A FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint az
ÉKASZ (Alma Terméktanács) jelentése

A 2017. június 12-én kiadott helyzetértékelést és prognózist követően szükségesnek láttuk, hogy a meggyszezon első 10 napját követően újra értékeljük a termés mennyiségi és minőségi helyzetét, illetve kilátásait, továbbá azt, hogy milyen irányba tart a piac az árak és a kereslet vonatkozásában. A közreadott helyzetkép a piaci szereplők (termelők, TÉSZ-ek, kereskedők, feldolgozók) körében végzett felmérésünkre alapoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a felmérés ennek ellenére nem tükrözhet 100%-os lefedettséget és reprezentativitást, ezért számszerű értékekbe csak annyiban bocsátkozunk, amennyiben az egzakt, tényszerű információként kezelhető. Jelen összefoglaló értékelés célja „mindössze” a hiteles információk közreadása, ezért tartózkodik az értékítélettől és távolabbra vezethető következtetésektől (azt a piaci szereplőkre bízza!), a tényszerűség szintjén marad. A tévedés és a változtatás jogát fenntartjuk!

Termésmennyiség és -minőség

A Dunántúlon befejeződött, illetve egy-két napon belül befejeződik az Érdi bőtermő betakarítása, és a hétvégén lezárul Pest és Bács-Kiskun megyében is. Az északi és észak-keleti régióban viszont még csak a napokban kezdődött, jóllehet itt a fajta részaránya kisebb, mint az ország nyugati és középső részén. (Az egyes régiók meggytermesztésen belüli súlyát lásd a lábjegyzetben[1]). Az Érdi bőtermő termésmennyiségi kilátásai az előzetes várakozásoknak és prognózisnak megfelelnek: jó terméshozamokat produkálnak/produkáltak az ültetvények, a termés minősége viszont elmarad, illetve elmaradt a várttól, az alábbi okok miatt:

 • Több termesztőkörzetben, ahol az elmúlt két hétben jelentősebb csapadékmennyiség hullott (elsősorban az észak-keleti régióban), sok helyen felpuhult a gyümölcs, könnyen reped, hasad a húsa, ami rontja a feldolgozóipari minőséget. Egyes, kevésbé jó csapadék-ellátottságú területeken is az tapasztalható, hogy lazább állagú a gyümölcshús, a gyümölcs fajsúlya 10-15%-kal elmarad az átlagostól.
 • A fán belül – az elhúzódó virágzás következményeként – viszonylag egyenetlen az érés, színeződés, ami a szüret első egy-két napján az áru heterogenitásához vezet, de a későbbiekben ez a minőségi probléma kisimulni látszik.
 • A „kiskertekben” (kb. < 0,5 ha) súlyos cseresznyelégy-fertőzöttség tapasztalható, míg a nagyobb gazdaságok árutermelő ültetvényeiben szórványszerű, kismértékű fertőzést találhatunk, de ezt is csak helyenként, így az innen érkező terméssel kevés a probléma. Az észak-keleti régió egyes termesztőkörzeteiben azonban a feldolgozóiparba érkező meggy akár ¼-e is kiskertekből származik, a „kukacos” termés azonban konzerv- és fagyasztóipari feldolgozásra alkalmatlan, a léiparban landol. A piaci szereplők általános véleménye – pontos számszerűsíthetőség hiányában is – az, hogy idén a cseresznyelégy-fertőzős egy átlagos-jó évtől nagyobb mértékű.

A Cigánymeggy és az Oblacsinszka szürete most kezdődik. A későbbi érésű főfajták (Újfehértói fürtös, Debreceni bőtermő, Kántorjánosi) szürete a középső és nyugati termőtájakon várhatóan néhány nap múlva megkezdődik, és a jövő hétvégén (július elején) nagy valószínűséggel az északi és észak-keleti régióban is. Számítani lehet arra, hogy a következő egy hétben várható kánikula (30-35°C) előrehozza és összetolja az érést, illetve a következő napokra prognosztizált – akár heves – zivatarok további befolyásoló hatással lehetnek a mennyiségre és a minőségre. E főfajták várt mennyiségében és minőségében nem látunk érdemi változást a június 12-én kiadott prognózishoz képest, mint ahogyan az európai termésprognózisban sem, így ezekben egyelőre újabb információkat nem adunk közre.

