A FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint az ÉKASZ (Alma Terméktanács) jelentése

A 2017. június 23-án kiadott helyzetértékelést és prognózist követően újra értékeljük a meggypiac helyzetét, értve alatta a termés mennyiségében, minőségében, a kereslet intenzitásában és a piaci árakban látható képet, illetve tendenciákat. Az előző jelentésekben közreadott információkat nem ismételjük meg, csak az elmúlt egy hétben bekövetkező változásokra kívánunk fókuszálni. A helyzetelemzés a piaci szereplők (termelők, TÉSZ-ek, kereskedők, feldolgozók) körében végzett felmérésünkre alapoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ennek ellenére nem tükrözhet 100%-os lefedettséget és reprezentativitást, ezért számszerű értékekbe csak annyiban bocsátkozunk, amennyiben az egzakt, tényszerű információként kezelhető. Jelen összefoglaló értékelés célja „mindössze” a hiteles információk közreadása, ezért tartózkodik az értékítélettől és távolabbra vezethető következtetésektől (azt a piaci szereplőkre bízza!), a tényszerűség szintjén marad. A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!

Termésmennyiség és -minőség

Az Érdi bőtermő és a cigánymeggyek betakarítása most már gyakorlatilag mindenhol az országban befejeződött. A termés mennyisége – az előzetesen becsültnek megfelelően – jó, illetve nagyon jó volt, de a termés minősége – az előző jelentésben leírtak szerint – elmaradt a várttól (puha gyümölcshús, cseresznyelégy, repedés-hasadás).

Az ország minden termőtáján elkezdődött, illetve tart a későbbi érésű főfajták (Kántorjánosi, Újfehértói fürtös, Debreceni bőtermő, továbbiakban: „fürtös meggyek”), betakarítása. Az előző napok nagyon meleg időjárása kissé felgyorsította, illetve összetolta az érést (termesztőkörzetenként változó, hogy az Újfehértó fürtös vagy a Kántorjánosi érik hamarabb), de valószínűsíthető, hogy a következő napok mérsékeltebb hőmérsékletei kissé kisimítják ezt a felborult egyensúlyt. A becslések szerint Bács-Kiskun megyében már pár napon belül befejeződik a „fürtös meggyek” szürete, a Dunántúl várhatóan még kb. egy hét van hátra a betakarításból, míg az északi és észak-keleti termőtájakon előreláthatólag még kb. másfél hétig tart a főfajták tömeges szürete, majd további 3-4 napos – kisebb szüretelt mennyiségekkel jellemezhető – intervallum következhet, és kb. 2 hét múlva lezárul a meggyszezon. (Az egyes régiók meggytermesztésen belüli súlyát lásd a lábjegyzetben[1]).

A fürtös meggyek minőségével különösebb problémák nem látszanak, az Érdi bőtermőhöz viszonyítottan kisebb fokúnak tűnik a cseresznyelégy-fertőzöttség mértéke is, továbbá megfelelőnek, illetve jónak mutatkozik a húskeménység, a gyümölcsméret és a színeződés is. A termés mennyisége a közepes körül mozog, egyes termesztőkörzetekben akár az „erős közepes” jelző is használható (bekövetkezhet a korábbi előrejelzés, miszerint a kisebb fánkénti gyümölcs-darabszámot valamelyest kompenzálja az egyedi gyümölcstömeg-növekedés).

Kereslet és árak

A június 23-án kiadott jelentésben szereplő árakban kismértékű, felfelé történő elmozdulást tapasztalunk az alábbiak szerint:

  • Konzerv- és fagyasztóipari meggy ára jelenleg (hazai feldolgozóba beszállítva): nettó 220-250 Ft/kg, legjellemzőbb a 230-240 Ft/kg ártartomány (feldolgozótól, a termelő és feldolgozó speciális, egyedi helyzetétől, stb. függően). Ez azt jelenti, hogy az árak mintegy 10-20 Ft/kg értékkel emelkedtek az elmúlt egy hétben.
  • Lengyel export, fagyasztóipari alapanyagnak (előhűtve, kamionba rakva, a feladó magyarországi telephelyén): 0,90-0,93 €/kg, mely az előző jelentésben szereplő 0,85-0,95 €/kg ártartománynak inkább a felső része, azaz az árak kismértékű növekedéséről, vagy még inkább az eddigi árintervallum felső részében történő stabilizálódásáról beszélhetünk.
  • A német nyers export (konzervipari alapanyag) árában jelentősebb elmozdulást nem látunk az elmúlt heti helyzethez képest.
  • Érdemben a lémeggy ára sem változott.

A lengyel kereslet szívóhatását az előző jelentésben még óvatosabban becsültük, most már – az ágazati szereplők véleménynyilvánítása alapján – egyértelműen intenzív lengyel keresletről és jelenlétről beszélhetünk, amit stabilizálhat vagy erősíthet a fürtös meggyek Érdi bőtermőnél jelentősen jobb minősége. Az árak relatíve magas színvonala és változásának tendenciája elsősorban az intenzív lengyel kereslettel függ össze, mivel a termés mennyisége semmiképpen nem rosszabb a vártnál.

Tekintettel arra, hogy a következő napokban felgyorsulhatnak az események a meggy piacán, jövő hét elején újabb helyzetképpel jelentkezünk.

Az előző heti meggypiaci helyzetértékelésünket megtekintheti az alábbi linken:

https://FruitVeB.hu/meggypiaci-helyzetkep-tortenesek-2017-junius-12-es-22-kozott/

Budapest, 2017. június 30.

FruitVeb, Ékasz

[1] Magyarország közel 16 000 hektáros összes meggy termőterületéből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található kb. 4 500 hektár, Pest és Bács-Kiskun megye rendelkezik szűk 3 000-3 000 hektárral, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Heves és Hajdú-Bihar megyében egyenként mintegy 1 000 ha, Borsod megyében 500 ha található. A maradék mintegy 1 500 hektár oszlik szét a többi megye között.