támogatási rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról szóló 1196/2020. (IV. 30.) Korm. határozat alapján jelent meg. Az AM-rendelet több ágazatra is kiterjed, azonban a jelen tájékoztató csak a zöldségnövény-termesztőket érintő átmeneti támogatásról szól.

A zöldségnövény-termesztés átmeneti támogatását 1200 millió forint keretösszeggel hirdette meg az agrártárca. A támogatás alapja: a kérelmező zöldségtermelők 2019. évi egységes területalapú támogatási iránti kérelmében szereplő és a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. mellékletében és a 27/2020 (VI. 22.) AM rendelet 1. mellékletében felsorolt zöldségnövények Kincstár által megállapított területe, továbbá fűtött növényházas zöldségnövény- vagy gombaházas termesztés esetén a NAK által igazolt fűtött növényház vagy gombaház teljes területe képezi.

A támogatás mértéke a fűtött növényházban termesztett zöldségnövény-kultúrák esetében 500 ezer forint/hektár, gombaházban történő gombatermesztés esetén 1,5 millió forint/hektár, míg a szántóföldön termesztett zöldségnövényeknél 35 ezer forint/hektár. Az egyes támogatható zöldségnövények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A szántóföldi zöldségnövények támogatási összegének meghatározása figyelembe veszi az adott zöldségnövény termesztésére fordított erőforrások mértékét is, amit a NAK és a FruitVeB szakmai javaslata alapján meghatározott szorzószámok formájában rögzít a rendelet. Ennek megfelelően, például ha a mellékletben szereplő szorzószám 2, akkor az adott kultúra hektáronkénti támogatása 2×35 ezer forint, azaz 70 ezer forint lesz.

A fűtött növényházas zöldségnövény- és a gombaházas termesztés esetén a támogatást kérelmező zöldséghajtató kertészeknek, illetve gombatermesztőknek a – NAK által kiadott útmutató alapján – kitöltött űrlapot legkésőbb 2020. július 15-éig kell elektronikusan megküldeniük a NAK részére a támogatás igénybevételéhez szükséges igazolás kiállítása érdekében. Az űrlap beküldésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara E-iroda felületén van lehetőség. (Az E-iroda használatával kapcsolatos tájékoztatót itt érhetik el.)

A rendelet szerint támogatásra jogosult az a fűthető növényház, amely: olyan, zöldségnövény-termesztéssel hasznosított zárt termesztő berendezés, amely fényáteresztő burkolattal fedett, minimum 4 méteres vápamagassággal, 20 Celsius-fok hőmérséklet-különbség áthidalására alkalmas fűtéssel rendelkezik és az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterületének nagysága eléri az ezer négyzetmétert.

Támogatható az a gombaház, mely olyan zárt termesztő berendezés, amely szigetelt műanyagburkolattal fedett fűtéssel, klímaszabályozással, legalább nyolcvan százalékos páratartalom biztosítására alkalmas párásító berendezéssel rendelkezik, és az egy szerkezeti egységbe tartozó termesztő felületének nagysága eléri a 0,07 hektárt.

A beküldött adatok valódiságát a NAK illetékes megyei munkatársai helyszíni szemle keretében ellenőrzik majd és hagyják jóvá a véglegesített űrlap és a helyszínen készített fényképek központnak történő megküldésével. A NAK központ összesíti a beérkezett adatokat és a rendeletben meghatározott tartalommal az összesített adatállományt – a kérelmező egyidejű értesítése mellett – legkésőbb 2020. augusztus 14-éig megküldi elektronikus úton a Magyar Államkincstár részére.

A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. A rendelet értelmében egy kérelemben nyújtható be, ha egy kérelmező mind szántóföldi zöldségtermeléssel, mind fűtött növényházi zöldségtermeléssel, mind gombaházzal rendelkezik. Ezen támogatási program alapján, az előzetes számítások szerint összesen mintegy 15-20 ezer zöldség- és gombatermelő vállalkozás vehet igénybe támogatást. A kérelmező a támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig köteles megőrizni.

Ugyan kicsi a valószínűsége, mert a fűtött növény- és gombaházak általában kivett területeken épülnek, de amennyiben azok területére SAPS támogatást vettek igénybe a 2019. évi egységes kérelemben, úgy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében annak területe levonódik a szántóföldi zöldségtermelés 2019. évi támogatható területi adataiból.

A beérkezett adatok anonim feldolgozásával a NAK Mezőgazdasági Igazgatósága elemzést készít a hazai fűtött növényházi zöldséghajtatásról, illetve a gombaházban történő gombatermesztésről, és azt a kérelmezők megadott e-mail címeire elektronikus formátumban tájékoztatásként megküldi legkésőbb 2020. szeptember 30-ig. Az eljárással összefüggésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató itt elérhető.

A COVID-19 világjárvány negatív piaci és gazdasági hatásait részlegesen ellentételező átmeneti támogatásokra vonatkozó összeszámítási szabály ide kattintva tölthető le. (Az átmeneti támogatás fogalma jelen tájékoztató alkalmazásában: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény és annak módosításai alapján, a közlemény 3.1. szakasza szerint nyújtott támogatás.)

NAK / Fodor Zoltán

A cikk megjelent a NAK honlapján 2020. június 29-én, link: http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/102176-tamogatas-igenyelheto-a-futott-noveny-es-gombahazakra