Az oktatási intézmények fenntartóinak, így a tankerületeknek április 15-ig kell közzétenni ajánlattételi felhívásaikat, amelyre a beszállítók április 30-ig nyújthatják be pályázataikat. 

Az iskolagyümölcs-, iskolazöldség és iskolatej programok lebonyolítása a következő 2023/2024-es tanévben az előző évekhez hasonlóan, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően fog zajlani.

Az elkövetkező időszakra vonatkozó határidők mind a tankerületek számára, mind a beszállítóként pályázók részre igen szűkösek, így egyes esetekben mindössze néhány nap áll rendelkezésre a döntéshozatalra, illetve annak módosítására.

A pályáztatás és a beszállítás szabályai

A programban részt venni szándékozó beszállítóknak február 1. és február 15. között kellett benyújtaniuk a Magyar Államkincstárhoz az előzetes jóváhagyás iránti kérelmüket. Ezt követően a Kincstár a 19/2023 (III. 27.) számú közleményben tette közzé az előzetesen jóváhagyott beszállítók listáját.

Az oktatási intézmények fenntartóinak, így a tankerületeknek április 15-ig kell közzétenni ajánlattételi felhívásaikat, amelyre a beszállítók április 30-ig nyújthatják be pályázataikat. A pályázási időszak lezárását követően a tankerületek május 10-ig értesítik a pályázókat, majd ezt követően a sikeresen pályázóknak május 13-ig kell jelezniük szerződéskötési szándékukat a fenntartók felé.

Sikertelen pályázat esetén, tehát amennyiben április 30-ig vagy nem érkezik ajánlat a fenntartó felé, vagy nem zárulnak szerződéskötéssel az ajánlattételek, akkor az adott tankerület május 14-ig ismételten közzé teheti a pályázati felhívását.

A tankerületeknek a nyertes kérelmezőkkel legkésőbb május 20-ig, megismételt pályázat kiírása esetén május 25-ig kell megkötniük a megállapodásokat.

Az Államkincstár augusztus 15-ig dönt a megállapodások, illetve a módosított megállapodások jóváhagyásáról, ezzel együtt meghatározza a szállítható termékek körét és mennyiségét a jóváhagyást követő tanítási évre.

Támogatási összegek

Az iskolagyümölcs-, iskolazöldség és iskolatej programok költségvetése az Európai Unió által nyújtott, illetve az ezt kiegészítő nemzeti támogatásból tevődik össze.

Ennek megfelelően az Európai Bizottság által a 2023/2024-es tanévre jóváhagyott, közel 6 millió eurós keretösszeg közel azonos arányban oszlik meg az iskolazöldség-és gyümölcs, illetve iskolatej programok között. 

Az iskolaprogramokhoz nyújtott nemzeti támogatás összegét – a beérkezett pályázatok függvényében augusztus 15-ig teszi közzé az Agrárminisztérium.

A pályázási és beszállítási feltételekhez hasonlóan a szerződött beszállítók számára meghatározott támogatási összegek és szállítandó egységadagok szintén nem változtak, ezeket a 15/2021. (III.31.) AM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az intézkedéssel kapcsolatban további információk az alábbi linkeken találhatóak: