Az Interfel hivatalos sajtóközleménye IDE kattintva letölthető!
Az együttműködési szándéknyilatkozat IDE kattintva letölthető!

Az Interfel szándéknyilatkozatot írt alá európai partnereivel, a magyar FruitVeB-bel, az olasz Ortofrutta-val és a spanyol Hortiespaña-val.

Európai tagállamok zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezetei, a francia Interfel, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB), a spanyolországi Hortiespaña és az olasz Ortofrutta Italia képviselői találkoztak 2018. október 24-én a madridi Fruit Attraction kiállításon. A találkozó célja az volt, hogy a különböző szervezetek megismerjék egymás feladatait, működését és az európai kertészet tagállami szintű ágazati problémáit. A találkozót követően a szervezetek képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá, mely szerint a jövőben egységes álláspont kialakítására törekszenek és megkezdik a munkát egy európai szintű szerveződés létrehozására, annak érdekében, hogy az európai zöldség-gyümölcs iparág érdekeit hatékonyan és egységesen képviseljék és védjék.

A szervezetek közötti különbözőség ellenére az Interfel, a Hortiespaña, az Ortofrutta Italia és a FruitVeB hasonló szakmaközi kultúrával rendelkezik és ugyanazon Európai Uniós szabályozás hatálya alá tartozik. Ezért együttműködésüket magasabb szinten kívánják folytatni. Tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják egymást és egyeztetnek az alkalmazható ágazati szabályozókról. A szándéknyilatkozat [lásd melléklet] két részből áll: 

  1. Az európai együttműködés célkitűzései
  2. Közös kötelezettségvállalások

Balról jobbra :

GRANDIN Laurent (alelnök, Interfel), BATTELLI Nazario (elnök, Ortofrutta Italia), DUPONT Bruno (elnök, Interfel), GONGORA Francisco (elnök, Hortiespaña), ORENGA Louis (igazgató, Interfel), HUNYADI István (szakmai igazgató, FruitVeB), MÁRTONFFY Béla (országos kertészeti osztályelnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

a madridi Fruit Attraction kiállításon 2018. október 24-én.

 

Az Interfelről:

Az 1976-ban életre hívott Interfel egyesíti a friss zöldség-gyümölcs szektor szereplőit. Minden ágazati tevékenység, a termelés, a termelői szervezetek, a szállítmányozás, az export-import, a nagy- és kiskereskedelem képviseltetve van a szervezetben. Az Interfel a vonatkozó francia szabályozás szerint elismert mezőgazdasági szakmaközi szervezet és 1996. november 21. óta az Európai Unió által is elismert szakmaközi szervezet.

www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

 

PREAMBULUM

Négy évvel ezelőtt a francia, olasz és spanyol zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezetek vezetői találkoztak és információt cseréltek tevékenységükről és az alkalmazott jogi szabályozókról. Hollandia, Magyarország és Románia később csatlakozott az európai szakmaközi szervezeteket tömörítő csoporthoz.

Európai szinten a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló 2017/2393/EU rendelettel módosított 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik ezekre a sakmaközi szervezetekre.

A köztük lévő különbségek ellenére a fent említett szervezetek közös szakmaközi kultúrával rendelkeznek és azonos Európai Uniós szabályozás hatálya alá tartoznak. Ezért a jövőben európai szinten szeretnének együtt dolgozni.

MEGÁLLAPODÁS

1. cikk AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLKITŰZÉSEI

A.  Európai szintű együttműködésünk elsődleges célja, hogy a zöldség-gyümölcs szektorban tevékenykedő szakmai szervezetek egymás közötti információcserével segítsék az ágazat működését és azokon a területeken, ahol szükséges és lehetséges, közös álláspont kialakításával az ágazatot képviselve együttesen lépjenek fel az európai irányító szervek és hatóságok előtt.

B. Másodlagos célunk, hogy a már létező és a most alakuló szakmaközi szervezeteket tapasztalatok megosztásával és jó gyakorlatok átadásával segítsük.

C. Harmadlagos célunk, hogy nemzeti sajátosságainkat megőrizve a friss zöldség és gyümölcs fogyasztását ösztönző közös programokat dolgozzunk ki, melyekben a termékek minősége és értéke kiemelt szerepet kap.

2. cikk KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1. Évente két ülés megtartása, melyeken a szervezetek információt cserélnek, főként a következő témákban: gazdasági kérdések, promóció és kommunikáció, export, kutatás és fejlesztés.

2.  Információcsere minden, az európai zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezeteket és azok feladatait érintő témákban. Az Európai Uniós jogi szabályozás folyamatos monitorozása, különös tekintettel azokra az új, bevezetés előtt álló elemekre, melyeknek hatása lehet a zöldség-gyümölcs ágazatra. Koordináció a fent említett témákban, egységes álláspont kialakítása, közös véleményen alapuló szakmai dokumentumok kidolgozása és terjesztése. 

3. A közös problémák azonosítása, annak érdekében, hogy a szervezetek pénzeszközöket gyűjtsenek olyan közös tevékenységekhez, mint például: 

  • promóciós kampányok lebonyolítása, amennyiben a kommunikációs stratégia és a célok közösek
  • európai szintű “Kollektív események” lebonyolítása.

A megállapodást a szervezetek képviselői Madridban, 2018. október 24-én írták alá.