A MINERÁG Kft. 1990-ben alakult Szekszárdon. Fő profil a kémiai talajvizsgálat, de az agráriumhoz kapcsolódó más kémiai analízisekkel, környezetvédelmi vizsgálatokkal és az ezekhez tartozó mintavételezéssel foglalkozik. 2018-ban komoly változás történt, amikor több magyarországi laboratóriummal együtt a MINERÁG Kft. is csatlakozott az Eurofins laboratóriumi hálózathoz. Ennek eredményeként a hazai szabvány szerinti talaj-, és növényvizsgálatokon felül, az Eurofins Agro Testing Wageningen B.V. teljes mezőgazdasági portfoliója is elérhetővé vált hazánkban. Ezek közül a legfontosabbak: a 43 paraméteres talajvizsgálati, valamint talaj-, és növény-specifikus tanácsadás csomag – Fertilization Manager – valamint a növényi kórokozók beazonosítására vonatkozó vizsgálatokat, mint a DNA Multiscan, és a Plant doctor, vagy a kifejezetten kertészetek és az üvegházi termesztéssel foglalkozó gazdák részére fejlesztett vizsgálati és tanácsadási szolgáltatások.

Az Eurofins MINERÁG Kft. a növénytermesztéstől kezdve az állattenyésztésen át a környezetvédelemig végez mérnöki tevékenységet. Akkreditált mintavétel (talaj, növény), akkreditált laboratóriumukban talaj vizsgálatok, zöld növény vizsgálatok, műtrágya és hígtrágya vizsgálatok, vízvizsgálatok, talajvédelmi tervek készítése (humuszmentés, hígtrágya kijuttatás, öntözés, stb.), tápanyag gazdálkodási tervek készítése mellett a precíziós gazdálkodás támogatása is felöleli tevékenységi körüket. A húsz munkatárs képzettsége, szakmai felkészültsége, gyakorlata és elhivatottsága, valamint laboratóriumuk felszereltsége a társaságot alkalmassá teszi a széleskörű műszaki területen gyors, és megbízható szolgáltatások végzésére. Folyamatos műszaki fejlesztések következtében hazánk egyik legnagyobb kapacitású mintavételt is végző, akkreditált laboratóriumával rendelkeznek.

NIRS (Near Infrared Spectroscopy) talajvizsgálat (fotó: Eurofins MINERÁG Kft.)

A szaktanácsadás keretében elvégzik a környezetvédelmi felülvizsgálatot, a talajvédelmi, és tápanyag gazdálkodási terv készítését. A talajvédelmet törvény írja elő a gazdálkodó számára, s ennek célja, hogy megóvják a termőföld termékenységét és minőségét, megelőzzék, illetőleg elhárítsák a talaj fizikai, kémiai, biológiai romlását. A talaj védelme az állam és a földhasználó, illetve a beruházó és üzemeltető közös feladata. A jogszabályokban foglalt előírások alapján a talajvédelmi hatóság meghatározott eljárások során hozott, megalapozott döntéséhez talajvédelmi terv szükséges. A talajvédelmi terv tartalmazza a hígtrágya elhelyezést, az öntözésfejlesztést, a vízrendezést, a humuszos termőréteg mentését, a szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, egyéb kertészeti ültetvények telepítését, a mezőgazdasági célú rekultivációt, az újrahasznosítást, a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását, az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozásokat, a talajok javítását. A Kft. talajtani szakértő által készített talajvizsgálatra, illetve növényvizsgálatra alapozott tápanyag-gazdálkodási tervet állít össze

Az akkreditált szolgáltatások mellett további szolgáltatásuk a precíziós gazdaságok támogatása, melynek keretein belül vállalják a talajszkenneres zónalehatárolást, és talajvizsgálatokkal illetve tanácsadással együtt a kijuttatási térképek (file-ok) elkészítését is. A precíziós gazdálkodásnál jellemzően a holland talajvizsgálat elvégzését ajánlják, de a hazai bővített vizsgálattal is kellő információhoz jut a gazdálkodó. A holland vizsgálat a magyar szabványos vizsgálatoktól eltérően nem csak a felvehető és kötött tápanyagok mennyiségét és azok egymáshoz viszonyított arányát vizsgálja, de információt ad a talaj pontos szerkezetéről és a biológiai aktivitásról is. Emellett, a Wageningen-i egyetemmel közösen fejlesztett csomag részeként tartalmaz mintánként 4 féle növényhez kérhetően tápanyag kijuttatási tanácsot is.

Újdonságok a magyar piacon a holland laboratórium által végzett a DNA Multiscan és Plant Doctor vizsgálati csomagok és tanácsadások. A DNA Multiscan a növényből vagy annak közvetlen környezetéből (talaj, egyéb termesztő közeg, öntözővíz, talajvíz) végzett ismeretlen eredetű baktérium (10 féle) vagy gomba (50 féle) patogének kimutatása PCR teszt segítségével a fertőzés látható nyomainak megjelenése előtt. A Plant Doctor vizsgálati csomag szintén ismeretelen eredetű kórokozó vagy kártevő meghatározását segíti, növénymintából, jellemzően a tünetek megjelenése után. Ez a csomag alkalmas a baktériumok és gombák meghatározásán kívül vírusok kimutatására is. Bár ezeket a csomagokat jellemzően kertészetek vásárolják, alkalmasak szántóföldi és egyéb kultúrák vizsgálatára is.

Kiss Géza a tapasztalatok alapján azt hangsúlyozta, hogy a széles körű vizsgálatokra még nem általános az igény. Pedig, érdemes a gazdálkodónak alaposan megismernie az általa művelt talaj aktuális állapotát, mert az adatok birtokában tud csak hatékonyabban, eredményesebben gazdálkodni. Céljuk az országos lefedettség a szolgáltatásaik terén és az Eurofins laboratóriumi hálózatában elérhető további analízisek – pl. gabonafélék vagy peszticidek vizsgálatai – biztosítása. Ezen felül új vizsgálati csomagok – pl. huminsav, fulvosav tesztek – bevezetése a vevői igényekre válaszul mondta végezetül Kiss Géza.