A Bizottság módosította az ingyenes szétosztásra szánt gyümölcs- és zöldségfélék forgalomból való kivonásáról szóló rendeletét.

Hatályba lépett a Bizottság 2022/1863 végrehajtási rendelete a Bizottság 2017/892 végrehajtási rendeletének az ingyenes szétosztásra szánt gyümölcs- és zöldségfélék forgalomból való kivonása tekintetében történő módosításáról.

Az október 5-i keltezésű módosítás értelmében a forgalomból kivont, ingyenes szétosztásra szánt zöldségek és gyümölcsök válogatási és csomagolási költségei továbbra is támogathatók az operatív programok keretében. Ez alól kivétel, tehát nem támogatható, ha a zöldségek és gyümölcsök ingyenes szétosztására a feldolgozás után kerül sor. A 25 kilogrammnál kisebb csomagok esetében ezek a költségek nem haladhatják meg a 2017/892 rendelet V. mellékletében meghatározott összegeket. Ennek megfelelően a rendeletben meghatározott válogatási és csomagolási költségeket nem átalánynak, hanem maximális, nem túlléphető összegnek kell tekinteni.

Az ingyenes szétosztás céljából a piacról a 2022-es termelési évben gyümölcs- és zöldségféléket kivonó termelői szervezetekkel szembeni egyenlő bánásmód érdekében az új számítási módszernek a teljes betakarítási időszakra ki kell terjednie. Mivel az őszibarack és a nektarin betakarítása minden év áprilisától kezdődik, ezt a rendeletet 2022. április 1-jétől indokolt alkalmazni.

A cikkhez szemlézett írások:

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1863 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2022. október 5.) az (EU) 2017/892 végrehajtási rendeletnek az ingyenes szétosztásra szánt gyümölcs- és zöldségfélék forgalomból való kivonása tekintetében történő módosításáról

A módosított, korábbi végrehajtási rendelet: A BIZOTTSÁG (EU) 2017/892 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2017. március 13.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról