Életének 77. évében elhunyt Dr. Nyéki József, címzetes egyetemi tanár, az MTA-TMB volt főtanácsosa, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje. A Nyíregyházi Kertészeti Technikumban szerzett technikusi oklevelet és szerette meg egy életre a kertészetet, azon belül is a gyümölcstermesztést. Innen vezetett útja a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára, ahol 1968-ban szerzett kertészmérnöki oklevelet. A Kertészeti Kutatóintézet Gyümölcstermesztési és Nemesítési Főosztály tudományos munkatársaként a meggy és a cseresznye virágzásbiológiájával kezdett el foglalkozni, majd az MTA TMB ösztöndíjasa lett a Kertészeti Egyetemen. Később a Siófoki Állami Gazdaság tudományos főmunkatársa illetve a Debreceni Állami Gazdaság tudományos tanácsadója volt, s emellett tudományos tanácsadói feladatokat látott el a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Gyümölcstermesztési Tanszékén. Ebben az időszakban a magyar nagyüzemi gyümölcstermesztés felívelő pályára állt, amelynek egyik legfontosabb motorja az állami gazdaságok gyümölcstermesztési szakbizottsága volt, ebben Dr. Nyéki József is jelentős szerepet vállalt. A gyümölcstermő növények virágzásbiológiájának és termékenyülésének, a fajtatársításnak a kutatása mellett a gyümölcsfajták honosításával és nemesítésével, azok biológiai, – termesztési és áruérték vizsgálatával foglalkozott. Az ekkor létesített üzemi fajtakísérletek (modell-ültetvények) példái lehetnének ma is a fajtainnovációnak, az új fajták több termőtájban történő, objektív módszerekkel történő értékelésének. Honosítói és nemesítői tevékenysége kapcsán 21 gyümölcsfajta kapott állami minősítést.

Az állami gazdaságok szakmai központjának megszűnésével a rendszerváltozást követően több agrárintézményben folytatta tevékenységét, tudományszervezői és tanácsadói tevékenységével segítette azok eredményes működését. Az MTA-TMB főtanácsosa, a GATE Nyír-egyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kar tudományos tanácsadója, címzetes egyetemi tanár, a PATE Keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Kertészeti Tanszék vezetője, a DATE Szarvasi Főiskolai Kar címzetes egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Szaktanácsadási és Fejlesztési Intézet igazgatója, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi tanár. 1998-2001 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Tervezési Bizottság elnöke volt miniszteri főtanácsadó rangban. A kínai-magyar mezőgazdasági kapcsolatok ápolásában és a tudományos – technológiai fejlesztések kínai adaptációjában tanácsadói tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az űrkutatásnak a növénynemesítésben való alkalmazására vonatkozó tanácsadói munkásságát a Kínai Űrkutatási Minisztérium oklevél adományozásával ismerte el. Munkásságának elismeréseként itthon Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott, 2000-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. Professzor úrra mély tisztelettel emlékezünk.