A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a FruitVeB (1118 Budapest, Villányi út 35-43.) engedélyezte a

Coragen 20 SC (200 g/l klórantraniliprol) rovarölő szer

hajtatott paprika és hajtatott paradicsom kultúrákban történő, hatályos engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását Magyarország egész területén a FruitVeB termelői köre számára földi gépes kijuttatással

a 2022. augusztus 29. és 2022. december 26. közötti időszakra.

A készítmény gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) ellen a kártételi küszöbérték ismeretében maximum 2 alkalommal 0,125-0,2 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével kijuttatva.

Hajtatott paradicsomban és hajtatott paprikában előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 3 nap.

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményekre, mint referencia termékre hivatkozó, azonos összetételű, klón engedéllyel rendelkező termékekre is vonatkoztatható.

A felhasználást engedélyező 6300/2248-2/2022 számú NÉBIH határozat itt tekinthető meg:

2248-2_BeneviaCoragen20SC_hajt-paprika-hajt-paradicsom_FruitVeB_20220824_alairt-1