A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint engedélyező hatóság a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kérésére 2020. április 23. napján kelt határozatában engedélyezte

  • a Pyranica 20 WP rovarölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását görög- és sárgadinnye kultúrákban közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) ellen,

valamint

  • a Teppeki rovarölő permetezőszer szükséghelyzeti felhasználását görög- és sárgadinnye kultúrában levéltetvek (Aphididae) ellen.

A készítmények 2020. május 15. és 2020. augusztus 31. között használhatók fel, az engedélyben leírt technológia betartása mellett.

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer felhasználása saját felelősségre, a felhasználást engedélyező határozatban leírtak figyelembevétele és betartása mellett történhet!

A permetezések időpontjáról a felhasználók a kezelések megkezdése előtt kötelesek tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalát! A vonatkozó 6300/1536-2/2020 számú NÉBIH határozat letölthető: