A Nébih sárgarépa és olajtök kultúrákra is kiterjesztette a Pledge 50 WP gyomirtószer engedélyokiratát. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Parc d’Affaires de Crécy – 10A Rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d’Or – Franciaország) ügyfélnek a Pledge 50 WP gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a 48213/2000. FVM számú Pledge 50 WP gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

A készítmény olajtök kultúrában preemergensen, vetés után kelés előtt 50-60 g/ha dózisban, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen használható fel.

Az optimális hatás érdekében a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni. A kezelést követően talajmunkát ne végezzünk! A készítmény 50-60 g/ha dózisban a következő magról kelő kétszikű gyomnövény ellen jó hatékonyságú: szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus).

Mérsékelten érzékeny gyomfajok: fehér libatop (Chenopodium album), csattanó maszlag (Datura stramonium), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia).

Felhasználása során más növényvédő szerekkel, kiváltképp gyomirtó szerekkel való kijuttatása gyártói tapasztalatok alapján kimondottan ellenjavallott!

A Pledge 50 WP-vel történő olajtök kezelést követően a kezelt állomány sérülhet, pusztulhat, ha az alábbi feltételek egyike, vagy ezek bármely kombinációja bekövetkezik a valódi lomblevelek megjelenéséig a csírázás periódusában: – rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadék – folyamatos, csapó esőzés – lefolyástalan területeken megálló huzamosabb vízborítás – összefolyó csorgalékvízzel, vagy iszaptakarással bekövetkező túldozírozással.

A készítmény sárgarépa kultúrában posztemergensen, a kultúrnövény 3-4 leveles állapotában 50-60 g/ha dózisban, magról kelő kétszikű gyomnövények ellen használható fel.

A megfelelő szelektivitás érdekében csak az ép levelű növényállományt szabad kezelni! Nedves növényállományt nem szabad a készítménnyel kezelni, mert erős károsodást okozhat! Csapadékos időjárás, öntözés esetén a kijuttatást 2-3 csapadékmentes és öntözéstől mentes napot követően szabad elvégezni! A kezelést követően rövid időn belül lehulló csapadék növelheti a kultúrnövény károsodását. Magas hőmérsékletkor, erős napsugárzás esetén a levélperzselés elkerülése céljából a permetezést az esti órákban kell elvégezni. 

A kiterjesztett engedélyokirat az alábbiakban tekinthető meg:

Pledge-50-WP_eng