A betakarításhoz közeledve Makón találkoztak az ország fokhagymatermelői, hogy megvitassák a hazai fokhagymatermesztés aktuális kérdéseit. Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd elkezdődött a tanácskozás, melyen közel 50 fő magyarországi és szerbiai termelő vett részt.

Elsőként a fokhagyma fajták összehasonlító vizsgálata eredményeiről dr. Füstös Zsuzsa a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára tartott előadást. A fokhagyma hasznairól és felhasználási irányairól szóló bevezető után az előadó ismertette a beltartalmi értékek vizsgálati eredményét. Az összehasonlító elemzés során a kén-dioxid és a szárazanyag tartalom mellett a hagymatömeg és hagymaátmérő, a gerezdtömeg és gerezdszám alapján értékelték az egyes mintákat. A kutatásba bevont fajták makói és báttyai tájfajták, valamint a köztermesztésben alkalmazott fajták voltak.

A téma folytatásaként Zsótér Géza (Vega-Group Kft.) a francia fokhagyma fajták jellemző tulajdonságait ismertette. Az előadó összefoglalta a fajták előnyeit és hátrányait, kitérve a termesztéstechnológiai sajátosságokra is. A fajtákról bővebben a http://www.vegagroup.hu/ olvashatunk.

A fajták sajátosságainak elemzése után Pecznyik Béla (Malagrow Kft.) a fokhagyma lombtrágyázásának technológiájáról, valamint az alkalmazott szerkombinációk előnyeiről, alkalmazásuk technológiai kérdéseiről tartott előadást. A szakember kitért az éghajlati és talajviszonyok változásának hatásaira is, amelyet a lombtrágyázás során figyelembe kell venni. Az ajánlott technológiáról bővebben: http://www.malagrow.hu/ oldalon található információ.

A fokhagyma értékesítési lehetőségeiről Dorcsinyecz Balázs, a Dombegyházi Eurotész Kft. termelési vezetője tartott előadást. A Dombegyházi Eurotész Kft-nél szerzett tapasztalatok alapján kiemelte a fajtahasználat szerepét és jelentőségét a fokhagyma hazai és export piacain. Elemezte a fokhagyma piacának versenykörnyezetét, kiemelve a főbb versenytársak gyakorlatát és az ebből adódó kihívásokra adandó válaszokat annak érdekében, hogy a hazai termelés tovább fejlődhessen.

Gubacsi Zoltán, a FruitVeB Zöldségtermelői Főbizottságának elnöke az Öntőzési pályázat aktuális állásáról tartott tájékoztatót. Kiemelte az öntözési pályázatokkal kapcsolatos várható változásokat, valamint beszélt ezek elbírálásának folyamatáról, várható eredményeiről.
Zahorecz György (Hanki-Ker Kft.) előadásában az ERME fokhagymafelszedő gép műszaki paramétereit mutatta be. Az ebédszünet után a résztvevők Szél Szabolcs gazdaságában munka közben is megtekinthették a gépet. A fokhagyma post-harvest áru előkészítési folyamatát pedig Jancsik Péter saját gazdaságában ismertette az érdeklődőkkel.

Összességében elmondhatjuk, hogy a szakmai nap igen hasznos volt a résztvevők számára, mert az elméleti és gyakorlat kérdések megvitatása mellett egymással is megoszthatták tapasztalataikat.