2019. november 1-től a Jordán-vírus (Tomato brown rugose fruit virus) karantén státuszú károsítónak minősül az Európai Unióban. Ezen a napon lépett hatályba az a rendelet, mely értelmében az Európai Unió területén felderített minden egyes vírusfertőzési eset bejelentési kötelezettséget von maga után. Az Európai Bizottság a döntést még júliusban hozta meg. A vírus bejutását és terjedését megakadályozandó a paradicsom- és paprikatermesztésben speciális intézkedések bevezetésére van szükség.

A Jordán-vírus karantén státuszának kérdése virológus szakértők körében már egy jó ideje heves vita tárgyát képezte. Karantén károsító ugyanis csak az a kórokozó vagy kártevő lehet, amelynek felszámolása vagy terjedésének megakadályozása pusztán hatósági intézkedésekkel kivitelezhető. Ez az új kórokozó esetében azonban nem egyértelműen állítható. A fertőzött termelő egységeknél a növényállomány megsemmisítése szükséges, ami azonban nehezen kivitelezhető és nagyon nagy költségekkel jár. A vírus egyébként emberre és állatokra nem jelent veszélyt. E két utóbbi ok miatt a Holland Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NVWA) nem támogatta a karantén státusz megadását.

Az Uniós szintű döntés a karantén státusz megadásáról a vírustól még mentes tagállamok nyomására született meg, és azt a célt szolgálja, hogy a vírus további terjedése megakadályozható legyen. A döntés meghozatalakor a tavalyi évi németországi példát is figyelembe vették, ahol a vírust sikeresen felszámolták a fertőzött termelőknél. Hollandiában szigorú higiéniai protokoll van érvényben.

Jelentési kötelezettség

Az intézkedések mind paprika, mind paradicsom esetében november 1-én lépte életbe és a két fajjal dolgozó nemesítő cégeket és palánta-előállítókat is érintik. A termelőket bejelentési kötelezettség terheli. A Jordán-vírus fertőzést be kell jelenteni, Hollandiában az NVWA-nál, más tagállamokban az erre kijelölt hatósági szerveknél. A vírusfertőzés megállapítása után minden tagállam saját hatáskörben jogosult dönteni a szükséges intézkedésekről.

A karantén státusz természetesen a vetőmag- és palánta-előállítókra is érvényes. A paradicsom és paprika vetőmagoknak vírusmentesnek kell lenniük vagy vírusmentes területről kell származniuk.

Vizsgálatok

Az Európai Bizottság kérésére a Holland Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyár óta végzett felderítő vizsgálatokat. Szeptember végéig több, mint száz paradicsom- és paprikatermelő üzemet vizsgáltak meg. A vírust eddig az időpontig hivatalosan nem mutatták ki, így az Európai és Mediterrán Országok Növényvédelmi Szervezete (EPPO) szerint mind Hollandia, mind Belgium vírusmentes volt. Azonban, mivel a jelentési kötelezettség sem élt még, ez az állítás megkérdőjelezhető volt. Főleg, miután az NVWA azt közölte, vannak a vírus jelenlétére utaló jelek, de bizonyítékkal nem tudtak szolgálni.

Később, október 1-én egy westlandi lévő 2,8 hektáros üvegházi paradicsom állományban a növény-egészségügyi ellenőrzés során a felügyelők a vírus jelenlétére utaló tüneteket találtak. A felügyelőknek először az tűnt fel, hogy egyes növényeken a bogyók érése nem volt szinkronban az állományban lévő növények nagy átlagával. Ezért tüzetesebben is átnézték az üvegházat. A vizsgálat során készített felmérés szerint a növények mintegy 8 százaléka mutatott tobamovírusra utaló tüneteket.

Vírus jelenlétére utaló fürt (fotó: NVWA)
Mozaikos elváltozás a fiatal leveleken (fotó: NVWA)
Tipikus tobamovírus tünet a fiatal levelek torzulása, a levéllemez keskenyedése (fotó: NVWA)

A Jordán-vírus tünetei nagyon hasonlóak a pepino mozaik vírus okozta tünetekre, de vizuális úton nem lehet biztonságosan elkülöníteni, melyik vírus fertőzte az adott növényt. Ezért az állomány vizsgálatakor minden gyanús növényről levélmintát vettek. A minták laboratóriumi vizsgálata DAS-ELISA teszttel, majd real-time PCR-rel történt. A tesztek igazolták a ToBRFV jelenlétét, e mellett a növények pepino mozaikkal is fertőzöttek voltak. A nyomon követési vizsgálat még jelenleg is folyik, hogy megállapítsák, a ToBRFV honnan érkezett. A vírus jelenléte miatt életbe lépett növény-egészségügyi intézkedések értelmében a fertőzött üzem növényállománya megsemmisítésre került és teljes körű, mindenre kiterjedő fertőtlenítést hajtottak végre. Az üzem a továbbiakban folytonos megfigyelés alatt áll majd. Kiegészítő intézkedésként a fertőzési góc környezetében lévő paradicsom és paprika termelők, valamint a fertőzött üzem termékeit csomagoló logisztikai központtal valamilyen kapcsolatban álló más termelőüzemek is monitorozás alatt lesznek.

A magyarországi helyzet

A vírus terjedésének hírére a hazai paradicsomhajtató kertészek idén májusban a FruitVeB-hez fordultak. A szakmai egyeztetések egyértelműsítették, a vírus komoly veszélyt jelenthet a hazai paradicsomhajtatásra. A termelőket képviselve a FruitVeB a Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal segítségét kérte, annak érdekében, hogy a magyarországi helyzetről valamiféle képet kapjunk. A NÉBIH termelői és áruforgalmi mintavételezést és laboratóriumi vizsgálatokat javasolt, hogy a vírus hazai jelenléte kizárható legyen. A termelők együttműködésének köszönhetően a nyár végére lezajlott vizsgálatok megállapították, Magyarország egyelőre mentes az új vírustól. A vizsgálatok költségeit a NÉBIH viselte, melyet ez úton is köszönünk a hatóságnak.

(forrás: hortidaily.com; Pest Report 2019 October NVWA)

Összeállította: Hunyadi István szakmai igazgató, FruitVeB