megtakarítást mutat. Viszonylag zárt, van szellőzés, tud hagyományos házként is működni. +6 kg hozamot lehet elérni négyzetméterenként, kívülről párásítanak, nyáron magasabb a pára a házban

A másik korszerű technika a pótmegvilágítás. Ma már 700 ha-on van Hollandiában, már gazdaságos. Hosszúnappalos 16-18 órás megvilágítást biztosít a növényeknek. Egész éves termesztés lehetőségét biztosítja. Korábban a déli országokba vonultak ki a hollandok, de a megvilágítással visszatértek termeszteni. Itthon kb. 2 ha-on van pótmegvilágítás paradicsom hajtatásban. A LED-es beruházás egyenlő egy üvegház építéssel.

„Big data”- az új technológia trend, minden klimatikus adatot a klímaszabályozással foglalkozó cégek összegyűjtik a termelőktől, abból próbálnak elemezni, fejleszteni újabb szabályozó programokat. Ilyen eszköz pld. a hazai fejlesztésű Trutina – a növény súly változás – fény-stb. összefüggések levonása, ez fajtánként különböző, így fajta specifikus technológia adható.

Végül az előadó összegezte a zöldséghajtatásban meglévő és várható növényvédelmi problémákat, azokra a lehetséges megoldásokat.

A tápanyaghasználat elméleti és gyakorlati kérdései a zöldséghajtatásban

Három fő témát részletezett az előadó:

1.Adalék anyagok kijuttatása

2.Tápoldat számítás módszere

3.Tápelemek felvehetőségi gondjai.

1. Recyklin alkalmazása a hajtatásban – víz tárolásakor, ill. a melegebb vizekben algák jelennek meg, a csepegtető rendszerben dugulást okoz. Egyik mód a recyklin alkalmazása, pusztítja a vízben lévő szervezeteket. Sok szabályt be kell tartani a szakszerű alkalmazásához.

Hypo alkalmazása fertőtlenítésre

Sokszor használják Hollandiában, pld. nyári termesztésben. De változó, hogy az aktív klór mennyisége mennyi a Hypoban. Kialakulhat klórmérgezés a növénynél. Fő gond, a növény könnyen felveszi a klórt, vannak olyan klór vegyületek, amelyek mérgezőek. Pld, klori-, klorát-, perklorát, utóbbiak károsak az egészségre. Különösen a gyerekéknél veszélyes, ezért kevesebb klórt használnak a vízfertőtlenítésre! Mindenütt fertőtlenítünk, onnan is bekerül a szervezetbe. Vizsgálatokat végeztek – a növénybe kerülő klór hogyan alakul át ezekké a káros vegyületekké. A vizeink is egyre szennyezettebbek, a sok fertőtlenítő szer miatt. Beállították a termésben maximálisan jelenlévő klórt. Uborkánál a termésbe 23 %, a tök félék ezért veszélyeztetettek. A paprika, paradicsom termésben 4-5 %, de függ az időszaktól, ha kevesebb a lomb a terméshez viszonyítva, akkor nagyobb arányban megy be a termésbe. Most sokan foglalkoznak ennek kutatásával.

Foszfitok adagolása

Foszfit- vegyületnek van két szabad helye- így jól oldódik, könnyen felveszi a növény. Mint elem gyorsan mozog a növényen belül. Erősíti a hajszálgyökerek fejlődését. Gomba taszító hatása is van,a fitoalexinek képződése fokozódik, a gomba spórák csírázását gátolja. Adagolása-maga a foszfit mérgező anyag, meg vannak a határértékek. Csepegtetőben alkalmazzák, lisztharmat elleni hatása is van.

2. Első- a pH beállítás, a hidrogén-karbonát mennyiséget csökkenteni, semlegesíteni kell hidrogén ionnal. Salétrom-, vagy foszforsavval, esetleg kénsavval és citromsavval (könnyen bomlik). Számolni kell a sav tápelem tartalmával is! Mennyi hidrogén-karbonátot hagyjunk? Kell hagyni kb 50-100 mg-ot, ez a puffer. Tápoldat- tápelemek kívánt aránya- excel táblában. A víz minőségtől függ az arány, a hazai vizek minősége olyan, hogy kb 75%-ban nem jók.

3. Tápoldatozás függ: klíma, pH, EC, öntözés tényezőktől. Általában nem a mennyiséggel, de a felvétellel van a probléma. Páratartalom hiány g/m3, egy adott berendezésben, mennyi párát kell még hozzáadni, hogy teljesen telített legyen a levegő? Az opt. párahiány 3,5-6 g /m3 körül van. Az érték függ a hőmérséklettől és a RH%-tól. pH kontrol- a növény képes alkalmazkodni a pH hoz, akkor nő, ha nitrogént vesz fel. A tápanyag felvétel optimális 5,5-6  pH –nál. A változó pH a legrosszabb a növénynek, kicsapódások jelennek meg, a felvétel csökken. pH szabályozás ammóniummal, lassan csökken, hidrogén ion képződik a nitrogén felvétele során. Az intenzív K felvétel is csökkenti a pH-t. EC kontrol- növény, berendezés függő 1,5-4,5 érték, között van. EC változtatás lassan történjen. EC az öntözővíz tápanyag arányára utal elsősorban!

Effectív mikroorganizmusok alkalmazásának lehetősége a zöldségtermesztésbenelőadó-Hunyadi Szabolcs, Kwizda Agro

A kijuttatott tápanyagok felvételének fokozása a cél biológiai, természetes készítmények kijuttatásával.

Az előadó felsorolta a cég által forgalmazott készítményeket, azok alkalmazási területét. www.terepszemlehu honlapon a termékek kísérleti eredménye nyomonkövethető.

A szabályozott tápanyag feltáródás előnyei – új típusú műtrágyák alkalmazása a zöldségtermesztésbenelőadó- Rácz Gábor, ICL. Everis

Az előadó röviden bemutatta a cég történetét, főbb termékei. A különböző műtrágya típusokat. Kontrollált feltáródású műtrágyák – először a karbamid szemcsét növényi gyantával burkolták be.

A fejtrágyázást helyettesítik a burkolt műtrágyák- vékony polimer műanyag a bevonat. A burokban először feloldódik a műtrágya, nem tud egyszerre kijutni, a talaj hőmérséklet emelkedésével nő a kiáramlása a burokból. A kiáramlást a talajbaktériumok is befolyásolják. Folyamatosan ott található az oldott állapotú műtrágya. Bevezették a hosszabb idő alatt feltáródó készítményeket is, 2-3, 3-4, 4-5 hónapos feltáródások, a gyorsaság a hőmérséklettől függ. Az előadó részletesen ismertette a termelői kísérleteket a termékekkel kapcsolatban.

ELŐADÁSOK: