A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint engedélyező hatóság a Sumi Agro Hungary Kft. kérelmére 2020. március 30. napján kelt határozatában engedélyezte 

  • az Ortus 5 SC atkaölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását zöldbab kultúrában 580 hektáron fitofág atkák ellen

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználása saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak figyelembevétele és betartása mellett történhet!

A permetezések időpontjáról a felhasználók a kezelések megkezdése előtt kötelesek tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát!

A vonatkozó határozat letölthető: