• elismerjük a COVID-19 vírus okozta krízis az Európai Unió összes polgárára gyakorolt hatását;
 • hangsúlyozzuk, hogy a kialakult közegészségügyi veszélyhelyzetben mindannyiunk azonnal prioritása az emberek életének és egészségének védelme;
 • kiemeljük, hogy a mezőgazdasági termelők és a tágabb értelemben vett agrár-élelmiszeripari ágazat szerepe az élelmiszerellátás és az élelmiszerbiztonság fenntartásában a válság idején létfontosságú, valamint azt, hogy a Közös Agrárpolitika biztosítja ehhez az alapvető kereteket, továbbá megerősítjük azt, hogy a jövőben is erős Kölcsönös Agrárpolitikára lesz szükség;
 • felszólítjuk a tagállamokat, hogy az európai szolidaritás szellemében működjenek együtt
 • aggodalommal telve figyeljük, hogy a COVID-19 válság hatásai az agrár-élelmiszeriparban egyre erősödnek, mely negatív hatások egyes alágazatokban már igen jelentősek;
 • számolunk azzal, hogy a válság hatásai az európai gazdálkodókra, az élelmiszeriparra és a vidéki gazdaságra közép- és hosszú távon súlyosak és hosszan tartóak lehetnek;
 • üdvözöljük azt az európai szolidaritást, mely az eddig megtett válaszlépésekben mutatkozik meg, ideértve az új ideiglenes állami támogatási keretet, a határokra és a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó útmutatókat, valamint a koronavírusra adott válaszlépések két szakaszát, melyek a Közös Agrárpolitika végrehajtásában adnak bizonyos fokú rugalmasságot;
 • kijelentjük, hogy mindezek mellett további azonnali célzott és felelős intézkedésekre van szükség a Közös Agrárpolitika keretein belül.

Ezért mi, mezőgazdasági miniszterek felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy segítse elő és támogassa:

 • a Közös Agrárpolitika keretein belül a közös piacok szervezéséről szóló rendelet intézkedéseinek végrehajtását, különösen a magántároláshoz nyújtott támogatást azon ágazatok megsegítésére, ahol jelentős piaci zavarok és különböző árhatások együttesen jelentkeztek, valamint a leginkább érintett szektorok gazdálkodóinak rendkívüli támogatását a rendelet 219. és 221. cikke alapján;
 • az elkövetkezendő időszakban az összes érintett ágazat folyamatos monitorozását és felülvizsgálatát, készen arra, hogy szükség esetén újabb közös piaci intézkedéseket vezessen be;
 • a Közös Agrárpolitika mindkét pillére vonatkozásában további rugalmas lehetőségek azonnali kiterjesztését a tagállamokra, beleértve az előrehozott kifizetési határidőket, a jelenleg meghirdetettnél nagyobb mértékű előlegek fizetését, a vidékfejlesztési programok keretein belüli egyedi intézkedések aktiválását, valamint a helyszíni és adminisztratív ellenőrzésekre vonatkozó módosításoknak az ellenőrző rendszer hatékonyságának csökkentése nélküli bevezetését;
 • a folyamatos és összehangolt európai reagálást, amely minden uniós polgár számára megmutatja az európai gazdálkodók és a szélesebb értelemben vett agrár-élelmiszeripar létfontosságú szerepét a COVID-19 vírus okozta járványra adott válaszlépésekben, valamint demonstrálja a Közös Agrárpolitika erejét az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem és a vidéki területek támogatása terén ezekben a kritikus időkben és a jövőben is;
 • az európai gazdaságok felkészülését a COVID-19 járvány okozta krízissel, valamint más jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal való megbirkózásra, többek között a klímaváltozás és a biodiverzitás csökkenésének terén.

2020. április 16.