Szükséghelyzeti engedélyt kapott 2023 június 26-tól október 23-ig a Mospilan 120 SL rovarölő szer, valamint az Ortus 5 SC és a Nissorun 10 WP atkaölő szer, zöldbab és szójabab kultúrákra.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (atovábbiakban: engedélyező hatóság) a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére:

A Mospilan 120 SL (120 g/l acetamiprid) rovarölő szer a hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását, Magyarország teljes területén 5 000 hektáron élelmiszeripari, takarmány és vetőmag előállítás céljából termesztett szója kultúrában földi úton történő kijuttatással

és

A Nissorun 10 WP (100 g/kg hexitiazox) atkaölő szer a hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását, Magyarország teljes területén 5 000 hektáron élelmiszeripari, takarmány és vetőmag előállítás céljából termesztett szója kultúrában és 100 hektáron zöldbab kultúrában földi úton történő kijuttatással

és

Az Ortus 5 SC (50 g/l fenpiroximát) atkaölő szer a hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását, Magyarország teljes területén 5 000 hektáron élelmiszeripari, takarmány és vetőmag előállítás céljából termesztett szója kultúrában és 100 hektáron zöldbab kultúrában földi úton történő kijuttatással

2023. június 26-tól 2023. október 23-ig

engedélyezi.

Mospilan120SL_Nissorun10WP_Ortus5SC_szoja_zoldbab_SumiAgro_20230621publik-1

Kapcsolódó cikkek:

Kasumin 2 L szükséghelyzeti felhasználását engedélyezték zöldség kultúrákban, regisztrációs adatlap kitöltésének függvényében

Pledge 50 WP gyomirtószer: engedélykiterjesztés sárgarépa és olajtök kultúrákra

Mospilan 20 SG: engedélykiterjesztés birsre és pannonbükkönyre

Kasumin 2L: szükséghelyzeti engedély birs kultúrában

Pyregard: szükséghelyzeti engedély több kultúrában