Magyarország Kormánya 2022 szeptember 17.-én tartott Kormányinfó során számolt be arról a döntésről, amellyel az energiaintenzív termelő KKV-knak nyújt támogatást a kormány a megnövekedett energiaköltségekkel való megbirkózásra.

A FruitVeB meghallgatta a Kormányinfón elhangzottakat, és az alábbiakban foglaljuk össze az ott hallottakat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó jogszabályok megjelenéséig az alábbi információk tájékoztató jellegűek, a programok teljes szabályrendszerét a Kormány által kiadott jogszabályok alapján fogjuk majd megismerni.

Mint azt Nagy Márton Gazdaságfejlesztésért felelős miniszter ismertette, a program október 1.-el indul és 2 fő eleme van:

  • működési költségekhez való hozzájárulás
  • beruházások támogatása

Mindkét részét a programnak a Technológiai és Ipari Minisztérium fogja kezelni, az érintetteknek ide kell majd pályázatokat benyújtani.

A működési költségekhez való hozzájárulás effektív számlaköltség fizetést jelent. Azaz a kormány arról döntött, hogy 2022 utolsó 3 hónapjának energiaszámláiból a 2021 évi azonos időszakhoz képest bekövetkezett költségnövekedés 50%-át fizeti ki a sikeresen pályázóknak, a villamos energia és a gáz tekintetében. Azaz ha valakinek 10 egységnyi költsége volt 2021-ben és 2022-re ez 60 egységnyi lett, akkor az 50 egységnyi növekmény 50%-ának megfelelő támogatást ad a kormány.


Az érintett vállalkozások körét az alábbiak szerint írta le Nagy Márton Miniszter Úr:

  • „Ki az, hogy energia intenzív?” – Energia intenzív minden olyan vállalat, amelynek a 2021-es naptári évben az energiaköltsége meghaladta az éves árbevétel 3%-át. Ez egy uniós definíció, amelyet a Magyar Kormány megvizsgált és megfelelőnek talált a támogatási program szempontjából.
  • „Ki a termelő?” A program a feldolgozóiapri KKV-kat célozza. Azon vállalkozások tekinthetőek feldolgozóipari vállalkozásnak, amelyek TEÁOR kód alapján ilyen iparághoz tartoznak, vagy a bevételük legalább 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik. (megjegyzés: ebben a tekintetben mindenképp várjuk a rendeletek pontos szabélyozását).
  • „Ki a KKV?” – Uniós rendeletek és a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról – 3. § alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. )

A Beruházási eleme a programnak az energetikai átállás, és az energiahatékonysághoz szükséges beruházásokat támogatja a program, a KKV szektor versenyképességének megtartásához. A cél, hogy energetikai beruházásokkal megőrizzék a KKV-k életképességét/versenyképességét.

A program a Széchenyi Program keretében finanszírozott kedvezményes kamatozású hitelekből megvalósuló projektek esetében maximum 15%-ig terjedő Önerő támogatást jelenthet a pályázó részére.

A támogatásért vagy támogatásokért cserébe a Kormány azt kéri a KKV-któl, hogy a munkahelyeket őrizze meg. Azaz a támogatásban részesülő KKV ne csökkentse a foglalkoztatotti létszámát a bázisidőszak foglalkoztatási létszámának 90%-a alá (itt nem egyértelmű pontosan, hogy a 2021 évi vagy a 2022 szeptemberi adat lesz a bázis, erre is a jogszabályok adnak majd pontos választ). További 2 program kidolgozása is folyamatban van, de erről még nem döntött a kormány. Az egyik egy „Gyármentő” program, amely nagy energiaintenzív iparvállalatok energetikai beruházásait fogja támogatni. Itt már nincsen működési költség támogatási elem a tervekben. Emellett elindítanak egy Új Munkahelyvédelmi Akciótervet, amelynek célja az energiaintenzív magyar KKV és nagyvállalati munkahelyek megőrzése lesz.