A FruitVeB tavaszra tervezett „Profiktól Profiknak” című rendezvénysorozatának első alkalma – a Cseresznye Szakmai Nap – február 16-án került megrendezésre Pilisen, a Csernai Pál Közösségi Központban. Az egynapos szakmai rendezvény kiemelt célja volt, hogy az intenzív cseresznyetermesztés minden tényezőjét részletesen körüljárva, a gyümölcstermesztők olyan új termesztéstechnológiai, növényvédelmi és post-harvest ismeretekre tehessenek szert, mellyel termelői eredményességük és piaci jelentőségük növelhető. Ennek érdekében kerültek meghívásra a nagy szakmai tapasztalattal és tudással rendelkező német előadók, Peter Hilsendegen, az Oppenheimi Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Igazgatója, valamint Johannes Feldmann – a CDB (Consortium Deutscher Baumschulen) ügyvezető igazgatója. A rendezvényen elhangzott előadások tolmácsolását és a szakmai anyagok lefordítását Báderné Barakonyi Enikő végezte.

A szakmai nap nagy érdeklődést kiváltva, és az eredetileg tervezett létszámot messze felülmúlva végül 62 fővel került megrendezésre a rendezvényközpont színháztermében. Az asztalokkal berendezett teremben a résztvevőknek lehetőségük volt az előadások alatt a prezentált anyagok nyomtatott verzióját kézhez kapva jegyzetelni. A négy szakaszból álló egész napos program, reggel 9 óra után vette kezdetét.

Az előadás első szakaszában Peter Hilsendegen bemutatta az intenzív cseresznyetermesztés előnyeit, költségtényezőit, majd részletesen ismertette a különböző cseresznyeművelési rendszereket, elterjedt koronaformákat. Bemutatta az egyes koronaformák egyedi jellemzőit, művelési tényezőit, valamint előnyeit és hátrányait, annak érdekében, hogy mindenki megismerhesse a számára legmegfelelőbb intenzív koronaformát. Szó volt többek között az orsó, szuperorsó, Drapeau-Marchand, UFO rendszerű és kettős tengelyű koronaformákról is.

A kávészünetet követően a második szakaszt Johannes Feldmann kezdte, aki az intenzív cseresznyefák lehetséges alanyairól tartott előadást, különös tekintettel a GiSelA® alanycsalád bemutatására. Az alanycsalád legfőbb jellemzői között említette a kiváló kompatibilitást, a korai termőre fordulást, a nagy termőképességet, klimatikus – és talajviszonyokhoz való jó alkalmazkodási képességet, jó szögállású korona fejlesztését, továbbá azt is, hogy nem hajlamosak sarjképzésre és a fagyra sem érzékenyek. Az előadó a faiskolások részére is adott termesztéstechnológiai tanácsokat, kiemelte a certifikált, egészséges oltócsapok használatának fontosságát, majd a továbbiakban részletesen bemutatta az egyes alanytípusokat. A második szakaszt Peter Hilsendegen az intenzív cseresznyetermesztés metszési ismereteivel folytatta. Beszélt a metszési időpontok kiválasztásának jelentőségéről, a téli és a vegetációs időszak alatti metszésekről, mint ahogy az orsó koronaforma megfelelő kialakításáról is. Ismertette a fajtaspecifikus metszéseket, csapra metszést, gépi metszéseket, mindezek megfelelő alkalmazását, továbbá szó esett a túl erős növekedésű állományban hasznosítható, növekedési erélyt csökkentő gépi gyökérmetszésről is.

A programsorozat felénél megtartott ebédszünetben lehetőségük volt a résztvevőknek az addig elhangzottak egymás közötti megvitatására, és az előadókkal közvetlen kommunikáció folytatására. A harmadik szakaszban Peter Hilsendegen folytatta az előadássorozatot és először a termésmennyiség szabályozásának kérdésköre került feltárásra. Szó volt a cseresznye terméskötődéséről, a kötődés tápanyag kijuttatásos szabályozásáról, virágzási idő kitolásáról az etilén- vagy gibberellin-3 tartalmú szerek kijuttatásával és különböző mértékű virágritkítások hatásáról is. A gyümölcsminőség kontrollálásáról, gépi termésritkításról és ezek különböző előnyeiről is hallhattak az érdeklődők. A harmadik szakasz második témaköre a fólia alatti cseresznyetermesztés volt. Az előadó részletezte a fóliaborítás termesztés különböző tényezőire gyakorolt pozitív hatásait. Megmutatta, hogy a borításnak köszönhetően magasabb minőségű termés érhető el, időjárási viszontagságoktól jobban védett a termés, javul a talaj vízháztartása. A fóliaborítás pozitív hatással van a talajhőmérsékletre, a hajtásnövekedésre. Ismertette a különböző fóliaborítási konstrukciókat, technikai elemeit, valamint a beruházási és a későbbi fenntartási költségeket. A harmadik szakasz utolsó felében a post-harvest tényezők kerültek bemutatásra. Kiemelte, hogy a cseresznye gyümölcsminőségét legnagyobb részben két elem szabja meg, melyből az egyik a gyümölcs keménysége és egészsége, a másik pedig a tárolás hőmérséklete. Mindezek mellett befolyásolja a post-harvest jellemzőit az optimális időpontú és kíméletes szedés, majd a tárolásnál az O2-, CO2-tartalom és a páratartalom.

A tartalmas harmadik szakasz és a kávészünet után késő délután vehette kezdetét a szakmai nap utolsó része, melyben a cseresznye növényvédelméről esett szó. A gazdálkodók megismerhették a kártevők szerinti beavatkozások részleteit, a beavatkozás egyedszám szerint esedékes időpontját és a szükséges permetszereket. A vegyszeres védekezésen túl mechanikai védekezési módszerek is ismertetésre kerültek. A 4. szakaszban Peter Hilsendegen beszélt még az európai cseresznyepiac helyzetéről, termékárakról és jövőbeli perspektívákról is, majd zárásként 13 új, intenzív cseresznyefajta részletes fajtaismertetésére is sor került.

Köszönjük Peter Hilsendegennek, valamint Johannes Feldmann-nak, hogy elfogadták a „Profiktól Profiknak” sorozat Cseresznye Szakmai Napjára az előadói felkérésünket, és hazánkba utazva személyesen osztották meg szaktudásukat a rendezvényen résztvevőkkel. Külön szeretnénk köszönetünket kifejezni Báderné Barakonyi Enikőnek, akinek a tolmácsolása és szakmai anyagoknak lefordítása nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.

Köszönjük minden résztvevő megtisztelő jelenlétét, bízunk benne, hogy hasznosnak találták a Cseresznye Szakmai Napot és a jövőben is viszontláthatjuk őket hasonló rendezvényeinken!