Mindenekelőtt nézzük meg a főbb sarokszámokat az idei évet érintően! Az agrárkár-enyhítési rendszernek 2019-ben 74 171 tagja volt, ebből 61 923 fő kötelező jelleggel, míg 12 248 termelő önként csatlakozott. A rendszer által lefedett földterület 3,7 millió hektárt tesz ki, ez az ország szántóterületének 83 százaléka. A termelők számára megállapított kárenyhítési hozzájárulás 4,1 milliárd forint, amelyet az állam 4,3 milliárd forinttal egészít ki.  

2019-ben a termelők által befizetett kárenyhítési hozzájárulás és az azzal megegyező összegű költségvetési támogatás a Kárenyhítési Alap rendelkezésre álló forrását várhatóan közel 8,4 milliárd forinttal növeli, így az előző években képződött maradvánnyal együtt az Alapban közel 27 milliárd forint áll majd rendelkezésre a mezőgazdasági termelők 2019. évi kárenyhítési igényeinek teljesítésére. Ez az összeg megnyugtató módon fedezni fogja a termelők kárainak kompenzálását és nem válik szükségessé forráshiány miatti támogatáscsökkentés.

A kárenyhítéssel kapcsolatos részletekről ide kattintva olvashat!