A támogatás a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítását szolgálja olyan együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát. Az öntözési közösségek számára meglévő öntözőtelepek fenntartásához, fejlesztéséhez, illetve új öntözési beruházások előkészítéséhez nyújthat forrást.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:

a) Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.

b) Új öntözési beruházások előkészítése.

Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni.

Pályázati kérelmet olyan, az agrárminiszter által elismert öntözési közösség nyújthat be, mely legalább két mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy vagy termelői csoport.

Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft.

A pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok letölthetők a palyazat.gov.hu oldalról!

(forrás: palyazat.gov.hu)