A FruitVeB 2023-ban is nagy hangsúlyt fektet az intenzív szaktanácsadási jellegű képzésekre. E képzésekkel alapvető célunk, hogy a hazai gyümölcstermesztésben élenjáró termelőink továbblépését segítsük a legkorszerűbb tudásanyag átadásával. Ennek szellemében a képzés tematikája eltér az “általános” szakmai konferenciákétól: egy szaktanácsadási nap keretében egy témakört tárgyalunk meg, hogy lehetőség nyíljon a téma alapos, részletes, a profi gyümölcstermelőink számára is hasznos többletinformációkat nyújtó mélységig történő megvitatására. Az előadás jellegű blokkokat egy-egy résztéma után interaktív vita követi, hogy elegendő időt és teret biztosítsunk az intenzív eszmecserére, ahol a jelenlévők megvitathatják tapasztalataikat és feltehetik kérdéseiket az előadóknak. A program hatékony lebonyolítása érdekében a külföldi előadásokat párhuzamosan vetítjük magyar és német nyelven. A résztvevők kézhez kapják a teljes prezentációs anyagot magyar nyelven, nyomtatott formában, ami egyrészt „haza vihető” tudásanyag, másrészt segíti az előadások követését és jegyzetelését.

A FruitVeB következő, 2023. január 30-31-ei szakmai és szaktanácsadási rendezvénye a talajéletet, valamint a talajban lezajlódó folyamatokat és a tápanyag-gazdálkodás összefüggéseit helyezi a középpontba. Neves külföldi és hazai előadókkal vitatjuk meg a talajuntsággal, a humusztartalommal, valamint a talaj biológiai aktivitásával és tápanyagszolgáltató képességével kapcsolatos legfontosabb és legkorszerűbb ismereteket, továbbá a mérés, tervezés és beavatkozás lehetőségeit.

2023. január 30.

Téma:

A talajok termőképességének növelése: talajuntság mérséklése, humusztartalom növelése, biológiai aktivitás fokozása, a tápanyag-szolgáltató képesség javítása.

Előadó:

Dominik Schreiber, tulajdonos; Robert Schreiber Faiskola, Ausztria

Tolmács:

Báderné Barakonyi Enikő, magyarországi képviselő, Artevos GmbH

Dr. Sipos Marianna, Debreceni Egyetem MÉK Kertészettudományi Intézet

PROGRAM

8.00 – 9.00: Regisztráció

9.00 – 9.10: Megnyitó – Dr. Apáti Ferenc, elnök; FruitVeB

9.10 – 10.40:

A talajuntság fogalma, a talajélet jelentősége, a humusz szerepe és jelentősége a talajban, a humuszképződés folyamata, a talaj vízmegtartó képességének változása magasabb humusztartalomnál, az egyes talajtípusok viselkedése.

10.40 – 11.00: KÁVÉSZÜNET

11.00 – 12.30:

A biodiverzitás fontossága, a sorközök bevetésének következménye, a vetés helyes időpontja, technikája, az erre alkalmas fajok, az ültetvények permetezése a sorközben virágzó növényállomány mellett.

12.30 – 14.00: EBÉDSZÜNET

Alma kóstoló: a Schreiber Faiskola által forgalmazott négy új almafajta kóstolója

14.00 – 15.20:

A füvesített sorközök ápolása, komposztálás, effektív mikroorganizmusok szerepe és hatása, a „növényi szén“ tápanyagutánpótlásban betöltött szerepe.

15.20 – 15.40: KÁVÉSZÜNET

15.40 – 17.00:

A pH-érték és a tápanyagok mozgása a talajban, antagonizmus-szinergizmus, kationkicserélő képesség, savak és bázisok, redoxpotenciál, telítettség fogalma.

17.00 – 17.30:

Vita – Kérdések, hozzászólások

A program tervezett befejezése: 17.30 óra

2023. január 31.

