78. OMÉK ÉLELMISZER DÍJ 2017. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS 3 KATEGÓRIÁBAN:

 1. Kistermelő, vagy kézműves terméket előállító mikrovállalkozás terméke
 2. Kisvállalkozás által előállított termék
 3. Közepes-és nagyvállalkozás által előállított termék

A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás Élelmiszer Díj elnyerésére kiírt pályázatot 3 kategóriában lehet benyújtani:

 • Kistermelő, vagy mikrovállalkozás terméke (Az élelmiszer-feldolgozásban foglalkoztatottak tényleges létszáma 10 fő alatt van.)
 • Kisvállalkozás által előállított termék (Az élelmiszer-feldolgozásban foglalkoztatottak tényleges létszáma 10-50 fő között van)
 • Közepes-és nagyvállalkozás által előállított termék (Az élelmiszer-feldolgozásban foglalkoztatottak tényleges létszáma 50 fő felett van).

A pályázat benyújtásakor a pályázónak jeleznie kell, hogy a foglalkoztatottak létszáma alapján melyik kategóriába sorolható a vállalkozása. A kategóriákon belül egy pályázó (a 78. OMÉK-on kiállító személy vagy vállalkozás) maximum három, kiállított feldolgozott élelmiszer termékével vagy közvetlen fogyasztásra szánt termékével pályázhat. A termékek előállítása Magyarország területén történjen.

Minden termék esetén külön pályázatot kell benyújtani, azokat összevonni nem lehet.

Mindhárom kategóriában egy-egy termék díjazására nyílik lehetőség.

A pályázaton való részvétel térítésmentes.

 

A PÁLYÁZÓ TERMÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

 Kistermelő, vagy mikrovállalkozás terméke kategóriában

Esztétikai megjelenés, csomagolás

Az esztétikai megjelenés és csomagolás értékelési szempontnál a bírálók elsősorban azt vizsgálják, hogy a termék megjelenése mennyire vonzó, igényes, esztétikus, illetve milyen összhangban van a külső megjelenés a belső tartalommal. További szempont, hogy a csomagolás tükrözze a hagyományos jelleget.

Különlegesség, egyediség

Az elbírálásnál fontos szempont, hogy a hasonló termékektől eltérő, különleges, egyedi tulajdonsággal vagy hagyománnyal bírjon, illetve előállítása hagyományos elemet tartalmazzon. Amennyiben a termék előállítása során nem követeli meg a technológia, úgy mesterséges adalékanyagoktól mentes legyen. Az értékelésnél előnyt jelent az igazolhatóan magyar alapanyag használata.

Érzékszervi tulajdonság

A benyújtott termékkel szemben alapvető elvárás, hogy gyártási hibáktól mentes legyen és érzékszervi tulajdonságai minden szempontból kedvezőek, harmonikusak legyenek. Előnyt jelent a jellegzetes, egy-egy kisebb terület, régió hagyományos ízvilágát bemutató érzékszervi tulajdonságokkal rendelkező termék.

Piaci, fogyasztói ismertség, elismertség vagy újdonság érték

A piaci, fogyasztói ismertség, elismertség vagy újdonság szempontnál be kell mutatni a vállalkozás piaci tevékenységét, abból a szempontból, hogy a pályázott termék mennyire ismert, elismert saját környezetében (a fogyasztók/vevők körében), illetve amennyiben még nem bevezetett termékről van szó, milyen mértékű újdonság értékkel rendelkezik. A bemutatásból derüljön ki, hogy milyen értékesítési csatornákon jut el a fogyasztókhoz a termék, mit tesz a pályázó a szélesebb körű megismertetés érdekében.

Alapvető követelmény, hogy valamennyi pályázott termék feleljen meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek, mind a csomagolásban, jelölésben, összetételben, valamint minőségi és élelmiszerbiztonsági tulajdonságában!

Kisvállalkozás által előállított termék kategóriában

Esztétikai megjelenés, csomagolás

Az esztétikai megjelenés és csomagolás értékelési szempontnál a bírálók elsősorban azt vizsgálják, hogy a termék megjelenése mennyire vonzó, igényes, esztétikus, illetve milyen összhangban van a külső megjelenés a belső tartalommal. Az elbírálásnál fontos szempont, hogy a csomagolás a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje. Előnyt jelent a fogyasztói felhasználást könnyítő csomagolás, a könnyen áttekinthető, egyértelmű fogyasztói tájékoztatás, piktogramok használata. Külön előnyt biztosít, ha a jelölésben a nemzetközi kódrendszereket úgy jelenítik meg, hogy azok a korszerű leolvasó rendszerekkel, pl. okos telefonokkal a fogyasztók számára is elérhető információkat tartalmaznak.

Különlegesség, egyediség

Az elbírálásnál vizsgált szempont egyebekben, a kíméletes, különleges technológia, illetve a jobb minőséget biztosító gyártási technológia alkalmazása. Szempont továbbá a különlegesen jó összetétel, beltartalmi érték, és a kategórián belül kevesebb adalékanyag vagy természetes adalékanyag használata, illetve hogy a hasonló termékektől milyen eltérő, különleges tulajdonsággal bír. Az értékelésnél előnyt jelent a magyar alapanyag vagy a biogazdálkodásból származó alapanyag használata.

Érzékszervi tulajdonság

A pályázatra benyújtott termékkel szemben elvárás, hogy gyártási hibáktól mentes legyen és érzékszervi tulajdonságai minden szempontból kedvezőek legyenek. Előnyt élveznek a különleges, prémium minőségű, standardizált termékek.

