_____________________________________________________________________________________________________________

Az árprognózis a FruitVeB-nek mint szakmaközi szervezetnek jogszabályban biztosított joga és lehetősége, illetve megítélésünk szerint szakmai-erkölcsi kötelessége, felvállalva az ezzel együtt járó nézeteltérések kialakulásának lehetőségét is. Ennél fogva a piaci transzparencia növelése érdekében – a FruitVeB, a NAK és az ÉKASZ által külön közzétett termés- és piaci prognózisra alapozva – a FruitVeB árprognózist is megjelentet. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az árprognózis mindössze tájékoztató jellegű információ, becslésen alapszik, ezáltal bizonytalansággal terhelt, továbbá nem javasolt árak és nem irányárak, semmilyen módon nem kötelező érvényű, egyik piaci szereplőt sem köti a piaci áralkuban. Mivel a FruitVeB tagjai között termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók egyaránt megtalálhatók, a prognózis a vevői és eladói oldal jelenlegi álláspontja és várakozásai közötti középút megtalálására törekszik. Ezáltal jellemvonása, hogy tompítja a szélsőséges árviszonyokkal összefüggő várakozásokat, és adott esetben pontosan egyetlen fél szubjektív álláspontját sem tükrözi vissza. A tényleges piaci árak azonban a piaci szereplők közötti alkuban dőlnek el! A tévedés, illetve a változtatás jogát és lehetőségét fenntartjuk!

_____________________________________________________________________________________________________________

Az árprognózis a belföldi piacon értékesített, I. osztályú, konzervipari és fagyasztóipari alapanyag ÁFA nélküli (nettó) árára vonatkozik, továbbá nagyobb árutételekre és a „hazai feldolgozó üzembe beszállítva” paritáson értendő.

Az árprognózis során abból indulunk ki, hogy az elmúlt tíz évben – a nagyon rövid távú, abszolút szélsőségektől eltekintve – a nettó 80 és 280 Ft/kg között mozgott a hűtő- és konzervipari alapanyagnak szánt, belföldön értékesített meggy fenti peremfeltételek mellett értendő nettó értékesítési átlagára. Tehát ez tekinthető a belföldi piacon kialakuló árintervallumnak, hozzátéve, hogy bizonyos szezonokban egy-egy rövid időre akár ezen sáv alá (60 Ft/kg) vagy fölé (300 – 320 Ft/kg) is billenhetett az ár. Az árcentrum (sokéves átlagár) a 160 – 170 Ft/kg magasságában alakul, így ezt tekinthetjük annak az „egyensúlyi árnak”, melyet a termés- és piaci prognózisban kifejtett „egyensúlyi állapotnak” megfelelő helyzetben kíván a piac fizetni a meggyért.

Megjegyzendő, hogy a települések helyi felvásárló pontjain az árak ennél 40 – 70 Ft-tal is alacsonyabbak lehetnek. A Németországba kiszállított exporttételek árai pedig „vevőhöz kiszállítva” paritáson – az előkészítés és szállítás többletköltségei és a nyitva szállítás plusz kockázatai miatt – ennél általában 50 – 80 Ft-tal magasabbak.

A FruitVeB, a NAK és az ÉKASZ által már közzétett termés- és piaci prognózisra – különös tekintettel a „Kereslet-kínálati viszonyok, piaci kilátások” fejezetben leírtakra – alapozva a várható árak vonatkozásában a következő megállapítások tehetők:

  • Magyarországon a konzerv- és hűtőipari alapanyag meggy ára – meghatározó volumenénél fogva – értelemszerűen a konzervipari szegmensben „dől el”. E szegmensben a Magyarországon várható alacsony termés és a becsülhető meggybefőtt-készletek alapján egyértelműen keresleti piacra lehet számítani.
  • A keresletet és kínálatot meghatározó tényezőket, valamint a piaci szereplők értékítéletét összegezve ebben az évben arra számítunk, hogy I. osztályú hűtő- és konzervipari alapanyag esetében az elmúlt 10 évben kialakult – fentiekben jellemzett – árintervallum felső harmadában fognak mozogni az árak.
  • Az eddig látható kép alapján nem számítunk erősen hektikus szezonra, azonban a szezonon belüli kisebb ármozgásokra van esély, amit – bekövetkezésük esetén – alapvetően a következő tényezők válthatnak ki (lásd a termés- és piaci prognózisban a kínálatot nagyon rövid távon meghatározó tényezőket; hangsúlyozva, hogy a jelenség bekövetkezésének valószínűsége és mértéke jelenleg megbecsülhetetlen):
    • a ténylegesen szüretelt mennyiség: hangsúlyozva, hogy a fán lévő és jelenleg becsülhető termés nem feltétlenül egyezik meg a leszüretelt mennyiséggel, vagyis a piacon megjelenő, tényleges kínálattal (pl. az egyedi gyümölcsméret növekedése felfelé mozdíthatja leszüretelt mennyiséget, az időjárási káresemények lefelé billenthetik a rövid távú kínálatot).
    • a meggyszezon hossza, időbeli elnyúlása, ezzel összefüggésben a kínálat elnyúlása vagy esetleges időszakos összecsúszása;
    • a német és a magyar szüreti szezon időbeni átfedésének hossza;

A léipari meggy szegmense megítélésünk szerint ebben az évben markánsabban el fog válni a konzervipari szegmens piaci folyamataitól. Szerbiában jó termés van, és a csapadékos időjárás részben itt is növeli a lémeggy hányadot, Lengyelországban pedig a helyzethez képest elfogadható a termés. E tényezők pedig e két ország ármeghatározó szerepe okán valószínűsíthetően alacsonyabb szinten fogják tartani lémeggy árakat. (A hazai léipar nagyon szerény európai piaci részesedése okán kénytelen az ármeghatározó országok piaci folyamataihoz igazodni, és „nem tud beszállni” a konzervipari szegmens diktálta versenybe.) Ebből az következhet, hogy a szokásosnál is jelentősebb árkülönbség alakulhat ki a konzervipari meggy és a léiparba értékesített ugyanazon, de minőséghibás (pl. repedt) meggy ára között, mint ahogyan markáns különbség alakulhat ki a kényszerből a léiparba értékesített tételek és a jó minőségű léipari cigánymeggy/Oblacsinszka ára között is.

Amennyiben a fenti tényezők a kínálat (szüretelt mennyiségek) érdemi csökkenése irányába hatnak, akkor a helyzettől függően időszakosan felfelé modulnak el az árak a piacon, míg az időszakos kínálat esetleges emelkedése rövid távon lefelé billenthet az árakon.

A következő napok, illetve hetek piaci történéseit folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a piaci szereplők egzakt tájékoztatása érdekében minden új információt rendszeresen közzéteszünk, ezzel segítve a tisztánlátást. Jelentéseinket kövesse nyomon a www.fruitveb.hu honlapon!

Összeállította: Dr. Apáti Ferenc, FruitVeB alelnök

Budapest, 2020. június 19.

FruitVeB