Téma:

A talaj, a klíma és a gyümölcsfajok specifikumainak szerepe a tápanyag-gazdálkodásban, korszerű talajvizsgálati módszerekre alapozott professzionális tápanyag-gazdálkodás a hozamok és a minőség fokozása érdekében.

Előadó:

Hazai és külföldi előadók (lásd program szerint)

Tolmács:

Báderné Barakonyi Enikő, magyarországi képviselő, Artevos GmbH

Dr. Sipos Marianna, Debreceni Egyetem MÉK Kertészettudományi Intézet

PROGRAM

8.00 – 9.00: Regisztráció

9.00 – 9.10: Megnyitó             

Dr. Apáti Ferenc, elnök; FruitVeB

Kiss Géza, ügyvezető igazgató; Eurofins Minerág Kft.

9.10 – 10.10:

A talajtulajdonságok szerepe a tápanyag-utánpótlásban.

Előadó: Pirkó Béla, tudományos segédmunkatárs; Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály

10.10 – 10.50:

A főbb gyümölcsfajok tápelemigénye.

Előadó: Komma László, kertészeti szakértő, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

10.50 – 11.10: KÁVÉSZÜNET

11.10 – 12.10:

A gyümölcsültetvények trágyázásának elméleti és gyakorlati összefüggései, különös tekintettel a klimatikus anomáliákra.

Előadó: Dr. Nagy Péter Tamás, egyetemi docens; Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

12.10 – 12.50:

Talajvizsgálati eredmények értelmezése és gyakorlati összefüggései.

Előadó: Horváth Imre, tulajdonos-ügyvezető; Mertcontrol HL-LAB Kft.

12.50 – 13.45: EBÉDSZÜNET

13.45 – 14.45:

Menedzsment zóna lehatárolás, precíziós talajmintavétel és adatfeldolgozás a gyakorlatban.

Előadó: Dr. Tarnavölgyi Gábor, IT Support QS; Next Farming Hungary Kft.

A legfontosabb tápanyagok vizsgálata a talajban elengedhetetlen feltétele az üzem sajátosságaihoz igazodó és gazdaságos tápanyag-utánpótlásnak. Csak egy jól tervezett, gondosan végrehajtott GPS alapú precíziós mintavétel biztosít valóban reprezentatív talajmintát és valósághű vizsgálati eredményt. A mintavételi raszter mérete nagyban függ a megvizsgálni kívánt tábla heterogenitásától. Az optimális, kimagasló minőségű mintavételt elérhetjük a TalkingFields (TF) Zónatérkép használatával, mely hasonló termőképességű területeket fogja össze digitális zónákká. A zónák biztosítják a mintavétel útvonalát is, így egyben a hatékony és célorientált mintavételt is lehetővé teszik.

14.45 – 15.05:

Az Eurofins Minerág Kft. tevékenységének és szolgáltatásainak bemutatása.

Előadó: Preszter Péter, vállalkozásfejlesztési menedzser; Eurofins Minerág Kft.

15.05 – 15.25: KÁVÉSZÜNET

15.25 – 17.15:

A talaj egészségi állapotának meghatározása a talaj kémiai, biológiai és fizikai paramétereinek, valamint a szén-dioxid kibocsátás mérésével

Előadó: Arjan Reijneveld, International product manager; International Business Line Eurofins Agro Testing

A talaj egészsége fontos a gazdálkodók és a termelők számára a terméshozam-eltérések megszüntetése, a termények minőségének (beltartalmi érték, eltarthatóság) optimalizálása, valamint a tápanyagok és a víz körültekintő felhasználása szempontjából. A gazdálkodók és termelők mellett az élelmiszer-ellátási lánc résztvevői számára, a tanácsadó szolgálatok, de a Kormányzat és az EU részéről is egyre fontosabbá válik a fenntartható gazdálkodás. Emellett az egészséges talaj hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, beleértve a szén-dioxid megkötését is. Az Ön gazdaságát is támogatja az Eurofins innovatív szolgáltatásaival Magyarországon.

