A közel kétszáz résztvevőt Ledó Ferenc a FruitVeB elnöke köszöntötte. Kitért annak fontosságára, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat jövőjét nagyban meghatározza, hogyan tud alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz. Ezért nagyon fontos, hogy évről-évre áttekintsük azokat a tényezőket, amelyek kikényszerítik a folyamatos változást. A rendezvénynek helyet biztosító Szent István Egyetem nevében dr. Helyes Lajos, az MTA doktora, a Szent István Egyetem rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket. Kifejtette annak jelentőségét, hogy a FruitVeB hagyományosan a Szent István Egyetemen tartja évnyitó rendezvényét, ezzel is kifejezve a felsőoktatási intézmény jelentőségét az ágazat számára. A továbbiakban  dr. Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára „A hazai zöldség-gyümölcs ágazat jövője és versenyképessége” című előadásában kitért a zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességét befolyásoló főbb kérdésekre. Statisztikai adatok segítségével elemezte az ágazat helyzetét, kitért az egyes növényfajok helyzetére, versenyképességük elemzésére. Előadásának második szakaszában a kutatás, valamint az oktatás – ezen belül a szakképzés – helyzetét elemezte. Rámutatott, hogy a munkaerő-hiány mellett a szaktudás hiányosságai jelentős versenyhátrányt jelentenek az ágazat szempontjából nemzetközi összehasonlításban. Az előadás harmadik témaköre az ágazat technológiai hiányosságaival foglalkozott. Kiemelte, hogy az alternatív energiahordozók hatékonyabb felhasználására ugyanúgy szükség van, mint az öntözés fejlesztésére, ezért ezekre külön programot dolgoz ki az Agrárminisztérium. Az előadás befejező része a pályázati rendszer eredményeit mutatta be, majd az előadó kiemelte, hogy a termelői szerveződések további erősítésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni annak érdekében, hogy az ágazat versenyképessége javuljon. A helyettes-államtitkár előadását követően Isépy Anett az AKI Piaci és Árinformációs Osztály zöldség-gyümölcs termékpálya-felelőse mutatta be a magyarországi szaporítóanyag-felhasználási szokások, stratégiák, választást segítő tényezők megismerése érdekében indított kérdőíves felmérést. Kérte a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a kutatásban, hogy pontosabb képet kaphassanak a kutatók a témakörről (a felhívás a www.fruitveb.hu oldalon elérhető). Rövid szünet után a Ledó Ferenc, a FruitVeB elnökeA zöldségágazat helyzete, rövid és közép távú kilátásai” című előadásában értékelte a hazai zöldségtermesztés 2018-ban elért eredményeit, valamint feltárta az idei évben felmerülő problémákat. Az egyes növényfajok terméseredményei ismertetése mellett kitért az adott kultúra jelentőségére, jövőbeni fejlődési lehetőségeire is. Az előadó hangsúlyozta, hogy a zöldségtermesztés fejlesztése és a piaci anomáliák kiküszöbölése érdekében szükség lenne az adórendszer (őstermelői adórendszer, ÁFA, stb.) átfogó reformjára annak érdekében, hogy megőrizzük versenyképességünket a hazai és nemzetközi piacainkon. Ezt követően dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB alelnökeA gyümölcságazat helyzete, rövid és közép távú kilátásai” című előadásában értékelte a hazai gyümölcstermesztés helyzetét, valamint a szakterület versenyképességét rövid- és hosszú távon befolyásoló tényezőket. A terméseredmények statisztikai elemzése mellett az előadó kitért a piaci anomáliák (meggy, bodza, léalma) főbb okaira, ezek megszüntetésének szükségességére is. A középtávú kilátások előrejelzése érdekében elemezte az ágazat erőforrás-térképét, ezek várható változásait a jövőben). Kiemelte azt is, hogy szükség lenne a támogatási rendszer és a jogi szabályozó környezet nagyobb stabilitására, valamint a felmerült hiányosságok gyors kiküszöbölésére annak érdekében, hogy ezek a tényezők nem váljanak a fejlődés gátjává. Sebesta Péter, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke, a FruitVeB alelnöke „Évértékelés a zöldség-gyümölcs feldolgozók szemével” című előadásban a feldolgozók szempontjából értékelte a 2018. évet. Kiemelte, örömmel hallotta dr. Tarpataki Tamás előadásában, hogy az Élelmiszer gazdaság stratégiai ágazat, remélve olyan kormányzati intézkedéseket, amely segítségével a magyar hűtő- és konzervipar is tovább fejlődhet. A 2018. év elemzése során kitért az Európa egészét érintő aszály következményi mellett a magyar hűtőipart rossz fényben feltüntető – európai méreteket öltő – Listéria botrány következményeire. Ez utóbbi esemény – amely nagyrészt a fogyasztók felhasználással kapcsolatos ismereteinek hiányosságaira vezethető vissza – máig sújtják a magyarországi gyártókat annak ellenére, hogy minden óvintézkedést megtettek annak érdekében, hogy a potenciális veszélyforrásokat kiküszöböljék. A rövid ebédszünetet követően Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese „A támogatási rendszer várható változásai 2020 után” címmel tartott előadásában ismertette az Európai Unió szakembereivel folytatott –  hamarosan lezáruló – egyeztető tárgyalások várható eredményeit. Bizonyos, hogy némileg csökkennek majd az elérhető támogatások, de ezek nagysága alig lesz érezhető 1-1 gazda számára. A támogatások keretrendszere nagyjából nem változik, illetve az már tudható, hogy a továbbiakban nem lesz „Zöldítés”. A Vidékfejlesztési támogatások keretrendszere sem változik alapvetően, viszont bizonyos finomítások várhatók az eljárásrendben. A szakmai előadások sorát Tasnádi Gabriella, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízgazdálkodási szakértője a „Mezőgazdasági vízgazdálkodási aktualitások, öntözésfejlesztés” zárta. Az előadó részletesen kitért előadásában a hazai víztestek állapotának ismertetésére, valamint az Uniós szabályozás ide vonatkozó részleteire. Bemutatta a vízjogi engedélyeztetés folyamatát, illetve az illegális kutakkal kapcsolatos tapasztalatokat. Végül bemutatta az Agrárminisztérium háttérintézményeként hamarosan megalakuló Öntözési Központ koncepcióját, az új intézmény feladatait és az elérendő céljait. A Konferenciát Mezei Dávid a Takarékbank agrár-finanszírozási szakértőjének előadása zárta. Az előadó statisztikai adatok alapján elemezte a mezőgazdasági beruházások helyzetét, majd a hamarosan induló államilag is támogatott  Növekedési Hitelprogram kínálta lehetőségek előnyeire hívta fel a hallgatóság figyelmét. Jó munkát kíván minden gazdának a 2019. évre a FruitVeB csapata! Ledó Ferenc előadás anyaga IDE kattintva elérhető! Dr. Apáti Ferenc előadás anyaga IDE kattintva elérhető! Mezei Dávid előadás anyaga IDE kattintva elérhető! Sebesta Péter előadás anyaga IDE kattintva elérhető! Tarpataki Tamás előadás anyaga IDE kattintva elérhető!