Kereslet és árak

A meggyszezon június 12. magasságában indult, az első kisebb tételek 200 Ft/kg nettó áron
(I. oszt. termés, feldolgozóba beszállítva) kerültek a piacra, majd az Érdi bőtermő nagyobb tételeinek beindulása után 5-10%-kal felfelé mozdultak el. Az elmúlt napokban már érzékelhető kereslettel jelen vannak a lengyel vevők is, az ország minden főbb termesztőkörzetéből vásárolnak. A pontos, keresett mennyiséget, a keresleti szívóhatást jelenleg nem tudjuk pontosan becsülni, ezért az „érzékelhető lengyel jelenlét” kifejezésnél maradunk, de várható, hogy a jobb minőségű késői főfajták szüretével a lengyel kereslet fokozódhat. A nettó piaci árak jelenleg (június 22-23.) az I. osztályú árura vonatkozóan a következők szerint alakulnak (minden esetben törekszünk a paritás pontos megjelölésére, amely mellett az ár értelmezhető):

 • Konzerv- és fagyasztóipari meggy (hazai feldolgozóba beszállítva): 200-240 Ft/kg között szóródik tételnagyságtól, feldolgozótól, a termelő és feldolgozó speciális, egyedi helyzetétől, stb. függően.
 • Lengyel export, fagyasztóipari alapanyagnak (előhűtve, kamionba rakva, a feladó magyarországi telephelyén): 0,85-0,95 €/kg, mely június 21-ig inkább a 0,95 €/kg körül alakult, de az észak-keleti régió Érdi bőtermő szüretének kezdete – néhány olcsóbb kiajánlás révén – kissé megtörte az árakat, ami ezáltal jelenleg inkább a 0,85-0,88 €/kg értékhez húz.
 • A német nyers export (konzervipari alapanyag) vonatkozásában kétféle paritásban közöljük az árakat a beérkező információk alapján (melyek eddig elsősorban csak az ország nyugati és középső termőtájain realizálódtak):
  • Előhűtve, Németországba kiszállítva: 1,00-1,20 €/kg között (feldolgozótól, feladóhelytől, szállítási távolságtól, stb. függően).
  • Előhűtve, a feladó magyarországi telephelyén kamionba rakva: 245-265 Ft/kg.
 • A cigánymeggy (hazai feldolgozóba beszállítva) pár nappal ezelőttig 150 Ft/kg körüli áron mozgott, jelenleg inkább a 170-190 Ft/kg sávban születnek megállapodások.
 • Az Oblacsinszka meggy ára (ültetvényben, vagyis „kerti ár”) 170 Ft/kg körül.
 • A gyengébb minőségű lémeggyek ára valamivel ez alatt (120-140 Ft/kg körül).

A hazai feldolgozóipart (konzerv- és hűtőipar) nyomják az átlagosnál magasabb alapanyag-árak és a vártnál gyengébb minőség (nagyobb feldolgozási veszteség) költségnövelő hatása. A fagyasztóipar a későbbi lengyel termés esetlegesen alacsonyabb alapanyagáraitól tart, ami rontja a hazai késztermék versenyképességét. (A fagyasztók fix, prompt üzletre vásárolnak fel, mert a lengyel fagyasztott árak még kialakulatlanok, és így a magyar feldolgozó árkockázata nagyon nagy.) A konzervipari alapanyagárak a jelenlegi – nem túl nagy tételekre történt – befőtt-kötéseknél mintegy 10%-kal magasabb meggybefőtt-árakat tennének indokolttá, de információink szerint rontja a hazai feldolgozók versenyhelyzetét, hogy az egyik hazai konzervüzem már az alacsonyabb árakon kiajánlott árut és kötött szerződést.

Tekintettel arra, hogy a következő napokban felgyorsulhatnak az események a meggy piacán, kb. egy hét múlva újabb helyzetképpel jelentkezünk, de amennyiben a piaci folyamatok változása megkívánja, akár korábban is (kövesse nyomon a www.FruitVeB.hu portálon).

Budapest, 2017. június 23.

FruitVeb, Ékasz

[1] Magyarország közel 16 000 hektáros összes meggy termőterületéből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található kb. 4 500 hektár, Pest és Bács-Kiskun megye rendelkezik szűk 3 000-3 000 hektárral, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Heves és Hajdú-Bihar megyében egyenként mintegy 1 000 ha, Borsod megyében 500 ha található. A maradék mintegy 1 500 hektár oszlik szét a többi megye között.