A FruitVeB és tagegyesületei 2022. április 28-án tartották tagi és elnökségi közgyűlésüket a MATE Budai Campusán (korábbi Kertészeti Egyetem).

A FruitVeB törvényi kötelezettségének eleget téve április 28-ra hívta össze tagi és elnökségi közgyűlését, mely személyes jelenléttel zajlott. A közgyűlés határozatképesnek bizonyult, és a számviteli bizottság elfogadta az egyesületek (MZGYTE, MZGYTKE, FruitVeB) 2021. évi költségvetését illetve 2022. évre vonatkozó munkatervét. A közgyűlésen a küldöttek, pótküldöttek és elnökségi tagok megválasztására is sor került. A közgyűlés utolsó programpontja egy kötetlen szakmai beszélgetés volt, ahol a tagok a vezetőséggel együtt közösen vitatták meg a FruitVeB és tagszervezeteinek jövőképét.