Piaci, fogyasztói ismertség, elismertség vagy újdonság érték

A piaci, fogyasztói ismertség, elismertség vagy újdonság szempontnál a bírálók azt értékelik, hogy a pályázott termék mennyire ismert, elismert a fogyasztók/vevők körében. Amennyiben még nem bevezetett termékről van szó, milyen mértékű újdonság értékkel rendelkezik. A bemutatásból derüljön ki, hogy milyen piaci pozíciót foglal el a termék, a belföldi értékesítésen kívül exportra is kerül-e a termék.

Alapvető követelmény, hogy valamennyi pályázott termék feleljen meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek, mind a csomagolásban, jelölésben, összetételben, valamint minőségi és élelmiszerbiztonsági tulajdonságában.

Közepes-és nagyvállalkozás által előállított termék

Esztétikai megjelenés, csomagolás

Az esztétikai megjelenés és csomagolás értékelési szempontnál a bírálók elsősorban azt vizsgálják, hogy a termék megjelenése mennyire vonzó, igényes, esztétikus, illetve milyen összhangban van a külső megjelenés a belső tartalommal. Az elbírálásnál fontos szempont, hogy a csomagolás a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje. Előnyt jelent a fogyasztói felhasználást könnyítő csomagolás, a könnyen áttekinthető, egyértelmű fogyasztói tájékoztatás, piktogramok használata. Külön előnyt biztosít, ha a jelölésben a nemzetközi kódrendszereket úgy jelenítik meg, hogy azok a korszerű leolvasó rendszerekkel, pl. okos telefonokkal a fogyasztók számára is elérhető információkat tartalmaznak.

Különlegesség, egyediség

Az elbírálásnál vizsgált szempont egyebekben, a kíméletes, különleges technológia, illetve a jobb minőséget biztosító gyártási technológia alkalmazása. Szempont továbbá a különlegesen jó összetétel, beltartalmi érték, és a kategórián belül kevesebb adalékanyag vagy természetes adalékanyag használata, illetve hogy a hasonló termékektől milyen eltérő, különleges tulajdonsággal bír. Az értékelésnél előnyt jelent a magyar alapanyag vagy a biogazdálkodásból származó alapanyag használata.

Érzékszervi tulajdonság

A pályázatra benyújtott termékkel szemben elvárás, hogy gyártási hibáktól mentes legyen és érzékszervi tulajdonságai minden szempontból kedvezőek legyenek. Előnyt élveznek a különleges, prémium minőségű, standardizált termékek.

Piaci, fogyasztói ismertség, elismertség vagy újdonság érték

A piaci, fogyasztói ismertség, elismertség vagy újdonság szempontnál a bírálók azt értékelik, hogy a pályázott termék mennyire ismert, elismert a fogyasztók/vevők körében. Amennyiben még nem bevezetett termékről van szó, milyen mértékű újdonság értékkel rendelkezik. A bemutatásból derüljön ki, hogy milyen piaci pozíciót foglal el a termék, a belföldi értékesítésen kívül exportra is kerül-e a termék.

Alapvető követelmény, hogy valamennyi pályázott termék feleljen meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek, mind a csomagolásban, jelölésben, összetételben, valamint minőségi és élelmiszerbiztonsági tulajdonságában.

EGYÉB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK MINDHÁROM KATEGÓRIA ESETÉN

Jelentkezési adatlap benyújtása

 • A pályázó neve, címe, cégvezető neve, a kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetőségei (tel, fax, e-mail);
 • a termék pontos neve;
 • a pályázó bemutatása, tevékenységi körének leírása (max. 800 karakter);
 • a termék gyártási lapja becsatolva;
 • a kiállított termék pontos helye a 78. OMÉK-on belül.

Termékismertető benyújtása

Valamennyi pályázó termékhez a pályázónak egy rövid termékismertetőt kell benyújtania a 3.1. pontban említett jelentkezési adatlap mellett. Az ismertetőben emelje ki különösen azokat a tulajdonságokat, jellemzőket, amelyek a pályázó megítélése szerint a bírálat szempontjából lényegesek. A megfogalmazás során lehetőség szerint vegyék figyelembe, hogy díjazás esetén ezt a termékismertetőt a média rendelkezésére bocsátjuk.

Termékminta biztosítása

A bírálatokhoz – a 7 fős zsűri létszámot figyelembe véve – elegendő mennyiségű termékmintát kell a pályázónak biztosítania. A minta csomagolása, jelölése és beltartalmi tulajdonságai egyezzenek meg a forgalomban lévő, azonos termékek jellemzőivel. A bírálatra benyújtott mintákat a Földművelésügyi Minisztérium által előzetesen jelzett időpontban a megadott címre kell a pályázónak eljuttatnia.

Bírálati  dokumentációk, termékminták benyújtásának határideje

Pályázat beérkezésének ideje: 2017. június 26. (hétfő) 15 óra

A pályázat és termékminták benyújtásának helye: Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály, 1055 Bp. Kossuth tér 11. 375. számú iroda.

Amennyiben a bírálat megkezdésének időpontjáig nem érkezik be minta, a bíráló bizottság nem végzi el a minősítést.

A pályázattal kapcsolatban további információ az efef@fm.gov.hu email címen kérhető.

DÍJAK

 4.1 A díjak átadása

A díjak átadására valamennyi OMÉK díj átadásával egyidejűleg, ünnepélyes keretek között kerül sor. Az OMÉK Élelmiszer Díjat nyert termékeken a díjazás ténye szabály szerint feltüntethető.

Kapcsolódó anyagok letöltése: