Magyarország és Szerbia külügyminiszterei egyetértettek a két ország határmenti lakossága munkavállalás céljából történő határátlépésének könnyítésében. 2020. április 23-tól lehetővé vált a határmenti ingázás.

Az államhatár átlépésére Röszke-Horgos, Tompa-Kelebia és Hercegszántó-Béreg határátkelőhelyeken van lehetőség.

A korlátozások alóli részleges mentesítés a két ország azon állampolgáraira terjed ki, akiknek az államhatártól számított legfeljebb 50 kilométeres távolságon belül van bejelentett lakcíme, munkahelye, illetve ezt alátámasztó lakcímkártyával, munkáltatói igazolással rendelkeznek. A mezőgazdasági munkát végző személyeknél elegendő a túloldali, 50 kilométeren belül megművelt földterület tulajdonjogának/használati jogának igazolása.

Az átlépéskor a lakcímet és munkaviszonyt igazolni szükséges, és magyar részről további feltétel, hogy a magyar munkáltató által kiállított igazolást a foglalkoztatás helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szerv (járási hivatalok) hitelesíti. A határmenti ingázók a 14 napra előírt hatósági karantén elrendelése, valamint a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom alól mentesülnek.

A Szerb Köztársaság területén munkanapokon és hétvégéken kijárási tilalom van érvényben a 18.00-05.00 óra közötti időszakban, ezért fontos, hogy amennyiben a megállapodás hatálya alá tartozó személyeknek utazniuk kell ebben az időszakban, a szabad mozgás biztosítása érdekében az illetékes szerb regionális rendőri szervektől engedélyt kell beszerezni.