17.15 – 17.45:

Vita – Kérdések, hozzászólások

A program tervezett befejezése: 17.45 óra

A rendezvény a NAK szaktanácsadási programjának részeként a – Szaktanácsadói Névjegyzékben szereplő – szaktanácsadók szabadon választható rendezvényei közé tartozik.

Részletek:

Helyszín mindkét napon: Gastland M0 Hotel Étterem és Konferencia Központ, 2310 Szigetszentmiklós M0-ás autópálya 19. km, 2310

A rendezvény regisztrációhoz és részvételi díj fizetéséhez kötött.

Jelentkezési határidő: 2023. január 27. (péntek) 12.00 óra.

RÉSZVÉTELI DÍJAK (SZAKMAI PROGRAM + TELJES NAPKÖZBENI ELLÁTÁS):

Részvétel csak az első szakmai napon (2023. január 30.)*:

Rendezett tagsági viszonnyal rendelkező FruitVeB-tagoknak:          35 000 Ft + ÁFA / fő*

FruitVeB-tagsággal nem rendelkezőknek:                                           40 000 Ft + ÁFA / fő*

Vacsora az első szakmai nap estéjén (opcionálisan választható):     5 000 Ft + ÁFA / fő

Részvétel csak a második szakmai napon (2023. január 31.)*:

Rendezett tagsági viszonnyal rendelkező FruitVeB-tagoknak:            35 000 Ft + ÁFA / fő*

FruitVeB-tagsággal nem rendelkezőknek:                                           40 000 Ft + ÁFA / fő*

Részvétel mindkét szakmai napon (2023. január 30-31.)*:

Rendezett tagsági viszonnyal rendelkező FruitVeB-tagoknak:            68 000 Ft + ÁFA / fő*

FruitVeB-tagsággal nem rendelkezőknek:                                           75 000 Ft + ÁFA / fő*

*A részvételi díjjal kapcsolatos további információk:

  • A részvételi díj magában foglalja a szakmai programon való részvételt, a tolmácsolást, a napi teljes ellátást (reggeli, délelőtti és délutáni kávészünet, valamint ebéd), továbbá a teljes képzési anyag (PowerPoint prezentációk) magyar nyelvű változatának nyomtatott formában történő átadását a rendezvény elején (ami egyúttal a jegyzetelést is könnyíti).
  • A részvételi díjakból nettó 17.000 Ft/fő/nap a napközbeni ellátás (catering) és a helyszín (terem, technika) biztosításának költsége, a fennmaradó rész a szakmai program és szervezés költsége.
  • A részvételi díjak nem tartalmazzák a szállás esetleges költségét, de a helyszínen szállás foglalható az első vagy a második szakmai nap előtti éjszakán is, melyet minden résztvevő önmaga intéz. (szobafoglalás ITT)
  • Amennyiben ugyanazon vállalkozástól több személy kíván részt venni a rendezvényen (pl. családi gazdaság több tagja, vagy egy cég több alkalmazottja, stb.), és ugyanazon számlázási névvel jelentkeznek, akkor a második, harmadik, stb. személy(ek) részvételi díjára 25% kedvezményt adunk. (Kérjük, ez esetben is minden személy külön regisztrálni szíveskedjen, és regisztrációkor ugyanazokat a számlázási adatokat adja meg!)
  • A számla kiállítására a rendezvényre való jelentkezés (regisztráció) után kerül sor (fizetés módja: átutalás).
  • Egyedi kérését vagy igényét kérjük külön jelezze emailben vagy telefonon!

A programváltoztatás jogát fenntarjuk.

Kérdés esetén keresse:

István Gábor, szakmai referens, gabor.istvan@fruitveb.hu ; 0670/363-3775

Németh Kinga, titkárságvezető: kinga.nemeth@fruitveb.hu ; 0670/338-9570

Dr. Apáti Ferenc, elnök: elnok@fruitveb.hu ; 0670/389-0556

A FruitVeB csapata